ישנו מנהג קדום שבשבתות של חודש אדר בואכה ניסן וחג הפסח מוסיפים בקריאת התורה בבית הכנסת קריאה של ארבע פרשיות. ניתן לראות בהן הקדמה לחודש ניסן ולחג הפסח – החג שבו יצאנו ממצרים והמסע שלנו החל כעם. פרשיות אלו מזכירות לנו ארבעה גורמים שהיוו את הבסיס להתהוות עם ישראל.

כשרוצים להבין כיצד קרה דבר מופלא, צריך להבין מהיכן הוא נובע, מה הגורמים שלו. עם ישראל הוא אחד התופעות המופלאות ביותר בהיסטוריה של העולם. עם קטן עם הרבה אויבים, אבל עם גאוה וזקיפות קומה, צולח את התלאות לאורך הדורות עד זמנינו אנו. מה ההסבר לכך? מהו סוד עמנו? כדי להבין את זה אנו צריכים ללמוד מאין נבע העם היהודי, מה היו הגורמים של היווצרות פלא מרשים כל כך.

רוצים להקים עם? להלן התוכנית ליצירת עם מובחר:

1. השלב הראשון ביצירת עם הוא אחדות. כולם מתחברים יחד ותורמים מעצמם כדי ליצור נקודת חיבור והזדהות. לא רק שכולם נותנים אלא כל אחד נותן חצי שקל. התורה מלמדת אותנו שכל אחד בפני עצמו הוא רק חצי! רק יחד עם האחר אנו נעשים שלמים!

פרשת שקלים – בשבת הסמוכה לראש חודש אדר קוראים את פרשת שקלים. פרשה זו עוסקת במצות מחצית השקל. כל אדם מישראל תורם חצי שקל (במטבע הנהוג בזמן המקדש) לצורך קניית קרבנות ששייכים לכלל הציבור. הסיבה לקריאת הפרשה בזמן זה היא שבזמן המקדש היו יוצאים שליחים בראש חודש אדר להכריז שהמגבית השנתית מתחילה. (לחץ כאן לפרטים אודות מנהג נתינת מחצית השקל בימינו.)

2. השלב השני ביצירת עם הוא זיהוי הגורמים שעלולים להפריע ולפלג את העם. ולהסיר את כל המכשולים המהותיים העומדים בפנינו. רק כך נוכל להתקדם בדרך למטרה.

פרשת זכור – את פרשת זכור קוראים בשבת הסמוכה לפורים. פרשה זו עוסקת בעמלק – עם, מצאצאיו של עשיו – שיצא לקראת עם ישראל זמן קצר לאחר יציאת מצרים כדי להילחם בו. עמלק מסמל את האויב ההיסטורי של עם ישראל. משנאה יוקדת, ללא כל התגרות, יוצא עמלק למדבר כדי להילחם בעם ישראל. עמלק מסמל את המלחמה בערכים ובמהות של העם היהודי. לכן עם ישראל נצטווה למחות את זכרו של עמלק. המן, האיש הרע של סיפור המגילה, היה צאצא ישיר של אגג המלך של עמלק (לכן הוא נקרא "המן האגגי"). לכן, בזמן זה אנו קוראים על מעלליו של העם העמלקי ועל הציווי למחות את זכרו.

3. השלב השלישי ביצירת עם הוא טהרה. לאחר האחדות וסילוק המכשולים, השלב הבא הוא תחילה של התעלות וזיכוך. אנו צריכים להתחיל לעסוק במעשים חיוביים של טהרה: להקפיד על טוהר המידות ועל שמירת הערכים שלנו עד לפרט הקטן ביותר. למרות שלא תמיד אנו מבינים את החשיבות של כל פרט, פרשת פרה מלמדת שאף לדברים שנראים לא מובנים יש חשיבות.

פרשת פרה – לאחר פורים קוראים את פרשת פרה. פרשה זו, שהיא הפרשה הכי פחות מובנת בתורה (אפילו שלמה המלך, החכם מכל אדם, אמר שהוא לא הצליח להבין אותה לעומקה) מורה לנו כיצד אדם שנטמא (טומאה היא סוג של מעמד רוחני המגביל את בעליו בנסיבות מסוימות) יכול להיטהר. הסיבה לקריאת פרשה זו בזמן זה היא כדי להזכיר לעם בזמן המקדש להיטהר על מנת שיוכלו להשתתף בקרבן פסח.

תהליך הטהרה דורש זמן והתבוננות פנימית שמביאים אותנו אל השלב הבא והאחרון.

4. פרשת החודש – בשבת הסמוכה לחודש ניסן קוראים את פרשת החודש. בפרשה זו התורה מלמדת אותנו כיצד מקריבים את קרבן הפסח. זו המצווה הראשונה, שבה נצטוו עם ישראל. הסיבה לקריאת פרשה זו בזמן זה ברורה – אנו נמצאים לפני חג הפסח.

השלב האחרון ביצירת עם הוא יציקת תוכן ומטרה משותפים לחברה הנהדרת שעמלנו כל כך על בנייתה. קרבן הפסח, המסמל את היציאה מעבדות, אינו מסתכם בכך. נכון, יצאנו ממצרים אבל לשם מה? היציאה בפני עצמה איננה מספיקה. חשוב לדעת מהי המטרה, מהו היעד!

קרבן פסח, כשמו, מזכיר לנו את העובדה שא-לוהים פסח (דילג) על בתי עם ישראל בזמן מכת בכורות. המטרה שלנו בעולם היא לצאת ממצרים למדבר, שם קיבלנו תורה המלמדת אותנו, ואת העולם כולו, ערכים אבסולוטיים של צדק, יושר ואמת. דרך זו מובילה אותנו לארץ המובטחת, שם נהיה אור לגויים, כשאנו סביב עיר הבירה ירושלים, שבמרכזה נמצא המקדש, מקום של התחברות לרוחניות ולקדושה. שם בכל שנה עם ישראל הביא קרבן פסח, לאחר סילוק כל הדברים המונעים מאיתנו מלהתקדם, וכמובן לאחר שהתאחדנו כולנו כדי ליצור את הבסיס לעם נפלא כל כך!