ב- ט' סיון תרצ"ט נפטר הרב יעקב מאיר, הראשון לציון והרב הראשי הספרדי הראשון של ארץ ישראל.

הוא נולד בירושלים, ובגיל 15 התחיל ללמוד בישיבת המקובלים בית א-ל. בשנת תרצ"ט הוא נמנה עם המייסדים של חברת "ביקור חולים" שהקימה את בית החולים משגב לדך בירושלים. בשנת תרמ"ב שימש כשליח לגייס כספים בבוכרה עבור בני היישוב בירושלים. היהודים שם העריכו וכיבדו אותו מאוד, והשפעתו עליהם היתה רבה. בין השאר הוא עודד אותם לעלות לארץ ישראל. בהמשך גם היה שליח בצפון אפריקה, ובשנת תרמ"ח התמנה לדיין בבית דין של הרב אלישר, רבה של ירושלים. בין פעולותיו סייע בהקמת שכונות חדשות כגון: ימין משה ושכונת הבוכרים, ופעל רבות לקרב בין קהילות האשכנזים והספרדים, ואף הקים אגודה בשם "התאחדות" שכללה אשכנזים וספרדים.

ב- תרפ"א, לאחר ששימש ברבנות במקומות שונים, התמנה, יחד עם הרב קוק, לרב הראשי הראשון של ארץ ישראל.


בי"א בסיון תרפ"ד נוסדה העיר בני ברק.

בתחילה התיישבו בה עולים מפולין שרצו לעסוק בחקלאות, אך קירבתה לתל אביב העניקה לה צביון עירוני. עם הזמן התיישבו בעיר רבים מהציבור החרדי והוקמו בה ישיבות רבות, וכך הפכה בני ברק לעיר החרדית הראשונה בישראל. בני ברק הוקמה באזור בו שכנה עיר קדומה בשם זה, המוזכרת גם ב"הגדה של פסח": "מעשה ברבי אליעזר ורבי יהושע ורבי אלעזר בן עזריה ורבי עקיבא ורבי טרפון, שהיו מסובים בבני ברק, והיו מספרים ביציאת מצרים כל אותו הלילה" וכו'. נקודה מעניינת היא שמחלף מסובים הנמצא באיזור, נקרא על שם הנכתב בהגדה של פסח "שהיו מסובים..".


י"ד בסיון:

לאון בלום היה יהודי צרפתי. הוא נולד בפריז ולמד משפטים בסורבון. בעקבות פרשת דרייפוס נכנס לחיים הפוליטיים, ונאבק יחד עם אמיל זולא ועוד אנשים על משפט הוגן לדרייפוס.

הוא הצטרף למפלגה הסוציאליסטית ובשלב מסויים התמנה לחבר פרלמנט מטעמה.

ב- י"ד סיון תרצ"ב הפך לאון בלום לראש הממשלה היהודי הראשון של צרפת. הוא ספג התנגדות רבה מצד גורמים אנטישמיים ונאלץ להתפטר סמוך למלחמת העולם השניה.

הוא נכלא על ידי הנאצים שבשלב מסוים החליטו להוציאו להורג, אך החיילים בשטח סירבו לבצע את הפקודה. הוא היה פרו ציוני ואף הצטרף לסוכנות, וכשעלה רעיון הקמת מדינת ישראל עודד מאוד בכיוון זה. על שמו נקרא כפר בלום באצבע הגליל, וכן מספר רחובות בערים שונות בישראל.