כיפה, חתיכת הבד הקטנה הזו על הראש שיותר מכל מסמלת את היהודים לאורך כל הדורות, מופיעה בגדלים שונים ובמגוון צבעים, אך היא תמיד שם דור אחר דור.

כיסוי הראש נחשב כסימן ל "יראת שמים"- ההכרה בכח עליון שהאדם כפוף לו. מטרת הכיפה היא להביא את האדם לענווה ולהבנה של מקומו בעולם. בתחילה הנוהג הרווח היה לחבוש את הכיפה בזמן התפילה או בזמן עיסוק בפעולות רוחניות, ורק כאלו שרצו להדר ולהתקרב לבורא עולם מעבר למינימום חבשו כיסוי ראש במשך היום כולו.

עם הזמן, הנוהג לחבוש כיפה במשך כל היום הפך לרווח בקרב כלל הציבור, עד שהדבר נקבע כמנהג מחייב, לכל הגברים היהודים מכל קצוות העולם.

כתוצאה מכך, הפכה הכיפה לסמל יהודי, ויש שכתבו שגם משום כך יש לחבוש כיפה כדי להראות השתייכות והזדהות עם העם והמסורת היהודיים.

בקיצור, אפשר לומר שהכיפה מסמלת ענווה אישית וגאוה לאומית!