למה היהדות עושה עניין כזה גדול מיציאת מצרים? בפסח זה מובן מאליו. אבל בכל שבת ובכל חג, באמצע הקידוש, בלי קשר לשום דבר, צץ פתאום עניין יציאת מצרים. בכל יום, כשקוראים קריאת שמע, אנו נזכרים ביציאת מצרים. הזכרת יציאת מצרים הוא אפילו אחד מ-613 המצוות!

לא חסרים אירועים גדולים בהיסטוריה היהודית: עקידת יצחק, מתן תורה, הכניסה לארץ המובטחת. מדוע דווקא יציאת מצרים זוכה לדירוג יוקרתי כל כך?

הדרך בה תופסת היהדות את מציאות הא-ל, מושתתת על שני יסודות:

  1. א-לוהים ברא את העולם.

  2. א-לוהים מעורב בענייניהם של בני האדם.

שתי מצוות עיקריות מבוססות על היסודות הללו:

  1. שמירת השבת מסמלת את היסוד הראשון.

  2. יציאת מצרים את השני.

תפיסת א-לוהים כבורא, הייתה מקובלת בעולם המערבי, מאז שהיהודים העלו אותה לתודעה ועד לעלייתו של דרווין. "תורת האבולוציה" שלו קראה תגר על תפיסה זו, אך גם ההנחה השניה עוררה שאלה קשה: אם א-לוהים אכן מתערב במעשיהם של בני האדם, מדוע יש כל כך הרבה סבל בעולם?

בעיה קשה זו גרמה לפילוסופים לפתח תיאוריות ששייכו לא-לוהים את בריאת העולם, אבל פטרו אותו מכל ההשלכות לכך.

בעיה קשה זו גרמה לפילוסופים לפתח תיאוריות ששייכו לא-לוהים את בריאת העולם, אבל פטרו אותו מכל ההשלכות לכך. זוהי תיאוריית "השען": ממש כפי שהשען בונה את השעון ומפעיל את המנגנון שלו ובכך תמה ונשלמה עבודתו, כך גם א-לוהים – קבע את חוקי הטבע ולאחר מכן, אנחנו "אומרים לו יפה שלום". שירותיו אינם נדרשים יותר.

במלים אחרות, חוקי הטבע שקבע א-לוהים, פועלים באופן עצמאי, ללא התערבותו והנם שרירותיים למדי, כשהם גורמים למשל, לילדים לחלות במחלות סופניות. א-לוהים אינו יכול להתערב בכך. הוא הפקיד את "מפתחות המכונית" בידיו של הטבע וזה יכול לנהוג בצורה פרועה, ככל שיעלה בדעתו. א-לוהים הוא רק 'הנוסע', לא 'הנהג'.

אחת המסקנות מתיאוריה זו היא, שא-לוהים לא יודע ולא איכפת לו מה קורה בחיי האנשים. זאת משום שלו ידע, או לו היה איכפת לו, כולם היו בוודאי בריאים, עשירים וחכמים.

תפיסה זו מנוגדת לחלוטין לתפיסה היהודית שטוענת, כי אין דבר המתרחש ביקום כולו – אף אלקטרון לא מקיף את גרעין האטום, אף תא לא מתפצל, אף כוכב לא נופל – מבלי שהרצון הא-לוהי יתבטא בכל שניה ושניה. הברכה שאנו אומרים לפני שתיית כוס מים מבטאת זאת היטב: "ברוך אתה ה' א-לוהינו מלך העולם שהכול נהיה בדברו". קרי: אילו לא היה הא-ל רוצה שכוס זו תהיה מלאה ב- H2O, היא לא הייתה מתקיימת.

זוהי המשמעות האמיתית של היות א-לוהים 'אחד', שהיהדות חוזרת עליה באובססיביות: אין כוחות שקיימים בלעדיו באופן עצמאי, נקודה. לא זו בלבד שבורא עולם בנה את השעון, ברצונו ממשיך השעון לתקתק, האנרגיה שלו מפעילה את האטומים והמולקולות של השעון, והוא זה שמחליט מי יחזיק בו ולמשך כמה זמן.

יציאת מצרים – קורס מבוא ליהדות

כאן נכנסת 'יציאת מצרים' לתמונה. בני ישראל היו משועבדים לממלכה החזקה ביותר באותה תקופה. כפי שמספר המדרש, אף עבד לא ברח ממצרים, שהיתה מוקפת מדבריות מטילי אימה וחומות מבוצרות. לפי חוקי הטבע, לא היה לבני ישראל סיכוי לברוח.

מטרתה של יציאת מצרים היתה להראות ליהודים, אחת ולתמיד, שא-לוהים הוא זה שמנהל את 'ההצגה', מהפרט הקטן ביותר ועד לחזיון העצום ביותר. הוא שדואג לכל פרט ומעורב בחייהם של כל האנשים. "כה אמר ה': 'בזאת תדע כי אני ה''" (שמות ז, יז).

כל מרכיב ביציאת מצרים נועד להמחיש לנו דרך נוספת, במעורבותו של א-לוהים בעולם. כך הייתה מטרתה של מכת כינים, היצורים הקטנים ביותר הנראים לעין אנושית בלתי מזוינת, להראות איך מגיעה השגחתו של א-לוהים עד ליחידות הקיום הקטנות ביותר. ובדומה לכך, מכת הצפרדעים, בה קפצו דו-חיים חובבי מים אלה לתנוריהם הבוערים של המצרים הוכיחה, שרצון הא-ל ולא אינסטינקט שרירותי, שולט בעולם החי.

זוהי הסיבה שיציאת מצרים מוזכרת לעתים קרובות כל כך ושעלינו לזכור אותה תמיד. יציאת מצרים ממחישה את אהבתו של א-לוהים לבני האדם ואת דרכו להתערב בגורלם, למען גאולתם האישית והכללית.

מאמר בנושא קרוב: ניסים – הגורם האלוקי.