ראש השנה הוא חג פרדוכסאלי. מצד אחד חוגגים ביום זה את תחילתה של שנה חדשה, לובשים בגדי חג ואוכלים מאכלים מיוחדים. ומצד שני אנו עומדים למשפט: "מי יחיה ומי ימות?"

הסתירה מעמיקה כשחושבים על כך שראש השנה כלול בעשרת ימי תשובה, ולמרות זאת, בתפילות ראש השנה לא קיים כל זכר לנושא התשובה. לא מכים על חטא ולא מביעים צער על העבר. איזה סוג יום הוא ראש השנה אם לא יום של תשובה?

האם זו באמת הדרך האופטימלית לחגוג את תחילתה של השנה החדשה?

ברור שראש השנה הוא יום  דין. אם אנו נידונים על מעשינו בשנה האחרונה, היינו מצפים שיבואו כמה ימי תשובה ואפילו יום כיפור לפני יום הדין, ולא לאחריו.

ומדוע נידונים ביום הראשון של השנה החדשה? האם לא היה מתאים יותר לעמוד לדין בסוף השנה הקודמת?

ובכלל, האם זו הדרך האופטימלית לחגוג את תחילתה של השנה החדשה?

כל השאלות והתהיות הללו מחייבות בדיקה נוספת.

אנרגיה סגולית

בכל חג בשנה היהודית טמונה אנרגיה סגולית מיוחדת. כלומר, כל חג מסוגל להשפיע על העשייה רוחנית האופיינית לו. בכל שנה אנו עוברים את מסלול החגים, וחוזרים שוב לאותה הנקודה בזמן ולאותו אירוע מהותי בהיסטוריה שהתרחש בזמן זה.

לדוגמא, בחג הפסח אנחנו מגיעים לתקופה של יציאה מעבדות לחירות. כל ההיבטים הרוחניים שבאו לידי ביטוי בגאולה, חוזרים אלינו בכל שנה ושנה, בדיוק כפי שהתבטאו אצל בני ישראל כשיצאו ממצרים. החגים האחרים פועלים על פי דפוס זהה.

ומה לגבי ראש השנה? מהו האירוע ההיסטורי שהתרחש ביום זה? האם אנו מנציחים משהו ביום הזה?

מהי האנרגיה הסגולית הטמונה ביום הראשון של חודש תשרי?

ניתן לקבל על כך רמז בתפילות ראש השנה:

"היום תחילת מעשיך, זכרון ליום ראשון..."

"היום הרת עולם".

מסתבר שהעולם נברא בראש השנה!

המסורת מספרת לנו שהאדם הראשון נברא ביום הזה:

"זה היום תחילת מעשיך זכרון ליום ראשון", כרבי אליעזר ש"בתשרי נברא העולם." (מסכת ראש השנה, דף כ"ז עמוד א').

קיימת מחלוקת על כך בגמרא. ר' יהושע טוען שהעולם נברא דוקא בניסן! מי צודק?

"אלו ואלו דברי אלוקים חיים. שבתשרי עלתה במחשבה לפניו לברוא את העולם, ולא נברא עד ניסן. (תוספות, מסכת ראש השנה דף כ"ז עמוד א').

מה פשר הדברים הללו? האם יעלה על הדעת שרעיון יעלה ב"מוחו" של האל, וייקח לו ששה חודשים לבצעו? חצי שנה לתכנן ולהוציא אל הפועל תכנית? הרי אלוקים הוא מעל הזמן, ובכלל, מושג הזמן אפילו לא לא היה קיים לפני בריאת העולם!

לא ייתכן שהאלוקים ישב והרהר בתוכנית הבריאה מראש השנה עד פסח. ברגע שהבורא "חושב" על משהו, הוא מתבצע! אז מה אם כן נברא ביום הזה?

האפשרות ליזום מהלך, להגות רעיון, ליצור את הטיוטה, את התוכנית, של משהו שבמשך הזמן ייצא אל הפועל.

יום זה הוא יום "הריון" של תכניות, ולא יום של ביצוע. האנרגיה הטמונה ביום הזה, היא הכוח לחזות לעתיד "סוף מעשה במחשבה תחילה", ואליה אנו יכולים להתחבר מחדש בכל שנה ושנה.

בכל פעם שמגיעים לראש השנה, אנו מושפעים מהאירוע המרכזי של "טרום-יצירה", של הזמן שקדם לכל הזמנים. ביום זה מתקיים תכנון מחודש של העולם. כלל לא קיים עבר ביום הזה; הרי העולם טרם נוצר!

ביום זה אנו נוצרים מחדש, יש-מאין, עם דף חדש לכל אחד מאתנו.

כדי לחוש בעוצמה של המושג הזה, נחזור לאחת השאלות הראשונות ששאלנו. מדוע אין שום הכאה על חטא ביום הזה? איך זה שאין חרטה, ושלא מזכירים תשובה? ובכן, אם לא קיים עבר, הרי שאין על מה להצטער או לבקש עליו מחילה. ביום זה אנו נוצרים מחדש, יש-מאין, עם דף חדש לכל אחד מאתנו!

תכנית פעולה חדשה

תפילות ראש השנה מתמקדות בשלטון האל ובהמלכתו על עולמו לשנה נוספת. המלך דן את עולמו ואת יצירי כפיו ביום הזה, הוא בוחן את זכות הקיום שלהם, את מעמדם ואת התנאים שילוו אותם בשנה החדשה.

מכיוון שהדין אינו מבוסס על העבר שלנו, משום שאנו "חדשים", "חסרי-עבר" ביום זה, על מה בכל זאת מתבסס המשפט? על סמך מה האל מחליט אם נכתב בספר החיים?

ביום זה אנו אמורים ליצור תכנית, חזון לעתיד, ולשאוף לקחת חלק פעיל בממלכה של האל ובתקון העולם. על כך מבוסס המשפט.

במידה שאנו מסוגלים לנתק את עצמנו ממגבלות העבר ולרצות להיברא מחדש, ולהתחייב לתכניות חדשות,  לחזון שיוביל אותנו להשגת מטרותינו כיחידים וכעם. בה במידה אנו נכתבים בספר החיים וזוכים לשנה טובה ומתוקה.