בפרשת השבוע (וישלח) מתואר שיעקב הגיע עם כל הפמליה שלו ל"מעבר יבוק" . לפי הפשט זהו שם נהר. באותו זמן של חורף הנהר עלה על גדותיו. רש"י אומר שיעקב עשה עצמו כגשר והעביר את כל משפחתו ואת כל רכושו. ואז כתוב "ויוותר יעקב לבדו". אומר רש"י שהוא שכח פכים קטנים (רמז לחנוכה) וחזר לקחת אותם כשהיה כבר לילה, ואז קפץ שרו של עשיו ונאבק עמו.

 אומרת הגמרא, "מכאן לצדיקים שחביב עליהם ממונם יותר מגופם".

איך זה יכול להיות??? הרי את צדיקים מעניין עולם הרוח, ההתעלות הרוחנית, לימוד התורה והעולם הבא. מה להם ולכסף? ועוד מדובר ביעקב אבינו! הענק שבענקים, השורש לשבטים שעל שמו נקראנו בני ישראל. למה לו להתעסק בזוטות?

 התשובה היא שכסף שווה זמן. אנחנו מקבלים 120 שנה בערך לחיות עלי אדמות. שנים אלה מורכבות מחודשים, שבועות, ימים, שעות, דקות ושניות. כל שניה זו חלק מחיינו. קיבלנו את החיים האלה עבור מטרה מסוימת. ועל מנת לקיים את המטרה הזו, עלינו גם בין היתר לעבוד ולהתפרנס ולקיים את עצמינו, את משפחתנו וגם לתרום לאחרים. כלומר אנו סוחרים בחלק מחיינו, תמורת כסף, על מנת שנוכל להשתמש בחלק האחר מחיינו לקידום מטרות החיים שלנו.

 אדם שלא מעריך כסף, רוב הסיכויים שהוא לא מעריך את החיים, שאין לו מטרות בחיים, שהוא לא מבין את משמעות הכסף עבורו ועבור אחרים.

 אם נסתכל על הדברים שמסביבנו שקנינו, נוכל להגיד בהתאם להכנסה שלנו, למשל, שהמחשב שלנו עלה לנו שבועיים מחיינו, הטלוויזיה עלתה שבועיים מהחיים, הבגדים שלנו עלו כך וכך חודשים מחיינו, וכדומה. זה כואב, אבל שמסתכלים על זה לעומק, אנו עלולים לגלות שאנו שורפים את חיינו על מנת להשיג דברים שאנחנו לא צריכים. במקום שהדברים שאנו קונים יתחזקו את העשייה שלנו בכיוון מטרת חיינו, אנחנו הופכים את החפצים למטרה בפני עצמה ועוסקים בקניה ובתחזוקה של המוצרים סביבנו, בעוד ועוד שדרוגים, שיפוצים, תיקונים, ואביזרים ועוד ועוד...

 היהדות מייחסת לכסף ערך חשוב, ואף מעודדת התעשרות, אך לא לשם שופינג אלא כדי שנוכל לעזור לאחרים, לתרום, לפרנס משפחות, להעסיק עובדים, להגן על משפחתנו ועל עצמינו שלא נדע רעב ומחסור ונהיה פנויים להתעסק בחיים עצמם. כסף נקרא דמים על שום שהוא ממש חלק מחיינו בפועל. בגלל זה גזל נחשב עבירה קשה, כי כשאדם לוקח במרמה כסף מאדם אחר, הוא למעשה נוטל חלק מחייו. על כן ניתן להעריך יותר את הצדקה כנתינה גבוהה מאוד, זה לא רק שאדם נותן כסף, אלא הוא נותן חלק מחייו ממש על מנת שלאחר יהיה טוב.

 מהות הטור הזה איננה לעודד קמצנות, אלא לפתוח את המחשבה לדברים שאנו לוקחים כמובנים מאליהם, שכוללים לפעמים את החיים והזמן שניתנים לנו. כשנתבונן ונגלה שבעצם באנו לעולם הזה על מנת להשפיע בו טוב לעולם, כך גם נעריך את זמננו וכספנו, ונתעל את שניהם לטובת הכלל ונרגיש את האושר שבחיבור למהות האמתית שלנו.