בפרשת השבוע (ואתחנן) נכתב "לֹא מֵרֻבְּכֶם מִכָּל הָעַמִּים חָשַׁק ה' בָּכֶם וַיִּבְחַר בָּכֶם כִּי אַתֶּם הַמְעַט מִכָּל הָעַמִּים". רש"י מפרש את הפסוק על פי המדרש: "לפי שאין אתם מגדילים את עצמכם כשאני משפיע לכם טובה, לפיכך חשקתי בכם: כי אתם המעט. הממעטין עצמכם, כגון אברהם שאמר ואנכי עפר ואפר, וכגון משה ואהרון שאמרו ונחנו מה..."

 

כלומר הבורא בחר בעם ישראל לעם הנבחר דווקא בזכות הענווה שלהם. אפילו כשהבורא משפיע להם טוב וחסד, הם לא מתגאים על כך.

 

רבות נאמר ונכתב על מדת הענווה, וכמה היא קריטית לצורך עליה רוחנית. כאשר אדם מלא בעצמו, אין מקום לאלוקות ולרוחניות שבתוכו. על מנת להתחבר לבורא, אדם צריך לרוקן עצמו מהגאווה, וכשהכלי ריק אפשר למלא אותו ברוחניות. רוב השבחים על גדולי ישראל  מתייחסים לתכונת הענווה שבהם. כגון, משה רבינו שידוע כעניו באדם.

 

יחד עם זאת, יש להיזהר מענווה שקרית. כגון ענוה שהיא רק בדיבור כלפי חוץ ולא במחשבה ובמעשה, וכגון ענווה שמשתקת את כוחותיו ויכולותיו של האדם וגורמת לו להיות נחבא אל הכלים.

 

אמר הגאון רבי ירוחם ממיר (בספר 'אבן ספיר' עמוד ע"ב): "אוי לו לאדם שאינו מכיר ליקויי נפשו, שהרי אינו יודע מה עליו לתקן... אבל, אוי ואבוי לו לאדם שאינו מכיר את מעלותיו - כי הן אפילו את כלי עבודתי אינו מכיר".

 

כלומר אם אדם לא יכיר בחסרונותיו הוא אמנם לא יידע מה הוא צריך לתקן בעצמו, אך אם אדם לא מכיר ביתרונותיו ובכישרונות שקיבל, לא יוכל להביא אותם לידי ביטוי בעולם, והעולם כולו יחסר את מה שהוא היה אמור להביא ולתרום לתיקונו.

 

איך שומרים על ענווה ובכל זאת מכירים במעלות? אחת הדרכים לעשות זאת היא פשוט להכיר שכל היתרונות, המעלות, הדברים הטובים שקיבלתי, שזכיתי בהם, שעשיתי והצלחתי, הכל מאת השם יתברך. להיות אסיר תודה על כך, ולרצות להשתמש בכל אלה על מנת לעשות לבורא נחת רוח כמה שיותר, ולהשפיע כמה שיותר טוב לעולם.

 

כך גם נשמר את הענווה על ידי שנדע שקיבלנו את כל הטוב בחסד ולא בזכות, ובו בזמן גם נכיר במעלותינו ולא נהיה כפויי טובה על כל הטוב שבחיינו.

 

עכשיו נותר רק ליישם... בהצלחה!