המספר שבע מייצג בתורה את הטבע, כמו שנכתב בטורים הקודמים. לעומת זאת, המספר שמונה מייצג את מה שלמעלה מן הטבע. חג החנוכה נקרא גם חג הניסים. זה מעניין, כי הניסים שנעשו לבני ישראל במצרים ובקריעת ים סוף היו הרבה יותר גדולים מנס פך השמן או אף מניצחון מעטים על רבים. אז על מה כל המהומה דווקא בחנוכה?

למעשה ניסים אף פעם לא הועילו להחזיר את העם לעבודת בוראם. הניסים עזרו לזמן קצר ואז העם חזר לסורו. אז מה הטעם בהנצחתם?

המיוחד בחנוכה, זה שהחשמונאים, שהיו כהנים, לא גבורים ואנשי מלחמה, למרות כל הסיבות והנסיבות, גילו תושיה ויצאו להילחם בצבא החזק בעולם ונלחמו במשך שנים ולא וויתרו עד שניצחו. למרות שהיו להם כל ההיתרים ההלכתיים לוותר על שמן טהור, הם חיפשו פך שמן מהודר להדליק במנורה מיד בלי לחכות. הם סמכו על הבורא שיחולל להם נס. לעומת יציאת מצרים, הפעם הניסים נמשכו לעם בכח מעשיהם ובכוח ההתעלות שלהם מעל הנסיבות.

נס מוגדר כדבר שהוא מעל הטבע. גם אנחנו יכולים לחולל ניסים קטנים בחיינו, אם נתגבר על הטבע שלנו ונצליח לא לכעוס אפילו שמכעיסים אותנו, לא להיעלב כשמעליבים אותנו, לאהוב ולתת גם כאשר "לא מגיע", לסלוח לאחרים ולעצמנו, לשמוח גם כשקשה, ליזום, ליצור, לעשות, לתרום, לחייך, ועוד הרבה...

כשהבורא הכל יכול עושה ניסים זה מרשים, אבל עוד יותר מרשים כשבני אדם עם מגבלות וחסרונות, מתעלים מעל המגבלות ופועלים נגד כל הסיכויים, ההיגיון והטבע האנושי.

אז בנר האחרון, בואו נתבונן בנרות בפעם האחרונה השנה, ונזכר בכל המקרים שבהם נתעלינו מעל הטבע שלנו, נאיר את המקומות הללו, וניתן להם לצמוח ולתפוס יותר מקום בתודעה שלנו. נדע שאנו מסוגלים ליותר ונראה איפה עוד נוכל לחולל ניסים קטנים אך ענקים!!!

שבוע טוב, חנוכה שמח וחודש מבורך :)--