ל"אני" של האדם, אומר הרב דסלר, יש שני ביטויים. האחד הוא ה"אני" המהותי, צלם א-לוהים שבכל אחד מאיתנו. לרוב מתייחסים אליו כאל הנשמה, החלק הגבוה יותר בתוכנו.

ה"אני" האחר הוא מה שאנו מכנים "אגו", ופרויד כינה "אִיד". במידה מסוימת, זהו ה"אני" המזויף, החלק הנחות יותר בתוכנו, שמתחזה למגיננו, אך למעשה עלול להכניס אותנו לבוץ.

הלל, חכם המשנה הגדול, מתייחס ל"אני" המהותי בשתי אֲמָרות: "אם אין אני לי, מי לי?", ו"אם אני כאן, הכול כאן". שתי האֲמָרות מרמזות לכך שהאדם עצמו הוא זה שמעניק חיים והגדרה לאני הא-לוהי, הגבוה יותר. ללא כל ספק, אנו עושים זאת באמצעות בחירותינו. "אם האני הטוב יותר שלי נמצא כאן" – אם הוא זה שאחראי, הוא זה שמניע את התנהגותי, "אז הכול כאן". אם אני אינני כאן, ואינני פועל למען האני העליון שלי ומבטא את מהות קיומי – מי יעשה זאת עבורי?

האגו, האני הנחות יותר, הוא גאוותן, טריטוריאלי, שחצן ושקוע כולו בתאוות ובתשוקות. כעס הוא תגובת האגו לעלבון, לתחושה שכוחו נפגע. התפרצויות כעס תכופות הן סימן אזהרה המתריע מפני השתלטותו של החלק הנחות על האדם.

כעס הוא תגובת האגו לעלבון, לתחושה שכוחו נפגע

אם נניח לרגע את ההצטדקויות בצד, למעט מקרים ספורים, כעס אינו נראה בעין יפה במקורות. רק העמדת פני כועס, כדרך להפגין אי שביעות רצון מהילדים לצורך חינוכם, נתפסת כהפגנת כעס ראויה. אך גם במצבים כאלה, קיימת הדרישה כי האדם, ולא הכעס, יעמדו מאחורי התגובה המתוזמנת היטב. אם הכעס מנהל את האדם, הוא לא נובע ממקום בריא, ויוצא משליטה. לעומת זאת, אם החלק הטוב שבאדם מנהל את העניינים, הכעס המדוד והשקול יהיה תגובה בונה, לא הורסת.

רבי יצחק מוורקא, ממנהיגי יהדות פולין לפני מאתיים שנה, נהג להתלבש בגלימה מיוחדת לפני שיצא אל הקהל כשהוא כועס. כלומר: זו הייתה עבורו פעולה מתוכננת ושקולה, שאין לה דבר עם אותה אימפולסיביות שהופכת את הכעס להרסני. כעס שאינו יודע גבולות הוא רגש שלילי. הוא מעוות את האישיות ושובר את האיזון הנפשי. התלמוד מלמד אותנו שכאשר חכם נכנע לכעסו, עוזבת אותו חוכמתו; כאשר נביא נכנע לכעסו, עוזבת אותו הנבואה, ואם על אדם בשמיים נכתב שיעלה לגדולה, הכעס יגרום לו לרדת מגדולה זו.

אפילו משה רבנו, הנעלה שבאדם, מצא שרוחניותו נפגמה במקרה הנדיר בו נכנע לכעס (גם אם היה זה כעס מוצדק). "כל הכועס אפילו שכינה אינה חשובה כנגדו" (תלמוד, נדרים, פרק ג), כלומר, מי שכועס, השכינה עוזבת אותו. התלמוד משווה את הכעס לעבודה זרה, לכפירה, לסגידה לאלים אחרים. המסר ברור: כשאדם נתון בשליטת הכעס, הוא לא משרת את הא-ל, שעומד מאחורי החלק הטוב שבו. הוא שבוי בידי האגו שלו, שמכתיב לו את התנהגותו. התלמוד מסכם זאת באמירה תמציתית: "כל הכועס - כל מיני גיהינום שולטים בו" (שם)!

המלך שלמה, החכם מכל אדם, מתריע אודות הקשר שבין גוף ונפש: "הסר כעס מלבך והעבר רעה מבשרך" (קהלת יא, י), ומדגיש בכך שנשוא הכעס אינו היחיד שנפגע ממנו. הכועס הוא זה שמפסיד יותר מבין השניים – רוחנית, רגשית, וגופנית.

המשנה, בפרקי אבות, קוראת לאדם להיות "קשה לכעוס ונוח לרצות" (ה, י). כוונת המשנה כפולה. ראשית, היא אינה אומרת "לעולם אל תכעסו", אלא מלמדת להיות אדם שאינו כועס בקלות. היא מציבה לנו מטרה הגיונית: שליטה על הכעס, ולפיכך "קשה לכעוס".

שנית, המשנה מלמדת אותנו שנטייה לכעוס אינה מולדת, ואף אינה תכונה בלתי ניתנת לשינוי. חכמים אומרים כי אדם חם מזג עשוי להיגרר אחרי מזגו, אך אם יפעל בחכמה, יוכל להשתחרר בהדרגתיות ממזגו זה, וסופו של דבר שישתנה לחלוטין.

רבי ישראל סלנטר, מייסדה של תנועת המוסר, אמר לעתים קרובות שהקול הרם ביותר ביקום הוא קול שבירתם של הרגלים ישנים שנטבעו באישיות, כאשר אחריה יש פניה לדרך חיובית יותר.

באופן מעשי

כדי לנהל את הכעס בחיינו ולא להיות אלה המנוהלים על ידו, אני מציעה להיעזר בכלים הבאים:

כל התנהגויותינו וכל דרכי ההתבטאות שלנו נובעות ממחשבות. הדרך להתמודדות עם כל מצב אפשרי מתחילה באופן שבו אנו תופסים אותו. אין כאן מציאות אובייקטיבית. שימו לב לכך שביום אחד, מצב מסוים מוציא אותנו מכלינו, וביום אחר, אותן נסיבות בדיוק אינן מותירות עלינו כל רושם. אנו ההוגים, אנו הפרשנים.

מודעות לעובדה זו עשויה לסייע לנו לסגת מעט לאחור כאשר מחשבה שלילית תוקפת אותנו, ומציתה בנו את הכעס. כך נוכל לשאול אות עצמנו האם אנו רוצים "לעלות על האוטובוס הזה". עלינו לעצור - אם בכך אנו בוחרים - להשליך את המחשבה המזיקה לפח ולהמשיך הלאה. פעולה כזו תפנה מקום לחשיבה בהירה הנובעת מהחכמה הטבועה בנו, החלק הטוב ביותר שבנו.

המרכיב השני בגישה זו קשור לעובדה שבאופן כללי, כשאנו חשים מותקפים, זה קשור ל"אגו" שלנו. אני מרגישה מותקפת, האגו שלי פגוע, והכעס הוא הדרך שבה מגן האגו על עצמו. במציאות, מה שנראה כמתקפה כל כך אישית - לרוב אינו נוגע לנו כלל! התנהגותו הבלתי הולמת של הזולת שפותחת את פצעינו ומכעיסה אותנו, נובעת בדרך כלל מחוסר-ביטחון-עצמי של האדם שהרגיז אותנו. אם נהיה מסוגלים להכיר באמת זו, נמצא בה נמל מבטחים.

עלינו לומר לעצמנו שוב ושוב: "זה לא קשור אליי".

עלינו לומר לעצמנו שוב ושוב: "זה לא קשור אליי". זה קשור לחוסר הביטחון של האדם שמולנו. כתוצאה מכך, במקום כעס, נחוש חמלה. ובטווח הארוך, בריאותנו הנפשית תצא נשכרת.

הנה סיפורה של דבורה: היא התקשרה אליי כדי לספר לי שהיא יוצאת מדעתה. בנה ואשתו ההרה עברו לגור בביתה בזמן שבביתם נערכו שיפוצים. במקום הערכה והכרת תודה, כל מה שקיבלה מהאשה הצעירה היה התפרצויות כעס, תלונות ואי שביעות רצון. דבורה לא ידעה למה לצפות, מה יביא הרגע הבא. היא חשה מותקפת באופן אישי במטח של זלזול וביקורת.

דבורה, שאינה ביישנית מטבעה, הגיבה במרירות צדקנית והבית הפך לשדה קרב. לאחר שיחתנו, דבורה הבינה מה קרה. היא הבינה שלא מדובר בעניין אישי. כלתה היתה מבולבלת ומבוהלת: עקורה מביתה, הרה לראשונה בחייה, כשההורמונים משתוללים בגופה – היא חשה לגמרי חסרת ביטחון עצמי. ואם כל זה לא הספיק, היא גם נתונה לחסדיה של חמותה – ה' ירחם!

פגשתי את דבורה שבועות מספר לאחר מכן. היא אמרה לי שהשקט הושב על כנו והשלווה חזרה לשרור במעונם. כל זאת הודות למשפט שהפך להיות המנטרה האישית שלה: "זה לא קשור אליי". התנהגותה של כלתי אינה תגובה אמיתית על מעשיי או מלחמה בי, התנהגותה נובעת מתהליכים אישיים שלה עצמה.

כאשר אנו מוציאים את עצמנו מהתמונה באינטראקציות אנושיות, ולא נותנים לאגו ולמחשבות האישיות שלו להשפיע עלינו, הנפש שלנו מתחזקת. לא זו בלבד שהדבר מאפשר לנו לשלוט בתגובות הרסניות וכעוסות, הוא מאפשר לנו להקשיב לאדם השני מכל הלב, ולהבין מה הוא רוצה באמת.
 

***

מאמרים מומלצים בנושא:

48 הדרכים לחכמה: דרך 22 – "ארך אפים", השליטה בכעס
בכדי לשרוד בעולם אכזר עלינו להיות עקשנים. למדו לקבל את התסכול כאתגר ו... לאהוב אותו!

 הכעס – המורה הפנימי שלנו
הכעס מסוגל ללמד אותנו מי אנחנו באמת, ובאיזה אופן אנו מתמודדים עם תסכולים. להלן 14 כלים שיסייעו לנו לשלוט על הרגש החזק הזה, שיש לו גם את הפוטנציאל לגרום להרס רב.