ארץ ישראל נקראה בשמות רבים במשך הדורות.

ארץ כנען ­– השם הראשון לחבל ארץ זה הוא "ארץ כנען". כנען היה אחד הילדים של חם בן נח וצאצאיו שהתיישבו באזור זה נקראו כנענים. התורה משתמשת במילה "כנעני" גם כתיאור לסוחר (ישעיה כג, ח; משלי לא, כד), כנראה בגלל שהכנענים (וצאצאיהם הפיניקים) היו סוחרים ידועים מאוד. התקופה הכנענית של ארץ זו מסמלת את העידן טרום הגעת עם ישראל. באותה תקופה המשמעות של ארץ זו היתה חומרית בלבד. היא נמצאת באיזור אסטרטגי, בצומת המחברת את היבשות אפריקה, אסיה ואירופה, כשהיא שוכנת על שפת הים התיכון, ולכן פוטנציאל המסחר שלה היה גדול מאוד. רק בתקופה מאוחרת יותר הארץ עברה ממעמד של מרכז מסחר בינלאומי, למעמד גבוה יותר של ארץ קדושה בעלת משמעות רוחנית.

ארץ ישראל – השם העיקרי של ארצנו הוא ארץ ישראל. כמובן ששם זה מגיע משם עמינו, עם ישראל. השם ישראל הוא שמו השני של יעקב אבינו. יעקב היה התאום הצעיר של אחיו עשיו. למרות שנולד שני, בעת לידתו הוא אחז בעקב עשיו הגדול בניסיון להיות ראשון. תכונה זו של שאיפה לגדלות ולהצלחה היתה המאפיין של יעקב (וגם בתהליך הצמיחה שלו היה "עקבי"). לאחר המאבק של יעקב עם המלאך שהיה שרו של עשיו, המסופר בבראשית, הגיע למצב שניתן לו השם "ישראל", "כי שרית עם אלוהים ותוכל"- לשון שררה וחיבור לא-ל.

הצאצאים של יעקב שהפכו לעם נקראו "עם ישראל", על שם הגדלות ושיעור הקומה הרוחני של אומתנו. הארץ המובטחת אליה יצאו בני ישראל ממצרים נקראה ארץ ישראל. הארץ שמיועדת לבני ישראל ולהתעלות רוחנית. ארץ ישראל היא הארץ היחידה שמקודשת ל-3 הדתות המונותאיסטיות הגדולות! זה לא מקרה. הא-ל ייחד מקום זה כמקום של קירבה וחיבור למימד שמעבר לגשמיות החומרית.

ציון – השם "ציון" משמש בעיקר ככינוי לירושלים, אך גם לארץ ישראל כולה. ציון מסמלת את משאת הנפש של כל יהודי. בנוסח התפילה היומיומי אנו אומרים "ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים". יש אומרים ששורש המילה ציון היא מהמילים ציה או צימאון, מקום בו אנו רוצים להרוות את נשמתנו הצמאה והצחיחה – השם ציון מבטא את החיבור הרגשי של עם ישראל לארץ ישראל לאורך כל הדורות.

ארץ יהודה – בתקופת בית ראשון ארץ ישראל נחלקה לשתי מלכויות, האחת נקראה מלכות ישראל והאחרת יהודה. השם יהודה נעשה כינוי לארץ ישראל, וכן בני ישראל נקראים "יהודים". יהודה היה הרביעי בבני יעקב. המעלה הגדולה של יהודה באה לידי ביטוי במספר מקומות, כאדם שמודה על האמת, אפילו אם היא לא נעימה (במעשה עם תמר, בראשית פרק לח). הוא עומד על שלו ועל צדקת דרכו, ללא מורא או פחד, למען האמת. יהודה מסמל את הגבורה היהודית, גבורת הרוח, שאינה מתכופפת בפני איומים ומחזיקה באמונתה מול כל הקשיים והאתגרים.