בראשית ברא א-לוהים... שביעיות!

אה, נכון, הוא ברא גם אור וחושך, שמים וארץ... אבל מסיבה שאינה ידועה לנו, נראה כאילו הייתה לו "חולשה מיוחדת" למספר 7.

העובדה שהתורה מתחילה בפסוק שמכיל 7 מלים ו – 28 אותיות (מספר שמתחלק ב-7) כמעט שאינה ראויה לציון. אולם, כאשר הפסוק ממוקם בתוך תמליל, שמכיל ריכוז מדהים של רעיונות יהודיים, שמתקשרים לספרה 7, מארג מפליא מתחיל להיפרש. בואו נסתכל על התופעה המיוחדת מקרוב.

למה "שבועות"?

מידי אביב, חוגגים היהודים מסביב לעולם את חג השבועות – ומנציחים את האירוע, בעל ההשלכות החשובות ביותר בהיסטוריה האנושית – מעמד הר סיני.

"שבועות". שם מוזר לחג, לא?

השם "שבועות" מציין את התקופה, של שבעת השבועות בין פסח לחג השבועות. תקופה בה אנו סופרים כל יום (ושבוע), מתוך ציפייה והכנה לחוויה המחודשת של ההתגלות בהר סיני. אז למה לא לקרוא לחג "תורה" או "סיני" או "מצוות" או "לוחות הברית"... מה העניין דווקא ב"שבועות"?

הזמן מכיל בתוכו משתנים רבים. כמעט כולם מתייחסים לתופעות הטבע. ימים, לילות, חודשים, עונות ושנים – כולם נקבעים באופן ישיר על פי 'מצב הכוכבים' (כדור הארץ, הירח והשמש). ישנו רק יוצא דופן אחד – השבוע. הנוסחא, שעל פיה נקבע השבוע, נראית שרירותית לחלוטין. מי צריך אותו? למה שיום אחד לא יבוא פשוט אחרי זה שבא לפניו? ולמה דווקא 7 ימים?

שבוע בן 7 ימים, הוא מושג שנקבע על ידי א-לוהים ואומץ על ידי האנושות.

שבוע בן 7 ימים, הוא מושג שנקבע על ידי א-לוהים ואומץ על ידי האנושות. בעוד שאנחנו עשויים להתווכח לגבי בריאת העולם – איך, מתי, על-ידי מי ולמה – העולם בכללותו קיבל את מושג השבוע. ה"חיפושיות" טעו... יש רק 7 ימים בשבוע... ובכל פעם שבה מסתיים עוד שבוע, מגיעה תזכורת נוספת למין האנושי (או לכל הפחות אמורה להגיע): א-לוהים ברא את העולם בשבעה ימים (רק 6 ימים היו נחוצים על מנת ליצור את המבנה החומרי, אבל התהליך לא הושלם עד שהוסף המימד הרוחני של השבת).

נקרא לזה ה"לינק" השבועי...

למה 7?

הקבלה מלמדת, ש-7 מייצג שלמות. העולם הושלם לאחר 7 ימים. ישנם 6 כיוונים בעולמנו: צפון, דרום, מזרח, מערב, למעלה ולמטה. אם נוסיף לכך את המיקום שבו אתה נמצא (פְּנים - נקודת האמצע), נגיע ל – 7 נקודות התייחסות.

חג השבועות, שמציין את היווצרות עם ישראל על-ידי מעלת קבלת התורה, מסמל גם הוא שלמות. אולי מסיבה זו הוא זכה לכינוי "שבועות" – אנחנו מזהים אותו עם השלמת תהליך ההיווצרות הלאומית של העם.

לכבוד השלמת התקופה בת 49 הימים, המובילים לשבועות, נציג כאן 49 רמזים מהיהדות ומהבריאה, שמתייחסים לספרה 7. כמה מהם אתם כבר מכירים? כמה עוד תוכלו להוסיף?

השביעיות המדהימות!

 1. שבת הוא היום השביעי בשבוע.

 2. ישנם 7 שבועות בספירת העומר, לפני חג השבועות (ויקרא כג, טו).

 3. סוכות ופסח נמשכים כל אחד 7 ימים (ויקרא פרק כג פסוקים ו ו- לד).

 4. בכל שנה שביעית, מפסיקים לעבד את הקרקע למשך שנת השמיטה – "שנת השבע" (ויקרא כה, ד).

 5. לאחר שבעה מחזורים של שמיטה, מגיעה שנת היובל (ויקרא כה, ח).

 6. כשקרוב משפחה נפטר, יושבים עליו שבעה.

 7. בסוכות אנחנו מנענעים 7 פריטים של ארבעת המינים – 1 לולב, 1 אתרוג, 2 ענפי ערבה, 3 ענפי הדס.

 8. ליתרו, גר הצדק הראשון, היו 7 שמות שונים ו-7 בנות (שאחת מהן נשאה למשה).

 9. משה רבינו נולד ונפטר באותו יום – ז' (7) באדר.

 10. הסוכה שלנו זוכה לביקורם של 7 אושפיזין (אורחים) – אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, יוסף ודוד.

 11. למנורה שבמקדש היו 7 קנים.

 12. אחשוורוש, מלכה של פרס, בעת התרחשות נס פורים, ערך משתה בן 7 ימים (אסתר א, ה).

 13. ישנם 7 חגים בשנה היהודית – ראש השנה, יום כיפור, סוכות, חנוכה, פורים, פסח ושבועות.

 14. בנוסף ל – 613 המצוות, הוסיפו חכמינו ז"ל 7 נוספות.

 15. ישנן 7 מצוות שנתנו לבניו של נח וחלות על האנושות כולה.

 16. בכל חתונה יהודית מברכים את החתן והכלה בשבע ברכות.

 17. מידי שבת, 7 אנשים עולים לתורה.

 18. הפסוק הראשון בתורה מכיל 7 מלים (28 אותיות).

 19. ללאה אמנו היו 7 ילדים – ששה בנים ובת.

 20. לבניית המשכן במדבר קדמו 7 ימים של הכנות (ויקרא ח, לה).

 21. על פי המנהג (בחלק מהעדות), הכלה סובבת סביב החתן 7 פעמים מתחת לחופה.

 22. אנחנו כורכים את רצועות התפילין 7 פעמים סביב היד.

 23. משה היה הדור השביעי מאברהם.

 24. כל מכה במצרים נמשכה 7 ימים.

 25. בחלומו של פרעה היו 7 פרות ו – 7 שיבולים (בראשית לא).

 26. התפתחות הצרעת המקראית נמשכה 7 ימים (ויקרא יג, ד).

 27. א-לוהים ברא 7 רקיעים – כשבשביעי נמצאות הנשמות הטהורות – (מכאן הביטוי "אני מרגיש ברקיע השביעי").

 28. בשבת ובחגים אנחנו אומרים 7 ברכות בתפילת העמידה.

 29. ישנם 7 מינים שבהם התברכה ארץ ישראל: חיטה, שעורה, גפן, תאנה, רימון, זית ותמר (דברים ח, ח).

 30. ישנן 7 יבשות בעולם.

 31. 7 השבועות של ספִירת העומר, מתייחסים ל-7 הספֵירות הרוחניות – 7 ההנהגות על ידן אנחנו עובדים את הא-ל: חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד,יסוד ומלכות.

 32. נח שלח את היונה ואת העורב לסיור של 7 ימים לבדוק מה מצב המים בסוף המבול (בראשית ח, י).

 33. 7 אומות ישבו בארץ ישראל: הכנעני, החיתי, החיווי, האמורי, הפריזי, היבוסי והגרגשי.

 34. ביום הכיפורים היה הכהן הגדול מזה 7 פעמים את הדם בבית המקדש (ויקרא טז).

 35. ראש השנה היהודי מופיע בהפתעה, דווקא בחודש השביעי – תשרי (ויקרא כג, כד).

 36. בלוח השנה היהודי, שנקבע באופן כללי על פי הירח, ישנה מחזוריות של 7 שנים מעוברות בכל 19 שנים.

 37. ישנם 7 תווים בסולם המוסיקלי.

 38. הכהן יכול להיטמא ל – 7 קרובים בלבד: אביו, אמו, אחותו, אחיו, בנו, בתו ואשתו (ויקרא כא, ב).

 39. אנחנו עורכים 7 הקפות בשמחת תורה.

 40. גודלה המינימלי של הסוכה הוא 7 טפחים על 7 טפחים.

 41. ישנם 7 ימים ואוקינוסים בעולם.

 42. יהושע ובני ישראל הקיפו את חומות יריחו 7 פעמים עד שהן נפלו (יהושע ו, טו).

 43. יעקב עבד ללבן 7 שנים (פעמיים) על מנת להינשא לבנותיו (בראשית כט, כז).

 44. לבית המקדש היו 7 שערי כניסה.

 45. מידי יום אנחנו מברכים 7 ברכות לפני ואחרי קריאת השמע – 3 בבוקר ו – 4 בלילה.

 46. התלמוד מונה 7 נביאות: שרה, מרים, דבורה, חנה, אביגיל, חולדה ואסתר.

 47. עבד יהודי זוכה לשחרור בשנה השביעית לאחר 6 שנות עבדות (שמות כא, ב).

 48. אנחנו מסיימים את תפילות יום הכיפורים ב-7 קריאות של "ה' הוא הא-לוהים!"

 49. הנישואין היהודיים מלווים בשבעה ימי משתה (7 ימים שמכונים "שבע ברכות").