כולנו מכירים את המנהג של הדלקת נרות נשמה. בבתי האבלים, בבתי הקברות, כמו כן נוהגים להדליק נר נשמה בערב יום כיפור, שמיני עצרת (שמחת תורה), שביעי של פסח ושבועות.

הסיבה להדלקת הנר היא משום שנר מסמל את נשמת האדם, כפי שמבואר בפסוק (משלי כ, כז): "נר ה' נשמת אדם". כמו שהנר משמש להאיר את החושך, כך גם הנשמה מפיצה אור רוחני במחשכי החומר והגשמיות. כשאנו רוצים לגרום טוב לנשמות יקירנו, אנו משתמשים בנר שמסמל את האור שכבה בעולם הזה, ואת הרצון שלנו שהוא ימשיך להאיר עוד ועוד. לפי טעם זה, מתאים שאור הנר ישמש לתפילה וללימוד, ובכך נשמת המת תתעלה על ידי שאנשים מקיימים מצוות אלו ומחזקים את רמתם הרוחנית בזכות נשמה זו.

בהמשך לאותו רעיון, גם נדבה של הוצאות חשמל לבית כנסת מועילה אף היא, שכן האור מסייע ללימוד ולתפילה בבית הכנסת.

כמו כן, הדלקת נרות היא סממן של כבוד (אפילו בימינו, באירועים חגיגיים וכמו שהזכרנו במאמר על הדלקת נרות שבת), ולכן בערב יום כיפור אנו מכבדים את המאורע של קרבה לאלוקים ותשובה, בהדלקת נרות של כבוד, ובכך נשמת המת, שלכבודו הדלקנו נר מתעלה, (שהרי מכבדים את היום הקדוש לזכותו), ומתקרבת לבוראה.

בנוסף, על פי חכמת הקבלה הנשמה עצמה נהנית מהנר, למרות שהנר הוא גשמי והנשמה רוחנית. יש קשר עמוק בין הנשמה לנר (כפי שמרומז בפסוק במשלי), ולכן נהגו להדליק בנרות דווקא, ויש שהקפידו על נר עם שמן זית.