יש שולחן עם שלוש רגליים, והוא מצליח לעמוד, אבל שולחן עם ארבע רגליים זה כבר שולחן יציב. על פי הזוהר האיש נקרא שלם רק כשהוא מתחתן ומוליד לפחות בן אחד ובת אחת. גם מצוות "פרו ורבו" שנצטוו אדם וחווה בבראשית, מוגדרת על פי ההלכה, כהבאת בן ובת לעולם.

המשפחה יציבה כאשר יש בה ארבע נפשות, שני זכרים ושתי נקבות.

שם האל שמייצג את כללות הבריאה על פי הקבלה הוא שם השם בעל ארבע אותיות. אות י' של שם השם בקבלה מייצגת מקום רוחני שנקרא אב, אות ה' ראשונה -אם, אות ו' - בן, ואות ה' אחרונה - בת.

בקבלה מיוצגת הבחינה הזכרית כזו שמשפיעה ונותנת ובחינה נקבית כזו שמקבלת ומכילה. מובן שכל אחד ואחת מאיתנו לפעמים בעמדת זכר שמשפיע ולפעמים בעמדת נקבה כשמקבל.

המטרה היא בכל אינטראקציה להוליד 2 כוחות: השפעה וקבלה ולחבר אותם יחד כדי ליצור מה שנקרא בקבלה "לקבל על מנת להשפיע".

הערב כשנדליק נר רביעי, ניתן לבחון איך בכל חיבור עם אנשים נמקסם אצלינו ואצלם את הרצון לקבל על מנת להשפיע. האם אנו מעודדים שאיפה לגדול ברמות האושר, העושר, העשייה, הידע, המידות הטובות, המודעות וכל זאת על מנת להשפיע לזולת ולעולם?

אם נשתדל להתחבר בצורה הזאת, נהפוך לצינור של שפע שזורם דרכינו ומחיה אותנו ואת העולם. זהו גם האופן שמגדלים ילדים, גם אלה שמחוצה לנו וגם אלה שלנו, בתוך ביתינו.

חנוכה שמח :)