אם השם "מכבי" מתקשר לך עם בירה וקבוצת כדורסל, אם המלה "אקרופוליס" מזכירה לך מסעדה מצוינת, אבל אתה בשום אופן לא מסוגל לזכור אם היה זה אנטיוכוס, או אחשוורוש, או אריסטופנס אשר נשאו לאישה את אסתר המלכה – אז כנראה שהסקירה ההיסטורית הבאה מיועדת עבורך.

סקירה כללית של ההיסטוריה היהודית תאריך
אברהם ושרה 1671 לפה"ס
תחילת העבדות במצרים 1428 לפה"ס
יציאת מצרים ומתן תורה בהר סיני 1312 לפה"ס
העם היהודי נכנס לארץ ישראל 1272 לפה"ס
בנין בית המקדש הראשון 825 לפה"ס
חורבן בית המקדש הראשון;
תחילת גלות בבל 422 לפה"ס
מאורעות פורים 355 לפה"ס
בנין בית המקדש השני 352 לפה"ס
נסי חנוכה 165 לפה"ס
חורבן בית המקדש השני;
תחילת גלות רומי 70
חתימת התלמוד הבבלי 500
מסע הצלב הראשון 1096
גירוש יהודי ספרד 1492
צמיחת החסידות 1772
הקונגרס הציוני הראשון 1897
השואה 1938
הקמת מדינת ישראל 1948
מלחמת ששת הימים ואיחוד ירושלים 1967

סקירה כללית של תקופת חנוכה תאריך
אתונה מביסה את פרס במרתון 490 לפה"ס
אפלטון; פילוסופיה יוונית 400 לפה"ס
ספרטה מביסה את אתונה 325 לפה"ס
פיליפ ממקדוניה שולט ביון 338 לפה"ס
אלכסנדר הגדול שולט ביון 336 לפה"ס
אלכסנדר נפטר;
שלטון פתולמי במצרים וישראל 323 לפה"ס
היוונים/סורים הסלווקים כובשים את ישראל 199 לפה"ס
גזירות יוון נגד היהדות;
חילול בית המקדש 168 לפה"ס
מתתיהו מתחיל את המרד במודיעין 167 לפה"ס
מות מתתיהו; יהודה המכבי נוטל את ההנהגה:
מלחמות נגד היוונים 166 לפה"ס
בית המקדש חוזר לידים יהודיות;
נס פך השמן 165 לפה"ס
נמשכת המלחמה היהודית נגד יוון 165-140 לפה"ס
שושלת בית חשמונאי 140-63 לפה"ס
רומא כובשת את ירושלים 63 לפה"ס