נבחן מספר רעיונות שונים בהתייחס למידת היסוד:

איחוד שמים וארץ

 

"לך ה' הגדולה והגבורה והתפארת והנצח וההוד, כי כל בשמים ובארץ לך ה'". (דברי הימים א כט, יא)

 

פסוק זה מונה מספר ספירות, וממנו אנחנו לומדים, שכל מה שמצוי בשמים ובארץ משתייך ליסוד.

ה"תרגום" – התרגום המסורתי של התנ"ך לארמית – מסביר את הפסוק במשמעות, שא-לוהים מאחד את השמים ואת הארץ.

פסוק זה מתאר את התופעה המיוחדת, שא-לוהים יכול להחדיר רוחניות לתוך מציאויות גשמיות ולתוך יצורים ארציים. כל המושגים הנעלים והמופשטים שבעולמות הגבוהים יותר, אמורים להפוך לחלק מהמודעות והתפישה המוגבלות שלנו.

כל המצוות המוחשיות – הנחת תפילין, אכילת מצה, צדקה ואבלות – נובעות מתוך מושגים רוחניים נעלים, שמידת היסוד תרגמה בזהירות לפעולה הפיזית המתאימה.

 

תקשורת של רגש טהור, יכולה למצוא את ביטויה בקול השופר.

 

לדוגמא, תקשורת רציונלית עם א-לוהים, מוצאת את ביטוייה בתפילה בקול, בעוד שתקשורת של רגש טהור, יכולה למצוא את ביטויה בקול השופר.

הכמיהה הפנימית ביותר של הנשמה, להשתחרר מכבלי הגשמיות ולחזור למקורה הא-לוהי הטהור, באה לידי ביטוי, בהתנתקות מהגשמיות ביום הכיפורים. הקשר בין הבעל לאישה נוצר באופן כלשהו מתחת לחופה, בעוד שהיכולת להתיר קשר זה, כרוכה בכתיבת הגט.

מושגים מרוממים של "צדק" עוצבו וקיבלו צורה, עד שהגיעו אלינו בפרטיהם של הדינים הא-לוהיים – מה לעשות כששור נוגח וכשאדם גונב.

בין א-לוהים לאדם

מידת היסוד בשלמותה, נושאת את כל המאפיינים של הקשר בין הא-ל לאדם:

 

 1. כל החכמה הא-לוהית (שיועדה לקשר הדדי עם בני האדם), אכן הוכללה בתוך התורה. אמנם חלקה בגלוי, חלקה ברמז וחלקה באופן מוסתר, אבל כולה מוצאת את מקומה בתורה.

   

  הרמב"ם מסביר, שהפסוק "לא בשמים היא" אומר, שהתורה ניתנה לנו בשלמותה ומאום לא נותר מאחור.

 2.  

   

 3. התורה היא גשר בין א-לוהים לאדם וככזו, מכילה מרכיבים של שניהם – מצד אחד היא מכילה "דברי א-לוהים חיים" ומן הצד השני, היא מדברת בשפת אנוש. מעשי הא-ל מתוארים בה במונחים אנושיים כגון: יד ה', פי ה' וכדומה. כל זה אפשרי, משום שהתורה מתאימה בצורה מושלמת, הן לאמת הא-לוהית והן לשפה המובנת לאדם.
 4.  

   

 5. המתווך שבאמצעותו ניתנה לנו התורה הוא משה רבנו, שמתואר על ידי א-לוהים במלים: "עבדי משה, בכל ביתי נאמן הוא". לא רק שלא נעשה כאן כל שינוי מכוון או סילוף של התורה, שהועברה אלינו באמצעות משה, אלא שהבנת התורה שלו ותפישתה, היו ברורות וחדות כתער. התלמוד אומר ש"כל הנביאים נסתכלו באספקלריא [זכוכית] שאינה מאירה, משה רבינו נסתכל באספקלריא המאירה"(יבמות מט, ב). – ובמלים שלנו, כל הנביאים חזו את נבואותיהם כאילו דרך זכוכית מלוכלכת שערפלה את ראייתם, משה רבינו לעומת זאת, ראה את הדברים כאילו דרך זכוכית נקייה מכל רבב, עין בעין.

 

כך, מבחינה מסוימת, היסוד (הספירה התשיעית), היא המידה הא-לוהית האחרונה. היא מסכמת וכוללת בתוכה, את שלמותה של האינטראקציה של הא-ל עם האדם וככזו, מתרגמת את כוונות האינטראקציה למושגים מוחשיים וברורים עבור האדם. תרגום שאינו מוסיף או גורע מתוכנו של המסר המקורי ואינו סוטה ממנו או מסלף אותו.