בראש השנה נקבע לומר כ'שיר של יום' מזמור פ" א בתהילים, שאמור לעסוק בענייני ראש השנה. בתחילתו כתוב "עדות ביהוסף שמו בצאתו על ארץ מצרים... בצרה קראת ואחלצך...". אינו מובן הקשר בין הסיפור של יוסף למזמור של ר"ה. ומבאר לנו רש"י שיציאת יוסף מבית האסורים אירעה בר"ה!

אפשר להוסיף נופח ולומר, כי יוסף, בנו האהוב והמושקע של יעקב, גדול הדור, נולד עם נתונים אופטימליים להצליח בכל מה שליבו יחפוץ. למרות כל זאת, ברגע אחד הכל התנפץ לרסיסים. יוסף נמכר למצרים, הארץ הטמאה בעולם. שם הוסיף והתדרדר לבית האסורים. הוא שהה במקומות השפלים ביותר למשך יותר מעשור שנים בלא שום סיכוי לישועה הנראה לעין. ברגע מסוים נפתח חלון הזדמנויות באמצעות שר המשקים, אך גם זה נמוג במהרה.
ואז, ביום בהיר אחד המציאות התהפכה - 'ויריצוהו מן הבור'. ברגעים אחדים יצא יוסף משאול תחתיות לעבר פסגת שמי רום והפך שליט על הארץ. בכך זכה להציל ולהשפיע לכל כלל ישראל. תפנית מהפכנית זו החלה ביום ראש השנה!


מטעם זה אנו קוראים בתורה בראש השנה את פרשת ו'ה' פקד את שרה', שעל אף זיקנותה המופלגת של שרה אימנו ולמרות שהייתה עקרה מטבעה, כנגד כל הסיכויים הקב"ה פקד אותה בהריון. אף ישועה זאת הייתה בר"ה!


סיפורים אלו ממחישים לנו את עוצמת יום זה. גם במצבים הקשים ביותר, על אף התמשכות השנים
ועמעום התקווה. ביום זה הכל פתוח והמציאות יכולה להתהפך ברגע אחד.

 נזכה לנצל את היום הקדוש בתפילה ובהתרוממות מתוך הכנעה למלכו של עולם, ונשמח ונבטח שברגע אחד גם גורלנו יכול להשתנות !