בפרשת השבוע (בא) כחלק מלקיחת השלל של בני ישראל מהמצרים, בני ישראל מצווים "מן הכבשים ומן העזים תקחו". הגאון הרב חיים דוד אזולאי ("החיד"א) בספרו "כסא דוד", משווה את ה"כבשים" ליצר הטוב שבנו,  ואת ה"עזים" ליצר הרע שבנו. הוא מתאר שלרוב העיזים השחורות הולכות בראש העדר והכבשים הלבנות משתרכות מאחורה.

כך על פי הקבלה, בחיינו, החלק הרע שבנו מושרשים בטבע האדם עם לידתו אך היצר הטוב וכוחותיו מוטמעים באדם רק לקראת הגיעו לגיל מצוות. כלומר הרע מקדים את הטוב. הרע המדובר כאן, אינו רוע מוסרי או אכזריות ממשית, אלא ניתן לתאר אותו כראשי תיבות של "רק עצמו". הרצון לדאוג לצרכינו, ולספק לעצמינו את התאוות להנאה, כבוד, כסף, אוכל, וכדומה.

למעשה הוא אומר שעל האדם ללמוד לא רק מהיצר הטוב שלו, אך גם מן היצר הרע שלו הוא יכול ללמוד - "מן הכבשים ומן העזים תקחו". לדוגמה, אנחנו יכולים לקחת את ההתלהבות שיש לנו למילוי תאוותינו ולתענוגים, למקום של עשייה חיובית, התפתחות ויצירה באותה התלהבות.

למשל אם יש לנו נטייה לכעוס, זה אומר שיש לנו דחף להוכיח צדק (כרגע בעיקר שאנחנו צודקים...) אז ניתן להמיר זאת לדחף לעזור לאחרים אל מול עוולות שנעשו להם. אם יש לנו נטייה להתעצל, נוכל להתעצל דווקא מלעשות דברים שפוגעים בנו, כמו להדליק את הטלוויזיה גם כשאנחנו יודעים שאין שם משהו מעניין אותנו כרגע, או להתעצל מלפתוח דף אינטרנט שנועד רק להעביר לנו את הזמן. ממש תוכל להגיד לעצמך: אין לי כח לקום ולהדליק כרגע!.

אם יש לנו תאוות מזון מפותחת, אנחנו יכולים להפוך כל ארוחה למדיטציה, על ידי שנתרכז בכל שלב בהכנת האוכל, נשב מול האוכל כשהוא מוכן, נחייך בהנאה, ונאכל במודעות מלאה כאשר אנחנו שמים לב לריח של האוכל, לכל ביס ולכל לעיסה מבלי להתעסק בשום דבר חוץ מהאוכל. נאכל לאט ובהנאה תוך שימת לב לתחושה העונג והשבע בגוף, וגם תוך הודאה לאל שיצר את האוכל ונתן לנו אותו. אם נאכל במודעות כזו, כנראה שגם נוריד במשקל בסוף...

אם אנחנו פרפקציוניסטים בנושא מסוים, כמו נקיון הבית או הבגדים שאנחנו לובשים, ניתן לקחת זאת למקצועיות בתחום העיסוק שלנו, או בתחום ההתפתחות האישית, ועוד הרבה דוגמאות...

היהדות מלמדת אותנו להיות בהתבוננות תמידית, בתכונותינו, בנטיות שלנו, באנשים מסביבנו, במה שקורה לנו ומה שקורה בעולם ומשם להסיק איך עלינו להתפתח. בואו ניקח כמה דקות לחשוב בכוון הזה ונראה לאן זה יכול להוביל...