בפרשת השבוע (פינחס), נכתב בספר "בן איש חי" של הרב יוסף חיים זכר צדיק לברכה, מקובל מתחילת המאה הקודמת בעירק, על הפסוק"לרב תרבה נחלתו ולמעט תמעיט נחלתו איש לפי פקודיו יותן נחלתו": 'נראה לי... כל אדם יש לו מחלה בנפשו וגופו שהיא זוהמת הנחש, אך מי שהוא 'רב', רוצה לומר גאה וגס רוח 'תרבה נחלתו' היא זוהמת הנחש מלשון 'נחלה מכתך'. ומי שהוא מעט עצמו, רוצה לומר, עניו ושפל, הנה זה ממילא תתמעט נחלתו, היא מחלת הזוהמה'.

כלומר, על פי הציטוט הנ"ל, הנחש שאנו מכירים מפרשת בראשית, זהו מעין מחלת נפש - כוח שפועל בנפשנו . זהו הכוח שמונע מאתנו אושר, אהבה, שמחה, יצירתיות ואחדות. זהו כוח שבעצם מונע מאיתנו לחוות את גן העדן הרוחני פה בעולם הזה. הנחש משתמש בהרבה כלים כמו פחדים, חששות, תאוות, ביקורתיות, רכילות, עצלות, ועוד הרבה פיתויים שנותנים סיפוק בטווח הקצר אך מרחיקים אותנו מתחושת גן העדן בטווח הארוך.

אחד מהכלים הכי עוצמתיים של הנחש הוא גאווה. הגאווה היא שורש להרבה מידות רעות. מי שגאה בעצמו, ירבה לכעוס, כי הוא לא אוהב שאנשים מתנהגים או מדברים בצורה הסותרת את דעתו או את דרך ההתנהגות שהוא חושב לנכון. אדם עם גאווה ירמוס אחרים בדרך להשגת מטרותיו, יתייחס בזלזול לאחרים, לא ישאף ללמוד או להתקדם כי הוא בטוח שהוא יודע הכל, לא יהיה פתוח לביקורת, יעשה הרבה טעויות בעבודה ובזוגיות ממקום של אגו, לא יתייעץ, ועוד הרבה.

לכן היהדות מקדשת בעיקר את מידת הענווה מכל המידות, וכשמדברים על צדיקים, מדברים בעיקר על הענווה שלהם. לכן נאמר על משה רבינו שהיה עניו מכל אדם.

הרב יוסף חיים כותב שככל שאדם מרבה את עצמו, כלומר מתגאה, כך יש לו חלק יותר גדול באותו הנחש, באותה הזוהמה המטמאת את הנפש. כך יש לו חלק יותר גדול גם בשאר המידות המרחיקות אותו מגן העדן הרוחני.

אז מה ניתן לעשות? פשוט להתבונן.

אילו דברים אנחנו רוצים לתקן בעצמינו ובחיינו? איך דברים אלו מושפעים ממידת הגאווה? איפה אנו חשים מאוימים? לא מעיזים לבוא לידי ביטוי מחשש של מה יגידו? עם מי אנחנו מסוכסכים? מה אנחנו מסרבים ללמוד? ועוד.

פשוט לזהות איך הגאווה פוגמת בחיינו, עד למצב שנמאיס את המידה הזו על עצמינו ונתחיל לנהוג יותר בענווה מתוך בחירה לעשות למען הזולת ללא אגו, לשרת את האחר ולקיים את השליחות שלנו בעולם ללא הסחות, בשמחה, ברצון ובענווה.