בפרשת השבוע (יתרו), ישנו מעמד היסטורי שהוא הבסיס לדתות הגדולות בעולם והוא גם עיצב את העולם שאנו חיים בו כיום. לראשונה עם ישראל מוכר כעם ומקבל את התורה במעמד הר סיני. עד לאותה נקודה היינו אוסף של עבדים, צאצאים של אותו שבט משפחתי. נשאלת השאלה, האם הייתה לנו בחירה בקבלת התורה?

 

הקבלה מתארת שהסבל והרוע נוצרו על מנת לתת לנו יכולת בחירה. אם הכל היה טוב, לא היה לנו במה לבחור. ניתנה לנו האופציה האם להיכנע לעצב או לא, האם להיכנע לאלימות או לא, האם להיכנע לכעס או לא, האם להיכנע לעצלות או לא. החיים הם מכון כושר לפיתוח שריר יכולת הבחירה בטוב. וכמו שמדריך כושר הרוצה בטובתנו מעמיס עלינו משקולות, כך אנו מקבלים אתגרים במהלך חיינו.

 

אחת השאלות שעולות ממכות ממצרים, היא: למה פרעה נענש אם הבורא הקשה את ליבו. הרי ניטלה ממנו זכות הבחירה. אך המפרשים טוענים שהבורא הקשה את ליבו דווקא על מנת לתת לו את זכות הבחירה. כי לולא זאת, ברור שלנוכח המכות במצרים היה כל אדם מיד משחרר את בני ישראל. לולא הקשיית הלב, המכות היו נוטלות ממנו את זכות הבחירה. ליבו הוקשה אל מול המכות כדי שתהיה לו בחירה אמתית והוא בחר ברע. כלומר מצד אחד, נראה שבהתגלות הרע במלוא עוצמתו כביכול אין לנו בחירה, אך כאן רואים שלמרות המכות שנחתו על פרעה, עדיין הייתה לו בחירה. אנחנו רואים זאת בחיים, איך אנשים שלמרות כל המכות הבריאותיות שנופלות עליהם, עדיין בוחרים באורח חיים לא בריא. למרות כל המריבות בזוגיות, אנשים עדיין בוחרים תגובות הרסניות. למרות הקשיים אנחנו עדיין בוחרים ברע. כי יש לנו את זכות הבחירה.

 

מצד שני נאמר במדרש דבר מעניין: במעמד הר סיני הבורא כפה על עם ישראל את הר סיני כגיגית וכאילו התורה נכפתה עליהם. למה הכוונה?

 

הרב עדין שטיינזלץ מסביר בביאורו לספר התניא: "אם מנסים לתאר את המעמד כאשר נגלה לפניהם מלך מלכי המלכים בגילוי של אהבה- ברור שבאותה שעה - אי אפשר לומר "לא". באותה שעה ניטל מהם למעשה כח הבחירה. הקדוש ברוך הוא כפה עליהם הר של אהבה, ובהר של אהבה יש כפיה לא פחות מ"הר כגיגית".

 

כלומר בגילוי טוב קיצוני, ניטלת מאתנו זכות הבחירה. הרי אם היינו מרגישים שבדקה הקרובה, אם נצליח להתגבר על יצרנו נקבל מיליארד דולר או אושר אינסופי (כל אחד ומה שהוא מעדיף...), הרי אין מצב שהיינו נעצבים, כועסים, מכאיבים או מתעצלים. וכך מדקה לדקה היינו חיים בצורה אחרת לגמרי.

 

אך החיים אינם נמצאים בקיצון הזה. אנו נמצאים בכל רגע נתון במצב של בחירה, האם להיות שמחים או להיעצב, האם לאהוב את האחר או לבקר אותו, האם לעשות או להתעצל, האם לכעוס או למחול ועוד הרבה. לעתים נראה כאילו התגובה שאנו מגיבים אותה היא היחידה ההגיונית וכאילו אין לנו ברירה אחרת. אך עלינו תמיד לזכור שיש לנו את הבחירה. יש לדעת תמיד, שאם אנו רואים רק אופציית תגובה אחת אפשרית, אנחנו עיוורים לאפשרויות הבחירה שלנו.

אז בואו ננשום ונוודא שאנו מזהים עוד אפשרויות ונבחר ביניהם.
 "ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב, ואת המוות ואת הרע... ובחרת בחיים."