הבריטים לא אהדו (בלשון המעטה) את היהודים ואת ההתיישבות בארץ. אבל הלורד מוין, השר לענייני המזרח התיכון, התייחד באנטי ציוניות שלו, בהתבטאויותיו החריפות ובקשיים שהערים על העולים לארץ.

למרות שתקופה זו היתה הקשה ביותר ליהודים, מלחמת העולם השניה היתה בעיצומה ואלפי יהודים ניסו להימלט ולעלות לארץ, הוא עשה ככל שביכלתו למנוע מהם מלהיכנס לארץ. בעת שהספינה 'סטרומה' היתה סמוכה לטורקיה והפליטים חפשו מקום להציל את עצמם התערב הלורד מוין אישית והורה לציר הבריטי בטורקיה למנוע מהספינה להישאר שם ולדאוג שתגורש לים השחור. בגלל התערבותו הישירה של מוין אכן גורשה הספינה וטובעה למחרת על ידי צוללת רוסית.

בלח"י, ארגון המחתרת שנלחם בבריטים החליטו להוציא לפועל מבצע התנקשות בלורד מוין. אליהו חכים ואליהו בית צורי נשלחו לקהיר להוציא את התכנית לפועל. במשך כמה שבועות הם עקבו אחר שגרת יומו של הלורד מוין, וב- כ' מרחשון תש"ה (1944) בוצעה ההתנקשות. הם ארבו לו בסמוך לפתח ביתו וכשהגיע במכוניתו פתח אליהו חכים את הדלת וירה בלורד מוין ובשומרו.

הם ברחו מהמקום באופניים לכיוון השוק העירוני ההומה אדם, אך שוטר מצרי שזיהה אותם ירה באליהו בית צורי ופצע אותו. אליהו חכים חזר לעזור לחבירו וכך נתפסו שניהם.

הם הועמדו לדין בפני בית דין צבאי מצרי ונגזר עליהם עונש מוות.

ב- ח' ניסן תש"ה (22.3.1945) הם הוצאו להורג בתליה, וכך נוספו עוד שני יהודים ל"עולי הגרדום".


ב- ט' ניסן תשכ"ט (28,03,1969) נפטר הרב אריה לוין.

דמותו הייחודית היתה לשם דבר בקרב רבים. הוא היה ידוע בכינויו "אבי האסירים" מכיון שנהג ללכת לבקר את האסירים בבתי הכלא ולעודד את רוחם. עוד בתקופת המנדט הבריטי ביקר אסירים, בעיקר נודעו ביקוריו אצל אסירי המחתרות ו"עולי הגרדום". כמו כן היה מבקר בבית החולים למצורעים לעודד ולשמח את החולים.

מידותיו המיוחדות ומעשי החסד הרבים שעשה התפרסמו מאוד ובכך הפך להיות מקובל בקרב ציבורים רבים.

מספרים עליו שפעם נכנס לרופא עם אשתו וכשנשאל לסיבת בואו, אמר: "הרגל של אשתי כואבת לנו".


ארבעים שנה של נדודים, חיים במדבר, בלי בית קבע, בלי מולדת.

סוף סוף עם ישראל מגיע הביתה, לארץ המובטחת לאברהם יצחק ויעקב.

ב- י' ניסן ב' תפ"ט עם ישראל חוצה את הירדן, המלווה בניסים גדולים (ראה יהושע פרק ג), והעם מגיע לגלגל- מזרחה ליריחו, ומשם מתחיל כיבוש הארץ.


ב- יג' ניסן תרמ"ו (18,04,1886) הושלמה בוילנא הדפסת התלמוד הבבלי מחדש. התלמוד הבבלי שהוא עמוד השדרה של 'תורה שבעל פה', נדפס לראשונה בונציה בשנת ר"פ (1520) ושם נקבעה צורתו הבסיסית שנשמרה עד היום. ההדפסות לאורך השנים סבלו מאי דיוקים וטעויות, וכן הדפוס לא היה יפה ונוח.

בוילנא התקבצו כמה חכמים והוציאו לאור מחדש בדפוס "ראם" את כל התלמוד באיכות גבוהה, מהדורה זו עדיין בשימוש נרחב כיום, וכן מהווה בסיס להוצאות חדשות יותר.