הרגע של תקיעת שופר עובר די מהר. מה לחשוב? מה הכיוון?

אין הרבה זמן לחשוב "תוך כדי", צריך אם כן להתכונן מראש. וכאן מתעוררות השאלות:

מה אמור להתחזק בלב כששומעים את התקיעות?

איזו השפעה תישאר אתנו בעזרת אותו מאורע קצר אך משמעותי?

***

כשמחפשים תשובה לשאלות גדולות אלו, מגלים שנעוץ כאן קושי.

ולא משום שאין לכך תשובות, אלא – ההיפך הוא הנכון.

מי שמעיין בסוגיה הזו מוצא כל כך הרבה חומר, שקשה לעשות סדר בראש.

הנה מקצת מן הנושאים הקשורים:

זה מזכיר את עקידת יצחק (הקרן שך האיל שהוקרב במקום יצחק) את השופר של מתן תורה // את השופר של משיח.

זה מעורר לחזור בתשובה, "עורו ישנים משנתכם".

זה ממליך את האלוהים // זה שעת הדין.

זה מפחיד // זה משמח.

אז מה העצה?  במה להתמקד?

אפשר לייעץ עצה פשוטה, באופן כללי: לא מוטל עליך הכל בבת אחת, בחר/י לך מחשבה אחת, מהלך אחד, רעיון אחד מרכזי, וזהו. זו עצה נכונה.

ואף על פי כן הרשו לי להציע עוד רעיון. יש בו מעט המחזיק את המרובה.

***

ראש השנה הוא – כפשוטו של הענין – ההתחלה של השנה.

אלא, שאין זה רק מבחינת התאריך, כמו שהתחלת השנה הלועזית היא רק התחלה 'טכנית'.

כאן הענין הוא מהותי. כל השנה נמשכת מההשפעה של ה"ראש" של שנה. כמו שהראש משפיע על כל האברים, כך גם ראש השנה מזרימה את החיות והקיום של כל השנה.

מעורבים כאן יסודות עמוקים שחכמי הקבלה לימדו, אין אנו נכנסים כאן לרזי הקבלה, אבל בכל אופן צריך לדעת – שכך היא המציאות.

ולכן?

ולכן, ראש השנה הוא גם הזמן שבו אני קובע את צורת החיים שלי לשנה הבאה.

השאלות המשמעותיות ביותר:

מה חשוב לי?

מהן העקרונות המרכזיים שעליהן ארצה לבנות את כל ההמשך של השנה?

זהו ללא ספק זמן עמוק מאד.

אחרי שקבענו את הנ''ל, נבין את מקומה ומשמעותה של תקיעת שופר.

ברגע זה אנו מגדירים את החיים ה'מתחדשים' כעת, לקבוע את היסוד שעליו אני בונה את חיי.

יש לי המון כיוונים ותחומי התעניינות שונים בחיים; במשפחה, בעבודה, בתחביבים, בצמיחה אישית, וכו' וכו' – הרשימה ארוכה.

בראש השנה יש לי הזדמנות לקבוע, שהבסיס של הכל הוא הידיעה שהשם הוא מלך העולם.

בתקיעת השופר, אני ממליך את השם.

זה לא אומר שכל החיים יהיו תואמים לרמה כל כך גבוהה. מובן הוא, שיש הבדל בין ראש השנה לבין זרם החיים של כל השנה.

אבל, לפחות בהתחלה, יש לי הזדמנות לבסס את היסוד ולתת לו מקום במעמקי הנפש. ואפילו אם זרם החיים ידחוף את היסוד הזה לאיזו פינה נסתרת בנפש, בכל אופן הוא נמצא חבוי אי-שם, כדבר חשוב ביותר.

אז מצד אחד, תקיעת שופר זה רציני. מפחיד. מעמיד אותי בפני הרגע העמוק ביותר בחיים, והמשמעותי ביותר במשך השנה.

ובו זמנית גם כן, תקיעת שופר משמח. משמח מאד. השמחה של ההתחברות למעמקי החיים. הרגע של הבנת המטרות של החיים, שמודגשות הן בלבי בעקבות ההכרזה של "מלכות" שמשתמעת מתקיעת השופר.

הרצינות והשמחה אינן סותרות, ההיפך הוא הנכון.

כשמדובר על עומקן של החיים, זה הדבר הרציני ביותר שיש, המשמח ביותר שיש, המשמעותי ביותר שיש.

משם הכל נובע.

שנה טובה!