המאמר הקודם: מכת חושך.

שמות י"א, א'-ג' ; י"ב, א'-כ"ח

ויאמר ה' אל משה, עוד נגע אחד אביא על פרעה ועל מצרים, אחרי כן ישלח אתכם ... גרש יגרש אתכם....

דבר נא באזני העם, וישאלו איש מאת רעהו, ואישה מאת רעותה כלי כסף וכלי זהב. וייתן ה' את חן העם בעיני מצרים. גם האיש משה גדול מאוד בארץ מצרים, בעיני עבדי פרעה ובעיני העם....

ויאמר ה' אל משה ואל אהרן בארץ מצרים לאמור: החודש הזה לכם ראש חודשים...

בעשור לחודש הזה וייקחו להם שה לבית אבות ... שה תמים בן שנה ... והיה לכם למשמרת עד ארבעה עשר יום לחודש הזה, ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל בין הערבים. ולקחו מן הדם, ונתנו על שתי המזוזות [הקורות שלצד הפתח] ועל המשקוף [הקורה העליונה] ... ואכלו את הבשר בלילה הזה, צלי אש ומצות על מרורים יאכלוהו ... וככה תאכלו אותו – מותניכם חגורים, נעליכם ברגליכם ומקלכם בידכם, ואכלתם אותו בחיפזון, פסח הוא לה'...

והיה היום הזה לכם לזיכרון, וחגותם אותו ... לדורותיכם חוקת עולם... כי בעצם היום הזה הוצאתי את צבאותיכם מארץ מצרים...

הקב"ה לא משאיר מקום לספקות. הוא מוסר למשה תיאור מפורט של העתיד הקרוב. החל בנגע האחרון, וכלה בגירוש ממצרים. אולם לפני כן, יש לו כמה מסרים להעביר לעם ישראל.

המסר הראשון: שישאילו בבקשה כלים ובגדים יקרים מן המצרים, כדי שיצאו ממצרים לכל הפחות עם מקדמה על השכר המלא שמגיע להם תמורת עבדותם, כפי שהובטח לאברהם.

ובני ישראל אכן ניגשים אל המצרים ומבקשים את כלי הערך.

"תשאיל לי בבקשה את גביע הזהב שלך." מבקש היהודי.
"גביע מזהב? אין לי כזה." מנסה המצרי להתחמק.
אבל לעברי יש מידע מדויק משלושת ימי האפלה: "מה קרה לך? שכחת שהנחת אותו בתוך הקופסא השחורה שבתיבה הירוקה מאחורי הארון?"
אופס!

למרות זאת המצרים לא נתנו את החפצים בעין צרה. הקב"ה עורר בהם אהבה מיוחדת לעם ישראל, והם השאילו את הכלים ברצון, ובליבם חשבו: "אם בני ישראל היו רוצים לגנוב, הם היו יכולים לעשות את זה בזמן מכת החושך."

המסר השני: מצוות ראש חודש.

המסר השלישי: מצוות קרבן פסח.

חשוב לזכור שבני ישראל לא היו שונים בהרבה מן המצרים. בניהם הבכורים שימשו ככוהנים לעבודה זרה. הם עצמם הושפעו מאוד מהאווירה המצרית הכללית, ולא נמצאו רחוקים מהם בטומאה. אבל, הקב"ה בכל זאת רוצה להציל אותם, אך לשם כך עליהם לצבור לעצמם איזשהו יתרון על פני העם שבו הם יושבים. ויתרון זה יושג, על ידי קיום המצוות הראשונות כבר במצרים, והפגנת האמונה בדברי ה' בכך שילבשו בגדי מסע, ישחטו את "אלוהי מצרים" בצורה פרובוקטיבית והפגנתית, יאכלו את לחמם בחיפזון, ויתכוננו לקראת המנוסה המהירה ממצרים....

המאמר הבא: מכת בכורות.

*לכל השואלים, כל המאמרים מבוססים על מדרשי חז"ל (לפרטים נוספים קראו את מאמר ההקדמה).