ב- א' בסיון ב' תמ"ח, חודש וחצי לאחר שעם ישראל יצא ממצרים, הם מגיעים למרגלות הר סיני.

יומיים לאחר מכן ב- ג' סיון מתחילים "שלשת ימי הגבלה" שהם שלשה ימים בהם התכוננו עם ישראל למעמד הגדול של מתן תורה. ובבוקר ו' סיון, התאספו כולם סביב להר ושמעו את עשרת הדברות (השניים הראשונות מאלוקים עצמו, והיתר משה רבינו העביר להם את מה ששמע), וקיבלו את התורה. משה נשאר בהר סיני 40 יום, שבסופם חזר עם לוחות הברית בהם היו חרותים עשרת הדברות, והם:

1. אנכי ה' אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים וכו' -מצות האמונה.

2. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פני וכו' - איסור עבודה זרה.

3. לא תשא את שם ה' אלוקיך לשוא - איסור להזכיר שם ה' לשוא.

4. זכור את יום השבת לקדשו וכו' - מצות השבת.

5. כבד את אביך ואת אמך וכו' - מצות כיבוד אב ואם.

6. לא תרצח - איסור רציחה.

7. לא תנאף - איסור אשת איש.

8. לא תגנוב - איסור לחטוף בני אדם.

9. לא תענה ברעך עד שקר - איסור להעיד שקר.

10. לא תחמוד וכו' - איסור להוציא בתחבולות (אפילו תמורת תשלום)

חפץ של הזולת.

עשרת הדברות הפכו לערכים הבסיסיים של העולם, וחכמים לימדו שבתוכם טמונים כל מצוות התורה.


ב- ו' בסיון ב' תתנ"ד, נולד דוד המלך. ונפטר באותו תאריך שבעים שנה מאוחר יותר.

דוד היה המלך הראשון משבט יהודה, ונבחר למלך בזכות הענוה שהצטיין בה (ביהדות, הענוה היא מתכונות העיקריות של מנהיג). בנו היה שלמה המלך, וצאצאיו המשיכו למלוך עד חורבן בית המקדש הראשון. גם בבית לאחר מכן היו נשיאים רבים מצאצאיו, והמשיח עתיד להיות צאצא של דוד המלך.

היות והוא הגיע מרות ובועז נוהגים לקרוא את מגילת רות בחג השבועות. דוד כתב את ספר תהילים בו תפילות ומזמורים שונים.


ז' סיון תק"ט (1749)

אחת ממשפחות האצולה הנודעות בפולין היתה משפחת פוטוצקי. הם היו עשירים מאוד, ובעלי כח והשפעה מרובה. אחד מבני המשפחה וולנטין פוטוצקי גדל בוילנא שבליטא (באותה תקופה ליטא ופולין היו מאוחדות), ונסע לפריז ללמוד באוניברסיטה. הוא נהג לבקר בבית מרזח שהיה בבעלותו של יהודי זקן אשר ניצל כל רגע ללימוד תורה. דרכו הוא התוודע ליהדות ולערכים שהיא מייצגת, ולמרות החוק הפולני האוסר על המרת דת מנצרות ליהדות, שהעובר עליו דינו היה מוות, החליט להתגייר. לאחר הגיור באמסטרדם נקרא שמו אברהם בן אברהם (שם מקובל בקרב גרים, על שם אברהם אבינו "הגר הראשון"). אביו חשב שבנו מת ולכן לא חיפש אחריו, וכך חזר אברהם - "הגרף פוטוצקי" לליטא והתגורר בעיירה לידא הסמוכה לוילנא.

לאחר הלשנה הוא נתפס וכשהודה שהוא גר, קיבל הבטחות שאם רק יחזור לדת הנוצרית, יזכה למחילה עושר וכבוד.

עד הרגעים האחרונים לפני עלייתו למוקד ניסו הכמרים לשכנעו שיחזור בו אך ללא הצלחה. וב- ז' סיון תק"ט, תוך כדי קריאת "שמע ישראל", הושלך לאש בוערת בכיכר העיר וילנא.

הכנסיה ראתה במה שאירע בזיון גדול לנצרות, וסירבה לאפשר את קבורת אפרו, ורק לאחר תשלום שוחד העבירו את אפרו לקבורה בבית העלמין היהודי של וילנא.

הוא הפך לסמל של מסירות נפש, והקרבה למען אידיאלים. יהי זכרו ברוך.