בכל שבוע נערכת חתונה, ובני הזוג הנישאים הם עם ישראל ושבת המלכה. לחתונה הזאת אנחנו לא מגיעים בתור סתם אורחי כבוד - אנחנו עומדים במרכז האירוע, מתחת לחופה. אנחנו החתן והשבת היא הכלה.

המקור הראשון לרעיון הזה נמצא במדרש: שנה רבי שמעון בר יוחאי, "אמרה שבת לפני הקדוש ברוך הוא, רבש"ע! לכולן [לכל ימות השבוע] יש בן זוג [ראשון לשני, שלישי לרביעי וכו] ולי אין בן זוג?!

"אמר לו הקב"ה: כנסת ישראל היא בן זוגך, וכיון שעמדו ישראל לפני הר סיני, אמר להם הקדוש ברוך הוא: זכרו הדבר שאמרתי לשבת: כנסת ישראל היא בן זוגך!"

מה זאת אומרת בדיוק? איך יום ראשון ושני הופכים לבני זוג? מה בדיוק הופך אותם ל'נשואים'? וכיצד עם ישראל נישא לשבת? איך מתחתנים עם יום?

היום ומחר

הבה נציע הסבר. מה נותן ערך לכל יום? ליום הזה יכול להיות ערך רק אם יש לו מחר. אני בונה, אני עובד, אני משיג משהו בעולם החומרי, משום שאני רוצה שהבניין, ההסכם או התוצאה יעזרו לי מחר. אני עמל לפרנסתי היום, משום שאני רוצה לשלם את החובות שלי מחר. אלמלא היה מחר, לא היה לנו תמריץ ליום מלא בעבודה ובהישגים חומריים. לא היה לנו מניע להשיג שום דבר היום, וככל הנראה היינו מעבירים את היום הזה בצורה שונה לגמרי - מכינים את עצמנו לסוף קיומנו בעולם הזה.

דווקא בגלל שיש את יום שני, יום ראשון מנוצל למה שלמענו נברא - לאנשים יש מוטיבציה לעבוד על מנת לקיים את העולם; וכך זה פועל גם בקשר ליתר ימות השבוע.

השבת מתלוננת בפני אלוקים – 'לי אין בן זוג, אין יום שמיני, אין לי מחר. יום ראשון שבא אחרי, פותח שבוע חדש והוא כבר שותף ליום שני. אם כן, מה הערך שלי בתור 'היום', אם אין לי מחר? יותר מזה, גם אילו היה יום נוסף והיה לי מחר, גם אז לא היה יכול להיות לי כל ערך, משום שכל יצירה גשמית אסורה בשבת - אסור לעבוד או לבנות בשבת - אז ממילא אין טעם שיהיה לי 'מחר' כבן זוג.'

עונה לה אדון העולם, 'עם ישראל הוא בן זוגך! את צריכה להבין שהשבת שונה משאר ימות השבוע. הימים ראשון עד ששי הם ימים של הישגים גשמיים, לעולם הזה; אבל שבת היא מעין עולם הבא, יום מעולם רוחני לגמרי. יש לך מטרה, יש לך תכלית ויעד, את נועדת לרוחניות מוחלטת. עם ישראל ישתמש בך בתור יום להתעלות רוחנית, יום של התקרבות אליי, על ידי הקדשת זמן רב יותר לתפילות, ללימוד תורה ולמשפחה. הם ימצאו בך את האפשרות לחדש את שאיפותיהם להשגת תכלית קיומם בעולם הזה. לא יום עבודה רגיל של 'מחר' מעניק לך ערך ומטרה, אלא כל יהודי ויהודי - עם ישראל הוא בן זוגך!'

נישואין הם תהליך של התקרבות והתאחדות בין בני זוג, תהליך של התמסרות והשתעבדות מסוימת - והיהודים נישאים לשבת.

לפעמים, נראה כאילו אנשים מסוימים התחתנו עם העבודה שלהם – הראש שלהם נמצא כל הזמן בעבודה. יש אנשים שיגידו שהם נשואים לקבוצת הספורט האהובה עליהם.

ויהודים צריכים לחשוב על השבת. שבת היא בת הזוג שנועדה לנו, ואנו נועדנו לשבת.

*תורגם ברשות מתוך ספר הרעיונות לשבת של הרב לף.