"מזל טוב!", מאחלים האורחים זה אחר זה לאבא הטרי, שזה עתה עשה ברית מילה לבן שלו. כולם שמחים, שופעים ברכות. ועכשיו, כהמשך לחגיגה, הולכים להשתתף בסעודה דשנה, כשהמטרה היא לחגוג את...

רגע, את מה בדיוק? מה החגיגה? על פניו, מבחינה 'טכנית' בלבד, לא ראינו כאן שום פעולה המצדיקה את כל השמחה. סך הכל 'ניתוח' קטן. אמנם קטן מאד, פשוט ומהיר, אבל ממתי חוגגים ניתוחים קטנים?

נתחיל בנושא מכיוון אחר. בהמשך, נחבר את הקצוות.

* * *

לקראת סוף חייו של יעקב אבינו, הוא נותן ברכה לבנו האהוב, יוסף. יוסף, הבן החביב של יעקב אבינו, נעדר במשך שנים רבות, ואביו דימה שהוא מת. ואף שברור שכל אחד מצטער על מות בנו, בסוף מתנחמים; אלא שעל יעקב נאמר "וימאן להתנחם", והמשיך באבלו שנים ארוכות. ולבסוף, גילה יעקב שבנו זה חי – ואף הוא משנה למלך מצרים, ויש לו שני בנים, מנשה ואפרים. לא נאריך בפרטי הסיפור, שבוודאי מוכרים לכולם. אבל נתמקד בנקודה אחת.

יעקב נותן ליוסף בנו ברכה, בכך שכל יהודי יברך את בניו להיות כמו אפרים ומנשה. "בך יברך ישראל לאמר: ישימך אלקים כאפרים וכמנשה". כלומר, כפי שמבאר רש''י במקום, "הבא לברך את בניו יברכם בברכתם ויאמר איש לבנו ישימך אלוקים כאפרים וכמנשה".

 

וכאן מתעוררת שאלה. מה ידוע לנו על אפרים ומנשה? האמת, כמעט כלום. התורה אינה מספרת לנו מאומה על שני אלה ברמה האישית. ואם כן, מהו תוכנה של ברכה זו?

עד היום, נוהגים לברך את הילדים בברכה זו בכל ליל שבת לפני הסעודה. נתאר שאחר שיברך האב את בנו, יאמר הבן לאב: תודה אבא, זו באמת ברכה נפלאה. אבל – מה משמעותה? באיזה אופן ובאיזו צורה היית רוצה שאהיה כאפרים וכמנשה? מה בעצם אעשה כדי לקיים את הברכה? ובעצם, מה אתה בעצמך יודע על שני אלה, עד כדי שאתה מברך אותי להיות כמותם?

המיוחד באפרים ומנשה הוא, שהם אמנם היו נכדים של יעקב, אך הפכו להיות שבטים. כל שאר השבטים הם בנים של יעקב. ואילו אפרים ומנשה, אף שלא היו בנים, נהיו שבטים. זה, בעצם, כל מה שידוע לנו על שני אלה. ואם כן, זו הנקודה.

להיות "שבט" פירושו להיות מישהו שממשיך את דרכי האבות. וזהו החידוש אצל שני אלה, -שאף שאינם בנים, הרי הם 'המשך'.

תפילתו העמוקה ביותר של כל הורה היא, שבניו ימשיכו את המסורת של עם ישראל. וזו היא הברכה שאני מוסר מעומק הלב לכל אחד מן הבנים שלי.

אינני יודע מה הוא (הבן) יעשה בחיים. מה יהיה המקצוע שלו. היכן יתגורר. כיצד יבחר לחיות את חייו האישיים. אבל דבר אחד אני מתפלל ומייחל. שימשיך, כל אחד בדרכו המיוחדת, את היותו חלק מעם ישראל. שימשיך את דרכם של האבות, אברהם ויצחק ויעקב, שכבר אלפי שנה ממשיך העם את המסורת המופלאה שהביאו אבותינו אלה לעולם. "ישימך אלוקים כאפרים וכמנשה".

ביום ברית המילה, זו נקודה מאד מודגשת. אפילו הברכה שנאמרת על כוס היין מיד אחרי מעשה הברית עצמו, מציינת את היות הברית הזו – המשך לאבות (מזכירים את ג' האבות בברכה זו – המעיין יראה בגמרא במסכת שבת קלז: ובפירושם של בעלי התוס' שם). זהו משמעותו של היותנו "עם", זו ההגדרה של 'עם ישראל'.

מכאן, נחזור לתחילת הדברים. נבין את השמחה הטמונה בברית המילה, את האיחולים וייחולים שניתנים לאב הטרי.

השמחה היא בכך שברית המילה קובע את היותנו המשך לעם ישראל, ממשיכי השושלת.

המשך לאבות האומה, על כל המשתמע מכך. חוליה נוספת בשרשרת המופלאה של העם המיוחד ביותר בעולם. שניהם - גם הבן שקיבל את באו – כל אחד לפי מעמדו בחיים בשלב זה – לשלימות של היותם חוליה בשרשרת, בנים נאמנים לעם.

כל החיים שלי, בעצם, מוקדשים לכך. יש לי עיסוקים שונים ומגוונים. אבל בעומק הענין, ברמה המוטמנת ביותר בשורשי נפשי, השמחה הגדולה ביותר היא להגיע להשלמת תפקידי בשרשרת זו.

וזה מציג, על קצה המזלג, את השמחה הטמונה במעשה ברית המילה.

נצטרף אף אנו, לאיחולים מעומק הלב לכל מי שזוכה לעשות ברית לבן, ומצטרף להמשך שלשלת עם ישראל.

מזל טוב!