כיצד נמצא את האל אם פניו מוסתרות?

 פורים מלמד אותנו, איך להתחבר לאל, בתקופות בהן הים אינו נבקע לשניים ושיחי סנה בוערים דווקא כן מתכלים.

סיפור המגילה התרחש לאחר חורבן בית ראשון, כשעם ישראל כבר לא זכה יותר לראות נסים בהתרחשותם ועידן הנביאים כמעט שעבר ובטל מן העולם. הייתה זו תקופה של הסתר פנים.

ידו המנחה של אלוקים

האם אי פעם חשתם בצורה ברורה בנוכחותו של האל בחייכם? האם אי פעם הרגשתם שכוח חזק מכם מוביל את האירועים ואת אופן התרחשותם?

אני זוכרת פעם אחת, שחשתי בכוח מנחה זה. היה זה בדיוק לאחר שפגשתי את הבחור שעתיד היה להיות בעלי. באותו הזמן של ההיכרות הראשונה בינינו, נראה היה שפנינו מועדות לכיוונים שונים ולכן באופן טבעי, נפרדנו לשלום.

זמן קצר לאחר מכן, התקשר אליי אדם שהיה זר לי לחלוטין והציע לי עבודה בתחום שלא היה כלל בתחום התמחותי. נעניתי להצעה זו אך ורק משום שעוררה את סקרנותי, מאחר שאותו בחור שאיתו נפגשתי סיפר לי רבות על תחום עיסוק זה.

עד עצם היום הזה, אין לי מושג מדוע נקראתי לאותו ראיון.

עד עצם היום הזה, אין לי מושג מדוע נקראתי לאותו ראיון. אך בעקבות קבלתה של משרה זו, מהלך חיי החל להשתנות, כמו גם גישתי לחיים, מטרות היעד שלי והשקפת עולמי. פגשתי שוב את "הדייט" שלי לשעבר, ושנתיים לאחר פגישתנו הראשונה, נישאתי לבעלי וחיינו המשותפים הם כאלו שמעולם לא הייתי זוכה לחיות, אילו היו מתנהלים חיי לפי מה שתכננתי. אם לא אותו ראיון שצץ כביכול משום מקום. גם אם נדמה לנו שאנו בשליטה, אנו ממש לא במושב הקידמי במסע חיינו.

היהדות מאמינה, כי האל מעורב בכל אירוע בחיינו בצורה ישירה. אין "מקרה" בעולם. נסיבות חיינו הן יותר מצירופי מקרים. יד אחת מכוונת הכול.

עמלק, עם "המקריות"

ישנם אנשים שאינם שותפים לתפיסה זו. עמלק הוא העם שנלחם לראשונה בבני ישראל, כשיצאו ממצרים. "זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים. אשר קרךָ בדרך.." (דברים כ"ה, י"ז-י"ח)

התורה מתארת את עמלק כעם "אשר קרךָ". מקורה של המלה " קרךָ" במלה "מקרה", כלומר, צירוף מקרים, דבר שאירע "במקרה". מכאן אנו למדים, שהאמונה במקריות היתה מהותו של עמלק. אחרת, כיצד העזו להתעלם מהניסים שאירעו ליהודים – עשרת המכות, יציאת מצרים, ושיא השיאים... קריעת ים סוף – ולהילחם באותם יהודים? הם בוודאי אמרו לעצמם: "זהו סתם צירוף מקרים חסר משמעות!"

המן, שמוצאו מעמלק, החליט להיפטר מיהודי פרס והטיל פור כדי לקבוע את מועד השמדתם.

המן, שמוצאו מעמלק, החליט להיפטר מיהודי פרס והטיל פור כדי לקבוע את מועד השמדתם. הוא רצה שמועד האירוע ייקבע במקרה. היהודים, מצד שני, נעזרים בהטלת גורלות דווקא על מנת לאפשר את ההתערבות האלוקית. לפני הכניסה לארץ ישראל, בתקופת יהושע, חלוקת האדמה בין השבטים נעשתה באמצעות הגרלה. הדבר אפשר לרצונו של האלוקים להתגלות, בהחלטה חשובה זו, ללא התערבות אנושית.

סיפור המגילה: הפך המקריות!

כל אחד מאירועי המגילה נראה כטבעי בפני עצמו ונדמה שתוכנן בידי אדם.

  1. מלך משתכר ומחליט לקרוא לאשתו, על מנת שתופיע בפני אורחיו – זה דבר שעשוי לקרות.

  2. האישה, ושתי, מסרבת להופיע לפני המלך והוא מחליט להרוג אותה. אסתר היא המלכה הנבחרת – עלול להיות.

  3. המן מנסה להרוג את מרדכי ברשות המלך – ייתכן.

  4. המלך סובל מנדודי שינה ונזכר בטובה ישנה, שהוא חייב למרדכי – יכול בהחלט להיות.

אך כשכל אלה מתרחשים בסמיכות זה לזה, כשכל חתיכות הפאזל מצטרפות זו לזו ב"צירוף מקרים" ענק, הן יוצרות יחד נס. לא פחות! כוח נסתר מתגלה ברגע אחד.

כל אחד מהאירועים, שהמן סבר כי הוא שולט בהם, הביא לנפילתו.

כל אחד מהאירועים, שהמן סבר כי הוא השולט והבוחר בהם, הביא בסוף לנפילתו. הצעתו להרוג את המלכה ושתי, הביאה להכתרתה של אסתר כמושיעה. הצעתו לרכב על סוסו של המלך בגלימותיו – הפכה לתגמולו של מרדכי והגרדום שבנה במו ידיו, שימש בסוף לתלייתו- שלו.

לכל אורך המגילה, מכתיב האל את האירועים ומשתמש בבחירותיהם החופשיות של הנפשות הפועלות, כדי ליצור מארג אחיד, בעל מטרה ויעוד – גאולת העם היהודי.

שמו של אלוקים אינו נזכר כלל בסיפור המגילה. זוהי תקופה של "הסתר פנים". אך יותר מתמיד, ברור לחלוטין, שהוא זה המנהל את העניינים. יש יותר מדי "צירופי מקרים" וחלקי הפאזל מתחברים זה לזה בפשטות רבה מדי.

נקודה נוספת למחשבה: סיפור המגילה התרחש במציאות במשך תשע שנים. הוא נדחס לספר, אותו אנו קוראים תוך שלושת רבעי שעה. הדבר מספק לנו פרספקטיבה אחרת: אנו יכולים לראות כיצד כל אחד מהאירועים הקשים והמכאיבים, הוביל למטרה מתוכננת מראש. אך כשאנו נמצאים בעיצומו של מצב קשה, אנו רואים רק אפילה וחשים בלבול.

המסר הייחודי של יום זה הנו להבין, שיד ה' מתערבת בהיסטוריה, כמו גם בחיינו היומיומיים.

לפיכך, המסר הייחודי של יום זה הינו להבין, שיד האלוקים מתערבת בהיסטוריה, כמו גם בחיינו היומיומיים.

המלה "עולם" מקורה באותו שורש כשל המלה "נעלם", מוסתר, חבוי. שמו של האל אינו מופיע. אך לאחר שהכול כבר נאמר, נוכחותו מורגשת בכל מקום. הוא אינו נסתר, זה רק נדמה לנו. אנו יכולים למצוא אותו בכל אירוע בחיינו – זה תלוי רק בנו.