ארבע הוא מספר חשוב בהגדה. מופיעים בה ארבע כוסות של יין, ארבע קושיות, ארבעה בנים...

הרביעיות האלה מתחברות ל'ארבע לשונות של גאולה' – המלים שמתארות את יציאת בני ישראל ממצרים: 1. "והוצאתי" 2. "והצלתי" 3. "וגאלתי" 4. "ולקחתי" (שמות ו, ו-ז).

כל אחת מהמלים האלה נחוצה. כל אחת מהן מתארת חלק נבדל בתהליך ה"גאולה", תהליך שלא קרה בין לילה, אלא לקח זמן. הכניסה לעבדות לקחה זמן, והמסע לחירות דרש אף הוא זמן. בספר בראשית (טו, יג), א-לוהים מודיע לאברהם על ירידת צאצאיו למצרים במלים: א. "גר יהיה זרעך בארץ לא להם ב. ועבדום, ג. ועינו אותם..." יהיו שם ניכור, עבדות וייסורים. ובדיוק כמו שירידתם של בני ישראל לשעבוד המצרי הייתה תהליך הדרגתי, כך גם עלייתם לחירות הייתה תהליך הדרגתי, שכלל את צעקתם של בני ישראל; בואו של משה; עשר המכות; עקשנותו של פרעה, וידו החזקה וזרועו הנטויה של א-לוהים שהוציאה אותנו ממצרים. זה היה תהליך שדרש זמן.

מה זה קשור אלינו?

מצוות סיפור יציאת מצרים אינה אמורה להיות קריאה של חדשות האתמול. המטרה שלה היא להמחיש לעצמנו שאנחנו עצמנו יוצאים ממצרים. תהליך הירידה והיציאה הוא תהליך אישי.

למרות זאת, אנחנו לא מצליחים לראות בסיפור היציאה ממצרים דבר אישי, משום שאנחנו משתמשים במלים כל כך כלליות ולא אישיות כדי לתאר אותו. עם ישראל היה ב"גלות". עם ישראל "נגאל". מה הגלות והגאולה האלה קשורים אלינו בכלל? המלים האלה נשמעות לנו זרות, מלים שמתאימות לעם ולא לאדם פרטי – ובוודאי שלא לי או לכם באופן אישי.

אנחנו יכולים להפוך את המונחים האלה לרלוונטיים אם נוריד אותם לחיים האישיים שלנו.

גלות: מה זאת אומרת להיות בגלות? גלות היא להיות כבול להרגלים רעים. גלות היא שיעבוד לצורות חשיבה ישנות. גלות היא תחושת ריחוק ממערכות היחסים שהכי חשובות לנו. מצרים באה מהמלה "צר". גלות היא הגבלה, גם אם אנחנו חופשיים לכאורה לנסוע או ללכת לאן שבא לנו. זה כבר משהו אישי. זה דבר שאנחנו יכולים להרגיש אליו שייכות.

גאולה: מה זאת אומרת להיגאל? גאולה היא חופש מלחץ חברתי. גאולה היא לעבוד קשה באמת על משהו, ולהרגיש טוב עם העבודה הקשה. גאולה היא לומר "אמא, אני אוהב אותך", למרות שזה לא 'קוּל'. גאולה זה לעשות את הדבר הנכון, אפילו כשזה לא קל.

איך יוצאים מהנקודה הצרה של מוגבלות ושליליות אל חירות ושמחה? בואו ניקח את הדוגמה של בני ישראל בתור קו מנחה.

בהתחלה, כשבני ישראל ירדו למצרים, יוסף, המשנה למלך פרעה, הקצה עבורם את ארץ גושן. אך למרות שלבני ישראל היה שטח פרטי משלהם, בכל זאת, מדובר היה בארץ זרה, והם שילמו את המחיר. ההשפעה המצרית פגעה בהם. אחרי מותו של יוסף ואחיו, הם התחילו לעבוד עבור המצרים, עבודה שעם הזמן הפכה לשעבוד ועינויים.

אז מה עשו בני ישראל כדי לצאת ממצרים?

למרות שא-לוהים הוא זה שהוציא אותם, בני ישראל היו אלה שהניעו את התהליך. הפסוק אומר: "ויאנחו בני ישראל מן העבודה, ויזעקו" (שמות ב, כג). הכל התחיל ב'קרכץ' שאנחנו יזמנו. האנחה הייתה תחינה שעבודת הפרך תיפסק, אולם הצעקה הייתה תפילה, השתוקקות להתקרב לא-ל, ושתיהן יחד התחילו את תהליך הגאולה. "וישמע א-לוהים את נאקתם, ויזכור א-לוהים את בריתו" (שמות ב, כד). למרות שהשעבוד והעינויים עדיין לא פסקו, הצעקה שלהם יצרה תקוה. אמנם הם לא נפטרו מכל שכבות השעבוד עד ש"וירא ישראל את מצרים מת על שפת הים" (שמות יד, ל), אולם התהליך התחיל.

כשאנחנו במיצר, בשעבוד, בתהליכי התמכרות להרגלים לא טובים ולתפיסות מוטעות, צריכים לעשות את הצעד הראשון. אנחנו צריכים לשאוף ולרצות מחשבות טובות יותר, הרגלים טובים יותר, מערכות יחסים קרובות יותר, וקשר עם א-לוהים. אנחנו לא צריכים למצוא את כל הפתרונות, אבל צריך לכל הפחות שיהיה לנו חשוב מספיק כדי לצעוק: "הצילו! היי! אני רוצה דברים טובים. אני רוצה קשר!" זה החלק שלנו, זה מה שמוטל עלינו, כך מתחילים את התהליך שיגמר בניסים גדולים.

כיצד עוזר ליל הסדר להשיג את זה?

ההזדמנות המדהימה של הסדר היא, שא-לוהים אומר לנו שאנחנו יכולים לקפוץ באופן לא טבעי ונסי מעולם המגבלות שלנו, אל חירות אמיתית ומוחלטת (זוהי אחת ממשמעויות השם פסח – יש לנו אפשרות לפסוח, לדלג, לקפוץ כתה, ולעשות קיצורי דרך בצמיחה הרוחנית).

ויותר מזה, אנחנו מקבלים "ערכת זינוק" – את הדרך לחוות את הדילוג והפסיחה האלה. הדרך הזאת נקראת 'ארבע כוסות'. בכל כוס שאנחנו שותים, אנחנו שואפים לעבור שלב נוסף בדרך לגאולה, לפרוק מעלינו את עולם השעבוד ולפתוח את עצמנו לעולם של חירות אמיתית.

שאלו את עצמכם מראש: מה משעבד אותי?

אילו ערכים או הרגלים מונעים ממני להיות מי שהייתי רוצה להיות?

חשבו כיצד זה יוצר ניכור, שעבוד וייסורים בחיים שלכם. דמיינו איך החיים שלכם יראו אחרי שהמכשולים האלה יוסרו. ואז, בואו לליל הסדר מתוך ציפיה גדולה. לפני כל אחת משלוש הכוסות הראשונות, (והוצאתי, והצלתי, וגאלתי), בקשו מהא-ל לסלק את הדברים שמעכבים אתכם.

ואז, לפני הכוס הרביעית (ולקחתי), בקשו ממנו לקחת אתכם למקום של חירות ושמחה.