האם אנו מסוגלים? הטלתי ספק.

לאישה אחת הייתה הברקה: לקבוע יום תפילה יהודי כלל עולמי, בסביבות חג הפורים. זאת אומרת לא בדיוק "יום", אלא למעשה משהו כמו דקה אחת. הרעיון שלה היה להביא לכך שכל היהודים יעצרו את עיסוקיהם ביום של תענית אסתר ויאמרו את נוסח "אחינו", תפילה המופיעה בסידור ונפתחת במילים "אחינו כל בני ישראל, הנתונים בצרה...". אם נצליח להביא את כל היהודים להתפלל על כל היהודים, אפשר יהיה להשיג רגע אחד של אחדות אמיתית. אני שותפה בתנועת נשים בינלאומית בשם "פרויקט אהבת ישראל", שהוקמה כדי לעודד אהבה ואחדות בקרב היהודים, והחליטה להפיץ את הרעיון.

למרות הרעיון היפה, עדיין הטלתי ספק אם אנו, היהודים, מסוגלים לעשות את זה. רגעי אחדות יהודית נדירים יותר מסופות שלגים בירושלים. מובן שפורים עצמו היה רגע כזה. היהודים שניצבו מול תוכנית ההשמדה של המן, התאחדו והתחרטו על מעשיהם. למעשה, מזימת רצח-העם עצמה מיוחסת לחוסר האחדות שלנו. כשהמן גולל את מזימתו השטנית בפני המלך אחשוורוש, הוא תיאר את היהודים כ"עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים". וכשאסתר החליטה לנסות להציל את היהודים, היא הורתה למרדכי "לך כנוס את כל היהודים". מאז ומתמיד הייתה האחדות תנאי מוקדם לגאולתנו.

רגעי אחדות יהודית נדירים יותר מסופות שלגים בירושלים

אם נתבונן, נבחין שארבע מצוות חג הפורים מביאות כולן לאהבה ואחדות בין יהודים. אנחנו מתאספים כדי להקשיב לקריאת המגילה, שולחים משלוחי מנות למכרים ולשכנים, נותנים צדקה לעניים ואוכלים סעודת פורים חגיגית יחד עם קרובי משפחה וחברים.

לכן נבחר דווקא השבוע שלפני פורים לתפילת האחדות העולמית. ברמה הלאומית - שוב מאיימת פרס להשמיד את ששת מיליוני היהודים שחיים בארץ, וברמה האישית – מי אינו מכיר חברים וקרובים שלוקים במחלות קשות, דיכאון, הפרעות אכילה, התמכרויות או בעיות אחרות. תפילה על "אחינו כל בית ישראל הנתונים בצרה" מתאימה לכולנו. אבל האם אנחנו מסוגלים?

הארה בעקבות מייל

אמונתי הרופפת ביכולתנו להתאחד קבלה חיזוק ממקום מאוד לא צפוי: תיבת המייל שלי. נזכרתי באירוע בו קיבלתי מייל מחב"ד שמבקש, לא, בעצם מתחנן, שאחתום על עצומה להצלת חייו של מרטין גרוסמן. מעולם לא שמעתי על מרטין גרוסמן. המייל הסביר שלפני 25 שנים, כשגרוסמן היה בן 19, הוא ביצע רצח מתועב של שוטרת. למרות שמנת המשכל של מרטין היא 77, שהוא היה תחת השפעת סמים באותו הזמן ושהוא התחרט בכנות על הפשע, המייל לא טען לחפותו. אלא, למרות שהוא הבהיר את אשמתו, העצומה בקשה ממושל פלורידה לדחות את הוצאתו להורג ובמקומה לגזור עליו מאסר עולם.

יומיים אחר כך הופיעה בתיבת המייל שלי תחינה נוספת להצלתו של מרטין גרוסמן. הפעם מארגון שונה, המצוי בקצה השמאלי של קשת היהדות האורתודוכסית. למחרת קיבלתי בקשה נוספת והפעם מארגון שבצידה הימני של הקשת.

קבוצות, ועשרות אלפי יהודים, שכמעט אף פעם לא מסכימים על שום דבר, מתאחדים בקמפיין להצלת חייו של יהודי אחד, אשם במוצהר

אני זוכרת שנדהמתי. אנחנו עושים את זה! קבוצות, ועשרות אלפי יהודים, שכמעט אף פעם לא מסכימים על שום דבר, מתאחדים בקמפיין להצלת חייו של יהודי אחד, אשם במוצהר. זהו למעשה היה עיקר הקושי של הקמפיין הזה ושל כל המאמצים להביא לאחדות יהודית. כשאנחנו שונאים יהודים אחרים – אנשים או קבוצות – אנחנו ממוקדים בעובדה שהם טועים. טועים בתיאולוגיה שלהם. טועים בפוליטיקה. טועים בהתנהלות. מובן שקל לאהוב אנשים וקבוצות בעלי תכונות שנעימות לנו או תפיסת עולם זהה לשלנו. בכל אופן, לא תיתכן אחדות יהודית בלי שנאהב יהודים שאנחנו לא מעריצים, לא מסכימים איתם ואפילו לא אוהבים.

פול פלמינג, בעל טור באחד מעיתוני פלורידה, ביקר את הניסיונות להציל את מרטין גרוסמן רק בגלל שהוא יהודי: "אנשים אלה מוזמנים להילחם נגד הוצאתו להורג של גרוסמן מכל סיבה שהם בוחרים. בכל אופן, כשפקודת המוות הבאה תיחתם, וכשתתקרב הוצאתו להורג של הבא בתור, מתוך 394 העומדים בשורת הנידונים, איני מצפה... שאלה שמתנגדים להוצאתו להורג של גרוסמן שוב... יבקשו מהמושל דחייה. נחיה ונראה."

אין כל רע, מר פלמינג, ביהודים שהתלכדו כדי להציל את אחיהם היהודי, למרות שאנחנו לא פותחים בקמפיין להצלתו של האדם הבא בשורת הנידונים. יש מצווה לבקר חולים. עם זאת, לאף אחד אין את הזמן או את הכוח לבקר כל חולה בכל בית חולים. אבל אם אח או בן-דוד שלי חולה, אני אשנה את תוכניותיי ואעשה מאמצים עילאיים כדי להגיע לבית החולים, משום שהוא מהמשפחה שלי. אם אמשיך בכיוון הזה, אני לא צריכה להתנצל בפני כל מאושפז לאורך המסדרון שאני לא מבקרת גם אותו.

אהבת ישראל לא אומרת שאסור לאהוב אף אחד מחוץ למשפחה, אבל היא כן אומרת לאהוב כל אחד ואחד מבני המשפחה היהודית, לא משנה כמה אנו מתנגדים למעשיהם או לעמדתם.

באותו אירוע, יהודים מכל טווח הקשת הציפו את משרדו של מושל פלורידה ב-50,000 מיילים, טלפונים ומכתבים, שביקשו ממנו להמיר את גזר דין המוות של גרוסמן. בסופו של דבר, מרטין הוצא להורג כמתוכנן.

לפני שמרטין קיבל את זריקת הרעל הוא אמר "שמע ישראל". מילותיו האחרונות היו: "אהבת ישראל".

התפילה

ובכן, כפי הנראה אנחנו מסוגלים לעשות את זה. נוכל להתאחד לרגע אחד של אחדות ביום חמישי הזה (ה-17 במרץ), ולומר את התפילה המאחדת:

"אחינו כל בית ישראל הנתונים בצרה ובשביה, העומדים בין בים ובין ביבשה. המקום ירחם עליהם ויוציאם מצרה לרוָחה ומאפֵלה לאורה ומשעבוד לגאולה, השתא בעגלא ובזמן קריב. ונאמר אמן".

אנא העבירו מאמר זה לכל היהודים שאתם מכירים ולעשרה נוספים שאינכם מכירים. הבה ניצור יחד אחדות יהודית כלל עולמית.

*לע"נ אבי, ישראל בן יוסף יהודה, ביום השנה ה-21 לזכרו.