על פרשת השבוע (משפטים) נכתב בספר הזוהר "בוא וראה מי שמוצא את חברו כמוהו, שעושה כמעשיו בעולם, אוהב אותו, ומתדבק בו ועושה עמו חסד. אבל סטרא אחרא אינו כן, כיון שמוצא מי שעוזב את צד הקדושה של הקדוש ברוך הוא, ועושה כמעשיו ומתדבק בו, אז הוא רוצה לכלותו ולהוציאו מן העולם... אבל מי שעוזב את הסטרא אחרא ומתדבק בהקב"ה , אז אוהב אותו, ועושה לו כל החסד שבעולם. ... עתה זקן התקן את עצמך, כי הנחש הולך לו ורוצה להתגרות בך ואינו יכול."

 כמו שנכתב הרבה במאמרים קודמים, על פי הקבלה ישנם שני כוחות שפועלים בנו. האחד הוא הנשמה שבנו שמהותה היא אהבה, אושר, יצירתיות ואחדות, או, בלשון הרב אשלג, הרצון להשפיע. שהיא המהות האמיתית שלנו, חלק אלוקי ממעל ממש. והחלק השני נקרא היצר הרע שבנו, האגו, הצד האחר או בארמית "הסטרא אחרא". חלק זה אחראי על כעס, עצבות, עצלות, רכילות, אגואיזם, או בלשון הרב אשלג: הרצון לקבל לעצמו בלבד.

 הקטע לעיל המצוטט מספר הזוהר מתאר אדם שבוחר להתחבר לאגו שלו, לרצון שלו לקבל בלבד מתוך מחשבה לרצות את החלק הזה ושאז יהיה לו טוב, קורה ההיפך הגמור. אותו אגו במקום להחזיר טובה, מתחיל לדרוש יותר ויותר, ותובע יותר, וגורם להרגשה של חוסר סיפוק, ובסוף גורם לאדם לאבד את עולמו הפנימי והרבה פעמים גם קשר עם העולם החיצוני.

כך אנשים מוצאים את עצמם אומרים: רק ארגיע את עצמי עם סיגריה אחת, רק עוד קינוח אחד, רק עוד כמה מיליונים ואז אתפנה למשפחה והילדים, רק אוציא את הכעס עכשיו ואז אירגע, רק היום אין לי חשק אז אעביר את היום מול הטלוויזיה, רק היום מתחשק לי תשומת לב מאחרים אז אקח את תפקיד הקורבן ועוד הרבה כאלה.

אדם שחושב כך וחושב שהצורך ייעלם ויהיה לו טוב, משלה את עצמו, והצרכים הללו רק ילכו ויגדלו ויתעצמו, ויכולים להגיע עד לכדי התמכרויות או לחיים שלמים של חוסר סיפוק עם רגעים קטנים של סיפוק רגעי בתוכם.

לעומת זאת, אם אדם יבחר לדבוק בנשמה שלו, בחלק האלוקי שבו, בחלק שרוצה להשפיע, ולתת, ולעזור ולאהוב, מובטח לו כל החסד שבעולם. אדם כזה שיהיה פחות מרוכז בעצמו, ויתרכז יותר בלהשפיע לאחרים, לעשות טוב לעולם, לשמור על השמחה בכל מצב, ולהיות בעשייה מתמדת, יחיה חיים מלאי סיפוק, אושר ואנרגיה עם כל הדברים הטובים שמתלווים לזה.

על אדם כזה נאמר "כי הנחש הולך לו ורוצה להתגרות בך ואינו יכול." כלומר האגו והיצרים השליליים רוצים לפתות אותו וכבר אינם יכולים, כבר אין לו את הפיתוי לכעוס, להתעצל, להתעצב, לרכל וכו'. אדם כזה עם הזמן יהיה יותר מחובר לעצמו ולמהות שלו ושאר הדברים כבר יראו לו כהבל הבלים ולא יפתו אותו.

כמו שחשוב לבחור את החברים שמסביבנו, חשוב לבחור לאיזה כח אנחנו רוצים להתחבר בתוכנו, לזה שרוצה בטובתנו או לזה שרוצה ברעתנו? על זה נאמר "ובחרת בחיים".