תשעה באב. היום העצוב ביותר בהיסטוריה של עם ישראל.

המאורעות הטרגדיים החלו עוד כשהיו בני ישראל במדבר בדרך לארץ ישראל, משה שלח שנים עשר מרגלים, אחד מכל שבט, לארץ ישראל כדי להביא מידע על מצב התושבים, הביצורים וכדומה.

לאחר 40 יום שסיירו המרגלים בארץ הם חזרו למחנה של בני ישראל במדבר, ובמקום לדווח באופן עובדתי על מה שראו, החלו (למעט שניים: כלב בן יפונה ויהושע בן נון) במסע הפחדות והוצאת דיבה על ארץ ישראל. העם שנגרר אחריהם רצה לחזור למצרים ולא לעלות לארץ ישראל. כעונש על ה"בכיה של חינם", שאירע בתשעה באב ב' תמ"ט, נגזר על עם ישראל 40 שנות נדודים במדבר, עד למותם של כל אותו הדור מגיל 20 שנה ומעלה ורק הבנים והנשים שלהם (שלא השתתפו בבכי) זכו להיכנס לארץ.

בתשעה באב ג' של"ח נחרב בית המקדש הראשון. לאחר שעמד 410 שנים בהר הבית בירושלים. לאחר מצור ממושך הצליחו הבבלים בראשות נבוכדנצאר לפרוץ את חומות ירושלים ובתשעה באב לפנות ערב החריבו את בית המקדש. גלות בבל נמשכה 70 שנה, שלאחר מכן חזרו היהודים לארץ ישראל ובנו מחדש את בית המקדש. המסורת מלמדת שהסיבה העיקרית לחורבן הבית הראשון היו שלש העבירות החמורות: עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים.

בית המקדש השני עמד 420 שנה וגם הוא נחרב באותו תאריך בדיוק, בשנת ג' תתכ"ח, על ידי טיטוס המצביא הרומאי. גלות אדום נמשך מאז ועד ליום זה. עם ישראל מתפלל שלש פעמים ביום לבנין בית המקדש השלישי ותקומת העם.

הסיבה לחורבן הבית השני היתה שנאת חינם.

כמו כן ביום זה נחרבה העיר ביתר כתוצאה מכשלון מרד בר כוכבא, וכן העיר ירושלים נחרשה על ידי הרומאים.

בנוסף ביום זה, ה' נ', הורה המלך אדוארד על גירוש כל היהודים מאנגליה, ובשנת רנ"ב הסתיים גירוש ספרד. בתשעה באב-תרע"ד פרצה מלחמת העולם הראשונה, וביום זה החלה שרשרת האירועים שהובילו למאורעות תרפ"ט.

ביום זה היתה אמורה לצאת לפועל תכנית ההתנתקות, אלא שזו נדחתה ביום אחד כדי שלא יהיה בדיוק בתשעה באב.

 

                                  *     *     *                                               

 

 

ב-י"ב באב תש"ז הוצאו להורג שלשה מלוחמי האצ"ל: אבשלום חביב, מאיר נקר ויעקב וייס שנתפסו במהלך פריצת כלא עכו בו שוחררו אסירים רבים. למחרת תלו אנשי האצ"ל שני סרג'נטים בריטים בחורשה בנתניה, כתגובה. מאז הפסיקו הבריטים לתלות יהודים. הפרשה עוררה רעש גדול, כשרבים מגנים את התגובה, והיא היוותה זרז להחלטת הבריטים לוותר על המנדט.