צליל השופר הוא קריאה לחופש. התורה מורה על תקיעת השופר כדי לסמן את תחילת שנת היובל. השנה החמישים, שבה שוחררו כל העבדים והאדמות הוחזרו לבעליהן. התורה מספרת לנו על השופר הגדול שייתקע באחרית הימים – הופעת הבכורה של החופש האולטימטיבי של ימות המשיח.

איזה כוח רוחני הופך את תקיעת השופר למשחררת כל כך? אנו תוקעים בשופר בראש השנה ובהתאם למנהג, במהלך כל חודש אלול. שופר זה מתפרש באופן מסורתי כקריאה לחרטה ובקשת כפרה. אז מה הקשר בין זה לבין חופש?

התשובה טמונה בביטוי הרוחני הטבוע בצליל השופר. אנשים מבטאים את עצמם בדרכי תקשורת שונים. לרוב אנו מבטאים רעיונות מסודרים, מחשבות מודעות והתבוננויות אינטלקטואליות באופן המתאים ביותר: בדיבור. אנו מצרפים מילים כדי ליצור משפטים מתוכננים ובעלי משמעות.

אמנם דיבור הוא צורה יעילה להעברת מידע או מחשבות, אך הוא מרוחק צעד אחד מהרגשות העמוקים ביותר. אנו יכולים לשלוט בקלות בדיבור ולשנותו כך שיעביר מסר, אך מסר זה לא בהכרח ישקף את מה שטמון עמוק בלבנו.

כשמשהו נוגע בלב לבה של מהות האדם, משתלטת עליו מערכת חדשה של ביטוי: עולם הצעקה.

יש מערכת תקשורת נוספת, שנובעת ממקום עמוק ואמיתי יותר בתוכנו – מקום שבו המילים אינן נגישות ואינן מספיקות. זוהי צורת תקשורת שקשה הרבה יותר לשלוט בה ותכופות היא תוצר של ביטוי לא מכוון. כשמשהו נוגע בלב לבה של מהות האדם, בין אם כתוצאה מהלם, מטרגדיה או משמחה מהממת, משתלטת עליו מערכת חדשה של ביטוי: עולם הצעקה. מדובר בצליל הצעקה הקדמונית הנובעת מתוכנו, שפורצת אל פני השטח.

לעתים מסר כזה הוא ביטוי של כאב, לעתים הוא פשוט מציין שאני קיים. ילדים משתמשים בצורת ביטוי טהורה ופחות-מפורשת זו, הרבה לפני שמתפתחת יכולתם לדבר. הם עושים זאת כדי להסב את תשומת לבנו אליהם ולעשות אותנו מודעים לנוכחותם.

צליל השופר מתחיל בנשימה פשוטה ומסתיים בטון שבור או ישר, תלוי בצליל המבוקש. בתיאור אותם צלילים, התלמוד משתמש במטפורות של זעקה ובכי – קול אנחה ממושכת ובכי מתפרץ בלתי נשלט. הזעקה הקדמונית של השופר חושפת את סודו. מקורות קבליים מסבירים, כי מבחינה רוחנית השופר מבטא מקומות בתוך האדם שאליהם לא יכולות המילים להגיע. תקיעת השופר חודרת לתוך ליבת קיומו של יהודי ונוגעת במהותו. זוהי הזעקה הקדמונית של הנשמה, זעקה קיומית.

ובכן, אם השופר מבטא את האני הפנימי של יהודי, כיצד הוא משחרר? יתרה מזו, מה בתקיעת השופר מהווה זרז לכפרה ולקרבה אישית לא-לוהים?

לפי היהדות, הרצון הפנימי של כל יהודי הוא להתחבר לרוחניות – לא-לוהים – ברמה העמוקה ביותר שאפשר. תשוקה קיומית זו אינה מתבטאת בכל ההתנהגויות שלנו מכיוון שמשהו חיצוני, מחיצה זרה לנו, מונע את לבו של כל יהודי מלפרוץ קדימה. חכמינו מייחסים מחסום זה ליצר הרע ולמצב האומלל של הגלות שבו אנו נמצאים, מצב שפוגע ביכולת של כל אחד מאתנו להתחבר לאני הפנימי שלו. המסורת מגלה כי השופר חודר דרך כל אותן שכבות חיצוניות ומשחרר אותנו לעשות את מה שהאני הפנימי שלנו באמת רוצה. הרגע האולטימטיבי של השחרור הוא ביום כיפור, היום שבו החיבור שלנו לפנימיות העצמית כה ברור, שאפילו כוחות הרשע עומדים מולו כמעט חסרי ישע.

לכן, השופר הוא כוח משחרר שמציל אותנו מהקליפה שעוטפת את תשוקתנו העמוקה ומונעת מאתנו להתחבר למורשתנו ולא-לוהינו. השופר סולל את הדרך לצמיחה ולהכרה עצמית. לעתים קרובות המחסומים משטים בנו וגורמים לנו לחשוב שהם, ולא השאיפות הרוחניות, משקפים את הרצון האמיתי הפנימי שלנו. השופר חושף את פניהן של תשוקות חלופיות אלו כתשוקות שווא כוזבות. לא תמיד נוכל להרגיש במודע את השפעות השופר, אבל ההשפעה על נשמתנו אינה מוטלת בספק.

אנו תוקעים בשופר בכל חודש אלול כדי לבשר את הקריאה לכפרה. ביהדות, הביטוי המשקף זאת הוא "חזרה בתשובה". ניתן להבין כיצד המונח תקף לגבי אדם שחי חיים רוחניים, עזב אותם ואז חזר אליהם. אבל מדוע ה"תשובה" (שפירושה שִׁיבה ולא רק תשובה לשאלה) היא מונח מתאים למי שמגלה את השורשים והזהות היהודית בפעם הראשונה? כיצד קשור המסר המשחרר של השופר לחזרה בתשובה?

היהדות מלמדת אותנו כי התשוקה להתחבר לא-לוהים בוערת בתוך כל נשמה יהודית, בלי קשר לרקע המשפחתי, התרבותי או הדתי של האדם. כוחו של השופר בוקע את כל המחסומים המפרידים בין יהודי לבין האני הפנימי שלו. החיבור לאותו ניצוץ אור פנימי, לפיכך, אינו ביטוי של רעיון חדש וחיצוני, אלא חזרה ל"אני" האמיתי, בין אם אותו "אני" נראה לעין בעבר ובין אם לאו.

בכך שנפתח את לבנו לשמוע את המסר של תקיעת השופר, נציב לנו ציון דרך שיכוון אותנו בחזרה הביתה.
 

***

לחצו כאן לקרא על את שלוש תקיעות השופר השונות