סוף השבוע התקרב וחששה של אילנה שכרעה ללדת הלך והתגבר. היא חשה מצוקה אמיתית עד שפנתה לרופאיה בתחינה: אנא ילדו אותי בניתוח קיסרי על מנת שחס וחלילה לא אלד ביום שישי ה-13 לחודש. רופאיה שגילו הבנה למצוקתה הקדימו את הלידה והתינוק נולד ביום חמישי, יום לפני היום הגורלי...

הסיפור, אמיתי לחלוטין, התפרסם (בשינוי שם) בעיתונות היומית וזכה לכותרות מרגשות. רחמי כלפי היולדת שנכנסה למצוקה רגשית כה קשה התחלפו להם במחשבות נוגות על השתרשותם של מנהגים ואמונות זרות בתוכנו. הפחדים שאמונות טפלות אלו זורעים בנו גורמים לנו לנהוג כמנהג אומות העולם מבלי לחשוב או לחקור מקורותיהם.

אגדות וסיפורים רבים נקשרו לתאריך הלועזי 13 לחודש שנופל על יום שישי: יורדי ים אינם משיטים ספינתם, אנשים אינם קובעים שמחות ואירועים והיום כולו מלווה בחששות רבים. אפילו שם פסיכולוגי הוצמד לפחד מיום שישי ה-13: פ‏‏ר‏אוסְ‏קבֶ‏‏דלטריאפוביה. המספר 13 בכלליותו נחשב על פי מנהגי הגויים כמביא מזל רע ויש רחובות בהם מדלגים על מספר 13 במספור הבתים, הדירות או הקומות בבניין. אז מה באמת מקורה של אמונה טפלה זו?

מקור האמונה שיום שישי ה-13 מביא מזל רע מקושר לימים קדומים ורחוקים בנצרות

מקור האמונה שיום שישי ה-13 מביא מזל רע מקושר לימים קדומים ורחוקים בנצרות שאין ביניהם ובין היהדות דבר. במאה ה-14 פרחו מסדרי אבירי היכל שלמה, אשר כונו ה"טמפלרים" (על שם בית המקדש). הם ניכסו לעצמם רכוש רב ומעריצים רבים עד שהעלו את קנאתו של מלך צרפת פיליפ היפה שחמד את רכושם ואת מעמדם. ביום שישי, ה-13 באוקטובר 1307 נערכה פשיטה על כל מעוזי המסדר, ואביריו נעצרו ועונו קשות, וביום זה נפל אחד המסדרים המפוארים של אירופה בימי הביניים. גם העובדה כי הסעודה האחרונה של ישו שהתרחשה ביום שישי בנוכחות 13 אנשים קשורה באמונה טפלה זו.

לא רק שבין אירועים אלו לבין עולם היהדות אין ולא כלום – נהפוך הוא, ביהדות הן יום השישי והן המספר 13 מקושרים למהלכים רוחניים טובים וברי מזל טוב.

בעולם היהודי יום השישי הוא יום רוחני, בו הסתיימה בריאת העולם ביצירתם של אדם וחווה. אנו מתכוננים ביום זה לקראת בואה של שבת קודש בבישול סעודות השבת, הכנת הנרות, המיחם, הפלטה לחימום האוכל, טהרת הגוף, והתרוממות הנפש לקראת בואה של שבת המלכה.

המספר 13 מקושר ביהדות לערכים חשובים ונעלים ביותר: 13 הוא גיל בר המצווה בו הילד עולה לראשונה לתורה ומקבל על עצמו את קיום המצוות, שלושה-עשר העיקרים, שהם יסודות האמונה בא-ל אותם חיבר הרמב"ם אשר רבות מקהילות ישראל שרות בבתי הכנסת ביום שישי (יגדל א-לוהים חי), שלוש עשרה מידות הרחמים (המופיעות בספר שמות) ידועות בכינוי י"ג מידות שהינן, לפי היהדות ה"מידות" בהן מתגלה לנו הא-ל, מספר האותיות בשמות האבות אברהם+יצחק+יעקב =13 וכך גם סיכום מספר אותיות האמהות: שרה+לאה+רחל+רבקה =13 ואפילו ספר התורה מתחיל במילה בראשית שערכה המספרי הוא... 13. קיימות עוד אין ספור דוגמאות אשר תקצר היריעה מלפרטן המוכיחות עד כמה מספר זה חשוב ומקושר לרוחניות, מידות טובות ומזל טוב ביהדות.

ואולי זה המקום להזכיר כי מרביתן של האמונות הטפלות הרווחות מקורן בנצרות, ואל לנו לאמצן לתוך תרבותנו: נקישה 3 פעמים על עץ כנגד עין הרע מקורה בנקישה על הצלב של ישו, הליכה מתחת לסולם אשר נשען על קיר לא רצויה, כי הסולם יוצר עם הקיר "משולש קדוש", והעובר מתחתיו שובר אותו ועוד. לו ידעה אילנה במה התברכה על פי היהדות ללדת ביום שישי, בתאריך ה-13, אולי היתה בוחרת אחרת.