בליל שבת, יום שישי בלילה (ביהדות היממה מתחילה תמיד מהלילה) אומרים את ה"קידוש" על כוס יין לפני סעודת השבת. למחרת גם כן, עושים קידוש קודם סעודת השבת של היום.

כדי להסביר מהו הקידוש עלינו להבין קודם כל מהי "קדושה"? מה הפירוש כשאומרים על משהו או מקום שהוא קדוש?

הגדרת ה"קדושה"

פעם בא אדם לרב נח ויינברג (מייסד ארגון "אש התורה" העולמי) בטענה, מדוע אומרים שארץ ישראל היא ארץ הקודש, הוא טייל בכל הארץ וכלל לא ראה קדושה בשום מקום.

ענה הרב נח: "אם טיילת בכל הארץ בוודאי ראית גם הרבה בפופציקים".

"מה זה בפופציקים" שאל האיש,

"מה זה משנה"? השיב הרב נח, "אני רק מתעניין לדעת אם ראית אותם".

"איך אני יכול לדעת אם ראיתי אותם אם איני יודע מה הם", אמר האיש.

"שים לב למה שאתה אומר", אמר הרב נח, "אם אינך יודע מהו דבר מסוים ודאי שבלתי אפשרי שתדע אם ראית אותו. גם לגבי קדושה, קודם כל אתה צריך להגדיר לעצמך מהי קדושה ולאחר מכן לבדוק אם היא נמצאת".

לקדושה בלשון הקודש יש שתי משמעויות שהן אחת.

כשדבר מסוים נעשה קדוש פירוש הדבר שהוא מתייחד למטרה מסוימת וממילא הוא גם לא מתאים לשימושים אחרים. ככל שהדבר מיוחד יותר יש עליו יותר הגבלות. עיקרון זה תקף גם בעניינים גשמיים, בכלי החרסינה המיוחדים והיקרים לא משתמשים כל יום, השימוש בהם מוגבל לזמנים מיוחדים.

שבת קודש

יש לנו שבעה ימים בשבוע, ששה מהם ימים "רגילים", ימי חול. אך יום אחד הוא יום מיוחד, יום קדוש – שבת קודש. בשבת יש צד חיובי- מיוחד ומורה על אמונה בבריאת העולם, וכן צד ששולל מלאכה של ימות החול.

שבת מזכירה לנו את בריאת העולם בששה ימים כשלאחריה באה מנוחה, וכך אנו זוכרים שיש לעולם תכלית. כמו שאדם עמל ששה ימים בשבוע, וביום השבת הוא נח, שובת ממלאכה – כך גם לבריאה, שנבראה במסלול זה, יש תכנית. מטרת הבריאה היא כדי שנעמול לבחור בטוב, להיעשות בני אדם טובים יותר ולהיטיב עם אחרים, כשהמטרה לטווח ארוך היא ליהנות מהקשר עם הבורא, שהוא פרי המאמץ, ב"עולם הבא" – זמן המנוחה, יום שכולו שבת ומנוחה!

כדי לחדד רעיון זה אנו עושים "קידוש". אומרים ברכה מיוחדת על כוס יין (שהוא משקה חשוב), ובכך מייחדים יום זה, ובעצם מקדשים אותו. שבת איננה סתם עוד יום מנוחה, היא זמן של פסק זמן ממרוץ החיים, כדי להתבונן מהו היעד שלנו, ולאן אנו רוצים להתפתח ולצמוח!

שבת שלום!