ט"ו בשבט הוא ראש השנה לאילנות.

נוהגים לאכול בט"ו בשבט משבעת המינים שבהם נתברכה ארץ ישראל המפורטים בפסוק הבא:

"ארץ חיטה ושעורה, גפן ותאנה ורימון, ארץ זית שמן ודבש (תמר)" (דברים ח, ח).

חכמי הקבלה אף מהדרים ומוסיפים "סדר" ט"ו בשבט, שמסביר ומרחיב את משמעותם הפנימית של הפירות, וכולל גם ברכות ושירים .

מברכים על אכילת פירות:

"ברוך אתה ה' א-לוהינו מלך העולם בורא פרי העץ".

בט"ו בשבט מקובל לאכול "פרי חדש" (פרי העונה ממנו טועמים לראשונה בעונה הנוכחית), ולומר את הברכה הבאה:

"ברוך אתה ה', א-לוהינו מלך העולם, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה".

עבור לאתר הבית של ט"ו בשבט