י"ז בתמוז הוא צום שנקבע זכר למאורע עצוב בתולדות עם ישראל.

מעמד מתן תורה בהר סיני, בו נאמרו עשרת הדברות, קרה ב-ו' סיון. לאחר מכן עלה משה להר לארבעים יום וארבעים לילה על מנת ללמוד את התורה ולהביא לעם את לוחות הברית. עם ישראל טעו בחשבון, וחשבו שמסתיימים ה-40 יום ב- ט"ז בתמוז. כשמשה לא ירד מההר, יצרו לעצמם תחליף למנהיג- את עגל הזהב. משה ירד מההר ב-י"ז בתמוז וכשראה את אשר עשו בני ישראל, השליך מידיו את לוחות הברית שקיבל מאלוקים, עליהם היו חקוקים עשרת הדברות, ושברם לעיני עם ישראל.

שבירת הלוחות מסמלת את הירידה בדרגה הרוחנית של העם, וזו אחת הסיבות לקביעת יום זה כיום צום.

בזמן בית המקדש הראשון הפסיקו ביום זה להקריב את קרבן התמיד המובא מדי יום, עקב מחסור בכבשים.

כמו כן נפרצו חומות ירושלים ביום זה בימי בית שני, לפני החורבן. אפוסטמוס, מצביא רומאי שרף ספר תורה. והוצב פסל של עבודה זרה ב'היכל' של בית המקדש. להרחבה לחץ כאן.


ב- י"ט תמוז תרס"ו (1906) זוכה אלפרד דרייפוס בבית המשפט לעירעורים בצרפת מאשמת ריגול.

פרשת דרייפוס שהיתה אחת הפרשיות האנטישמיות הידועות שעוררה הדים נרחבים בעולם באה לסיומה, ומהווה תזכורת למציאות של שנאה ואנטישמיות במסווה של משפט צדק והגינות.


ב- י"ט בתמוז תשי"ט (1959) נפטר הרב הראשי האשכנזי בארץ ישראל הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג.

הוא נולד בפולין משם עברה משפחתו לצרפת, הוא הוסמך לרבנות וכן קיבל תואר דוקטור לספרות.

במשך מספר שנים כיהן כרב באירלנד, ולאחר מכן עלה לארץ ישראל בעידודו של הרב קוק.

לאחר פטירת הרב קוק מונה לתפקיד הרב הראשי.

בזמן מלחמת העולם השניה פעל רבות להצלת יהודים. הוא נסע לארצות הברית דרך אנגליה, והצליח להיפגש עם נשיא ארה"ב רוזוולט וניסה לשכנעו להפציץ את מחנות ההשמדה. הוא יצא מאוכזב מהפגישה. למרות שניסו להניאו מלחזור לארץ ישראל מחשש שתיכבש על ידי הנאצים, הוא חזר, ואמר שנביאי ישראל התנבאו על שני חורבנות ולא על חרבן שלישי.

בתום המלחמה נסע לאירופה לשכנע יהודים לעלות לארץ ישראל. הוא נפגש עם האפיפיור וניסה לקבל את עזרתו בהוצאת הילדים היהודיים ששוכנו במנזרים במהלך המלחמה. לאחר שהאפיפיור סירב הלך בעצמו ממקום למקום והוציא ילדים מהמקומות בו היו והחזירם לעמם.

הוא הקים מכון להוצאת ספרים (שלאחר מכן נקרא על שמו- יד הרב הרצוג), ויזם את הקמת הבנין החדש של הרבנות הראשית.

י"ט תמוז נפטר הרב הרצוג