א' בתשרי הוא היום השישי לבריאת העולם (לפי דעת רבי אליעזר בגמרא), בו נבראו כל הבהמות והחיות וגם גולת הכותרת של הבריאה - האדם. על פי היהדות כל מטרת בריאת העולם היא למען האדם. העולם הוא הכלי של האדם להשלים את עצמו. בתיאור הבריאה כתוב שאדם נברא "בצלם אלוקים". יש נקודה שבה האדם משיק לאלוקים. נקודה זו הינה הנשמה הייחודית לאדם. על ידי הנשמה יש לאדם יכולת לבחור בין טוב לרע, ובעצם האדם הוא היצור היחיד שיש לו את היכולת ליצור משהו חדש מעצמו- יכולת שאין לאף בריה אחרת, אפילו לא למלאכים, ובזה הוא לאלוקים, שיכול הוא ליצור יש מאין.

 

*  *  *

 

לאחר שהחריבו הבבלים את בית המקדש הראשון ב-ט' באב (ג' של"ח), הם מינו את גדליהו בן אחיקם לממונה על היהודים שנותרו בארץ ישראל. גדליהו היה איש צדיק וכאשר סיפר לו יוחנן בן קרח שישמעאל בן נתניה זומם להרוג אותו בשיתוף פעולה עם בעליס מלך עמון, לא האמין לו וסירב לאפשר לו לצאת לקראת ישמעאל להילחם איתו. וכך בחודש תשרי ב- א' או ב' בחודש הגיע ישמעאל עם אנשיו לגדליהו ולאחר שאכלו עמו, הרגו אותו וכן הרגו עוד אנשים שהגיעו למקום. אירוע זה היה צעד נוסף בקריסה של היישוב היהודי בארץ ישראל. חכמים למדו מכאן שלמרות שאסור להאמין ללשון הרע, בכל זאת יש לחשוש לתוכן הדברים (אם יש בהם אזהרה כלשהי).

חכמים קבעו יום צום למחרת ראש השנה ב-ג' תשרי, צום גדליה. אם יום זה חל בשבת נדחה הצום ליום המחרת.

 

*  *  *

 

ו' בתשרי

לאחר מלחמת העולם השניה נערכו בעיר נירנברג בגרמניה משפטים, בהם הועמדו לדין פושעים נאצים. במסגרת המשפט המרכזי הועמדו לדין בכירים רבים במשטר הנאצי, ביניהם יוליוס שטרייכר, אלפרד רוזנברג ועוד. ב-ו' בתשרי תש"ז (1946) נגזר דינם של הנאשמים. בית הדין פסק עונש מוות ל-12 נאצים, אחד מהם שלא נתפס עדיין נשפט שלא בפניו. הרמן גרינג התאבד בתאו מספר שעות קודם ביצוע גזר הדין על ידי בליעת רעל, וכך למעשה הוצאו להורג 10 פושעים נאצים.

אנקדוטה מעניינת התרחשה בזמן שהוצא יוליוס שטרייכר (לו היה תפקיד מרכזי ברצח של מליוני היהודים בשואה) להורג בהושענא רבה של שנת תש"ז. טרם הוצא להורג הוא קרא: "משתה פורים 1946", מרתק להבחין שכמו בסיפור המגילה בפורים בהם נתלו עשרת בני המן, גם באותו משפט בנירנברג הוצאו להורג 10 נאצים, ובייחוד מרתקת העובדה שבמגילה, ברשימת עשרת בני המן ניתן למצוא שלש אותיות שקטנות יותר משאר האותיות, והם 'ת' 'ש' 'ז', שזו השנה העברית בה 10 נאצים אלו הוצאו להורג.