התורה מכנה את המצה לחם עוני – לחם של עניים. בפשטות, המצה מהווה זכר לשעבוד עם ישראל במצרים, וסמל ללחם הפשוט שאוכלים העבדים. יש עדויות לכך שבימי הביניים נתנו לאסירים מצה במקום לחם.

בעוד שזהו חלק חשוב מהרעיון שעומד מאחורי המצה, נדייק יותר אם נאמר שמשמעות המושג לחם עוני היא "לחם עני", יותר מאשר "לחם של עניים".

מה כבר יכול להיות עני בלחם?

המהר"ל מפראג, הפרשן המקובל הנודע, מסביר שהעוני של המצה נמצא במרכיביה. היא מכילה רק קמח ומים, וחסר בה מרכיב בסיסי המצוי בלחם חמץ רגיל.

מהו המרכיב החסר? זמן.

התורה עצמה מדגישה תכונה זו של המצה, ומסבירה שהמצווה לאכול אותה נובעת מהחיפזון שבו עזבו בני ישראל את מצרים, שלא הותיר להם את הזמן הנדרש לתפיחת הבצק שהכינו.

בכל אופן, המצווה לאכול מצה היא יותר מהנצחה היסטורית. מהי המשמעות העמוקה יותר בלחם שנעשה במהירות רבה כל כך?

כדי לענות על שאלה זו, אנו צריכים להציג שאלה אחת נוספת. מדוע תכנן א-לוהים את הדברים כך, שעם ישראל היה צריך לברוח ממצרים בכזה חיפזון? הוא יכול היה לארגן את היציאה ממצרים בכל דרך שעלתה בדעתו. האם לא היה זה נחשב נס גדול יותר, אילו היו כולם יכולים לעזוב בנחת, ושיהיה להם זמן לסעודת ליל סדר רגועה עם שבע מנות, במקום נגיסה חפוזה במצה?

התשובה מביאה אותנו לסוד המצה וליסודות חרותנו לאורך הדורות. זוכרים כשהייתם ילדים, ואמא לקחה אתכם אתה למרכז הקניות? נקודת השיא של הטיול הייתה המכונה המדהימה שמקסימה כל ילד – המדרגות הנעות. הייתם יכולים לנסוע עליהן כל היום, אילו אמא שלכם הייתה מרשה. וכאשר עמדתם בתחתית המדרגות וראיתם כיצד האנשים גולשים לעברכם, הייתם תוהים... מה יקרה אם נעלה במדרגות היורדות?

אתם מנסים, עולים מעלה כמה מדרגות. עוצרים לרגע מתנשמים ומתנשפים, כדי לנוח מעט, ושוב מוצאים את עצמכם במקום שבו התחלתם – בתחתית גרם המדרגות. אתם רצים שוב כלפי מעלה, ומגלים שאם אתם עולים כל הזמן בקצב קבוע, אתם יכולים להישאר באותו המקום. כילדים מלאי אמביציה אתם יוצאים למבצע הבא, ועולים את כל המדרגות, מהר יותר ומהר יותר, עד שאתם מגיעים לקצה העליון, למרות התנועה המתמדת כלפי מטה.

 

המצה היא תוצר גשמי של כיבוש הזמן – של עלייה לתחום הנמצא מעבר לזמן, ומתגבר על תהליך ההחמצה הטבעי.

 

מצה מסמלת כיבוש כזה של המדרגות היורדות. אפיית מצה היא תרגיל של תנועה מהירה וריצה נגד השעון. ביקור במאפיית מצות יגלה, שכדי להכין מצה זקוקים לצוות מיומן הערוך בשורה. צוות שבו לכל אחד יש תפקיד מוגדר, ושכל חבריו צריכים לעבוד במהירות ובתיאום מוחלט. אם המצה לא מגיעה לתנור בתוך 18 דקות, היא תופחת והופכת לחמץ.

לכן, המצה היא תוצר גשמי של כיבוש הזמן – של עלייה לתחום הנמצא מעבר לזמן, ומתגבר על תהליך ההחמצה הטבעי.

המצווה הראשונה שקיבל עם ישראל, הייתה זו שמעניקה לבית הדין סמכות לקדש את החודש, ולקבוע את מספר הימים שהוא יכיל. גם המצווה הזאת ניתנה בסמוך ליציאת מצרים, וכוללת אותו מוטיב: במקום לחיות בזמן, אנחנו יכולים להיות מעליו; אנחנו יכולים לשלוט בו במקום להניח לו לשלוט בנו.

המסר במצה הוא שכדי להתקדם בעולם הזה, אי אפשר להיות סטטי. המלה "פסח" מבטאת זאת היטב, כשהיא מתארת את הצורך לפסוח קדימה, לדלג מעל ומעבר למערכת במקום להיות בתוכה, כפופים לכללי הזמן והטבע.

לחיים יש כוח משיכה טבעי, תנועה מתמדת כלפי מטה, ואם לא ניאבק באופן אקטיבי כדי להגיע אל מטרות החיים, נגלוש במורד המדרגות הנעות. מאמץ שטחי ישאיר אותנו לכל היותר באותו מקום, בכך שיבטל את התנועה כלפי מטה. סודו של "לחם העוני" הוא, שתנאי קודם לגאולה הוא בריחה מכבלי הזמן ומן המגבלות שלנו. יציאת מצרים הייתה חייבת להתבצע במהירות – כל כך מהר, שאפילו תהליך ההחמצה הטבעי בלחם נמנע. כל זה דורש השקעה.

כוח המשיכה של המדרגות היורדות הוא כה עוצמתי, שלפעמים אנחנו אפילו לא מרגישים שאנחנו עליהן. החברה מושכת אותנו אליה, מקדמת אותנו בחיבוק דוב ומעודדת אותנו "לצעוד עם הזרם". האדם חושש באופן טבעי לעשות כל דבר שיגרום לו לבלוט. מי שמקריב את עקרונותיו על מזבח הקונפורמיזם, כמוהו כמי שחי "בתוך הזמן". אדם כזה נשלט על ידי הכוחות החיצוניים.

בניגוד לכך, מגמות התנגדות, עוצמה חברתית ועמידה על העקרונות שבהם האדם מאמין, מפגינים מה שנמצא ביסודו "מעבר לזמן" – מעבר למשיכת הטבע. זה מעניק לנו ביטחון לנווט את התזונה שלנו, את פעולותינו ואת תפיסת העולם שלנו, למערכת אידיאלים המנוגדת ל'צייטגייסט' – לרוח הזמן. אין כל הפתעה בכך שאנחנו מוצאים מספר רב של התייחסויות בתנ"ך ובתורה שבעל פה לאנשים גדולים, שכתוצאה מכיבוש הטבע העצמי שלהם, יכלו לשלוט בו ולעשות ניסים. הם התעלו מעבר לטבע ומעבר לזמן.

מצה מסמלת ניצחון. מצה נולדה מתוך - ומיועדת עבור - כיבוש הזמן והטבע.

המצה היא באמת סיפורו של עם ישראל לאורך הדורות. היא כלי הנשק שמאפשר לנו לעמוד מול אלפי שנות לחצים חברתיים שמפתים אותנו לזנוח את דרכנו. זה סיפור של עקשנות והתמדה, של המלחמה נגד מאות שנות אנטישמיות וסביבה עוינת.

המצה נתנה ליהודי את היכולת לשגשג בכל חברה, לנצח את הטבע ולעמוד מול כוחות חיצוניים שדחפו לטמיעה.

סיפור המצה הוא הסיפור של להתקדם מעל ומעבר, של לזנק ולפסוח, רק כדי להמשיך לחיות כיהודים. לא פלא אם כן שהמצה הייתה מושא תדיר לתקיפת היהודים במשך ההיסטוריה, בעקבות הטענות המגוחכות שהיא הוכנה מדמם של ילדי הגויים. פעם אחר פעם, עד לימינו אלה, המצה היא האמצעי שבו תקפו אותנו שוב ושוב שונאינו. אולי הם הבינו, שמשמעותה העמוקה של המצה היא באמת סוד קיומנו.