לרכישת איורים נוספים בסידרה זו: אביטל רוזנפלד 058-3277647.

מייל: rosenfeldAvital@gmail.com

אתר: https://daf1.com/avital/