תשרי, החודש בו חל ראש השנה, הוא חודשו הראשון של היקום. כשנשלמה הבריאה, א-לוהים העריך ובחן אותה, כפי שהוא עושה מדי שנה, בראש השנה – מה שאומר, שיום זה הוא יום הדין של היקום כולו, ושל בני האדם בכלל ובפרט.

רעיון זה מסביר, מדוע סדר התפילה של ראש השנה, יותר משל כל חג יהודי אחר, אינו מוגבל למוטיבים יהודיים בלבד, אלא מכיל גם מרכיבים אוניברסליים שונים. בשום חג אחר לדוגמא, לא מתייחסים לא-לוהים בתור "מלך על כל הארץ", ובשום הזדמנות אחרת לא נקרא בית המקדש "בית תפילה לכל העמים". כל אלה הם ביטויים, שמשקפים את הדין העולמי באותו יום.

דין קולקטיבי ואישי

א-לוהים דן אותנו באופן קולקטיבי, כרועה הסוקר את עדרו במבט אחד, בה בשעה שהוא דן אותנו גם באופן אישי, כרועה המתבונן על כל כבשה וכבשה, כשהיא עוברת לפניו דרך פתח צר בשער. זהו זמן של בחינה עצמית עמוקה, של תשובה ושל חשבון נפש.

דרך דימויים אלו מודגש הרעיון, שראש השנה הוא זמן של התחלות. לדוגמא, התלמוד מציין מספר אירועים שהתרחשו בראש השנה: אברהם ויעקב נולדו בראש השנה; זיכרון שלוש הנשים העקרות – שרה, רחל וחנה (אימו של שמואל הנביא) – עלה בפני א-לוהים בראש השנה, ובו הוא גזר שהן יזכו ללדת. בראש השנה הוצא יוסף מבית הכלא המצרי, והפך למשנה למלך מצרים. ובראש השנה, הסתיימה עבדות מצרים, ובני ישראל המתינו עד שיושלמו עשר המכות כדי לצאת לחירות.

בדומה לכך, ראש השנה הוא זמן של התחלות משמעותיות ובתור שכזה, הוא מהווה הזדמנות לכולנו לחדש את עצמנו, לחזור ולהתקרב לא-לוהים ולחזק את הקשר שלנו לאמונה.

ראש השנה הוא היום הרציני ביותר בשנה לאחר יום הכיפורים. זאת מכיוון, שהוא פותח את עשרת ימי התשובה, בהם אנו ניצבים על דוכן הנידונים בבית המשפט, עומדים ומתחננים על חיינו ממש.

המסורת שלנו מציירת את הדברים בצורה חיה: "ספרי חיים וספרי מתים פתוחים לפניו", כשאנו מתפללים, ששמותינו ייכתבו על ידי הא-ל האוהב והמבין שלנו, בספר האחד ולא בשני.

על פי המסורת שלנו, החל בראש השנה, יש ליהודי הזדמנות מיוחדת לחזור בתשובה לא-לוהיו – להשיב פניו (להסתובב), לשוב ולהתחיל שוב מחדש. ראש השנה ושותפו, יום כיפור, הם מתנות שמימיות, בהן ניתנת לנו הזדמנות לחדש ולרענן את יחסינו עם א-לוהים. ניתנת לנו האפשרות למחוק את העבר ולפתוח דף חלק.

יחד עם זאת, "הדף" לא מתנקה באופן אוטומטי. התהליך צריך להתחיל בנו, בתחושת חרטה אמיתית, צער ומוסר כליות על חטאי העבר, והחלטה רצינית שלא לחזור עליהם שוב. ההזדמנות ניתנת למי ששב ממעשיו ברצינות ובכנות, ולא למתחזה, שרק מדבר מן השפה לחוץ. אבל, ברגע שהתהליך הושלם כראוי, כשהקתרזיס של ראש השנה ויום הכיפורים הותיר עלינו את רישומו, מה יכול להיות יותר שמח מזה? לכן, זהו חג של רצינות וכובד ראש מלאי יראה, אך גם שמחה רוחנית.

שמחה ויראה

נזכור, שבהקשר הדתי, השמחה עמוקה ופנימית ואינה חייבת להתגלות בצחוק ובחיוכים. ובתור שכזו, שמחה דתית ויראה דתית, אינן מנוגדות זו לזו. למעשה, הן צועדות יד ביד. כמו שאומר דוד המלך במזמור השני בתהילים, "עבדו את ה' ביראה וגילו ברעדה".

התפילות של ראש השנה ובייחוד תפילת "מוסף", הן התפילות הנהדרות ביותר שאי פעם נשמעו בעולם. הן כמו סימפוניה, מאוזנות באופן מושלם ומוקדשות למוטיבים של:

  • להפוך את א-לוהים לשליט ולהכיר במלכותו;

  • לזכור את התערבותו בהיסטוריה שלנו ולהדגיש את אמונתנו בהשגחה הא-לוהית – הרעיון שהוא שומע ודואג לנו;

  • לשחזר את כל האירועים התנ"כיים, בהם בישר השופר על נוכחות הא-ל והגנתו, ולייחל לזמן בו השופר יבשר על גאולת המין האנושי ועל בואו של המשיח.

לכל מה שאנו אומרים או עושים, יש השפעה ותהודה בעולם.

נשוב ונשנן לעצמנו, כי מוטיב-העל של ראש השנה ויום הכיפורים הוא "להשתנות". להשתנות ממה שהיינו קודם ולהפוך לאנשים חדשים, כשהרעיון העומד מאחורי זה, הוא "אחריות אישית". אנו אחראים למעשינו ואיננו חיים בריק. לכל מה שאנו אומרים או עושים, יש השפעה ותהודה בעולם. יום כיפור מסמל את הפוטנציאל האנושי להשתנות ולשוב. לא נגזר עלינו לצעוד לנצח במסלול טבעי ובלתי משתנה; יש לנו את היכולת, אם רק נבחר בכך, לשנות את דרכינו.

חכמינ ז"ל אומרים (נדרים לט, ב), שהתשובה נבראה לפני העולם. זאת אומרת, שרעיון התשובה, עיקרון יכולת ההשתנות העצמית של האדם ושל מסלולו, הוא חלק אינטגרלי מהבריאה – חלק שהעולם אינו יכול להתקיים בלעדיו.

*מובאה מתוך "שיחות על להיות יהודי בעולם של ימינו" (conversations on being Jewish in today's world). פורסם ע"י שער פרס. מופץ ע"י הוצאת ארטסקרול/מסורה בע"מ.