ענינו של כל חג בלוח היהודי אינו רק לחגוג את הימים הספורים של אותו החג, אלא לחזק ולהשריש בנו את הנושא המיוחד עליו נסוב החג. מטרת החג לחזק בנו את המסר הטמון בו, כדי שנוכל להשתמש בו במשך השנה כולה.

הטיב להגדיר זאת רבי יצחק הוטנר ז''ל, מחבר הספר 'פחד יצחק': יש לנו הקפדה בבית מדרשנו, שלא לומר 'עבר עלינו יום טוב', אלא לומר 'הרווחנו יום טוב'. כי 'עבר עלינו...' מראה שהוא היה, ואיננו; 'הרווחנו...' מראה שההשפעה נמשכת והולכת לה.

ימי החנוכה, מה המסר שטמון בהם? מה ניקח איתנו הלאה מלבד הימים עצמם (ומלבד כמה קלוריות מיותרות שנדבקו בנו מהסופגניות?)

שני עניינים מרכזיים יש בחנוכה, ובשניהם קיים מסר אחד המבצבץ ועולה. גם הנצחון במלחמה, רבים ביד מעטים. וגם נס פך השמן, שבער שמונה ימים; לקח משותף להם.

תחילה נעיין בנס הראשון – הנצחון של היהודים נגד מלכותה של יון. המצב מתחילתו היה מייאש, בלשון המעטה. המעצמה החזקה בעולם שולחת את כל חילותיה ואת כל עוצמתה נגד העם הקטן היושב בציון. ולא רק זה, אלא שגם היו הרבה 'מתיוונים', אנשי ישראל אשר הפנו את לבם, עזבו את מסורת אבותיהם והצטרפו לצדם של היוונים אויבינו.

האם יש תקוה במצב אבוד-מראש שכזה?

קומץ קטן של יהודים החליט להילחם ולא להכנע. בלי נשק, בלי מיומנות, ובעצם – גם בלי סיכויים לנצח. ומה שקרה בסוף היה נס של ממש, א-לוהים עזר להם, הם אכן גברו על שונאיהם-מדכאיהם.

נס שני אירע כשנכנסו למקדש, לא היה שמן די ליותר מיום אחד, ונעשה כאן נס ופלא בכך שהשמן המועט דלק שמונה ימים, ועל כך קבעו את שמונת ימי חנוכה.

וכאן כבר נוכל לראות את המכנה המשותף בין השניים: נצחון ה'מעט', נגד חוקי הטבע. גיבורים ביד חלשים ורבים ביד מעטים; מעט שמן שבוער והולך למשך שמונה ימים, הרבה מעבר ליכולת הבעירה הטבעית.

גם כשהמצב קשה, ובדרך הטבע אנו לא מצליחים לראות אפילו נקודה אחת של אור בקצה המנהרה, עדיין 'לא אבדה תקותנו'. א-לוהים יכול לעזור שההשתדלות שלנו תצליח הרבה מעבר למצופה, ואם נזכה לכך, אפילו מעבר לטבע הדברים. המצב, קשה ככל שיהיה... הרי כאשר נשקיע במסירות בעשיית את אשר מוטל עלינו, נקוה לעזרתו של השם, ונדע שמיד יכולה ההצלחה לבוא.

אל יאוש!

רבים ביד מעטים. מעט שמן בוער שמונה ימים. לקחי החג רלוונטיים הם לכל אחד, והמסר הוא בהחלט שייך בכל דור ודור.

אחרי כל זה, אקווה שגם אני אזכה ליישם את הדברים. 

 לקריאת עוד מאמרים בנושא החנוכה נא ללחוץ כאן.