ט"ו בשבט, היום ה-15 בחודש שבט, מכונה ראש השנה לאילנות. במובנם הצר של הדברים, שם זה נוגע לנקודת ייחוס הלכתית הקשורה למצוות התלויות בארץ. לפני אכילתו של כל פרי או ירק שגדל בארץ, צריכים להפריש ממנו מעשר. בפירות שנקטפו באותה שנה, הבעלים יכול להפריש מפירותיו של עץ אחד, עבור פירות מאותו מין שנקטפו מעץ אחר. אולם, לא ניתן להפריש מעשרות מפירותיה של שנה אחת עבור פירותיה של שנה אחרת.

על פי המסורת, השנה החדשה לפירות האילן מתחילה בחמישה עשר (ט"ו) בשבט, משום שרוב גשמי השנה כבר ירדו ולשד העצים של השנה החדשה כבר התחיל לזרום – תהליך ההתעוררות של העצים משנת החורף, כבר החל. עץ שפירותיו חנטו – החלו להיווצר מהפרחים - לפני ט"ו בשבט, פירותיו נחשבים לפירות מהשנה שעברה. עץ שפירותיו חנטו אחרי ט"ו בשבט, פירותיו שייכים לשנה הבאה.

לבד ממשמעותו של התאריך לעניין תרומות ומעשרות, אין כל מקור בתלמוד או במדרש לחגיגת ט"ו בשבט. ובכל זאת, במקורות מאוחרים יותר, אנחנו מוצאים מנהגים רבים המתייחסים לאותו יום: המנהג לאכול ממבחר פירות הארץ; המנהג ללבוש בגדי שבת ויום טוב לכבוד ראש השנה לאילנות. 

כי האדם עץ השדה

הבה נבחן את ההשוואה בין האדם לעץ, כדי שנוכל להבין את המסר שט"ו בשבט מעביר לבני האדם.

לעצים יש מחזוריות של חיים. העץ הכבד והעמוס של הקיץ משיר את פירותיו בסתיו, ואחר כך מאבד את עליו בזה אחר זה. בחורף, העץ עומד עירום מכל פאר העבר. ומכל כיוון שנסתכל עליו, נראה כאילו הוא מת.

אולם אז מגיע ט"ו בשבט. באמצע ימי הקור, כשנראה כאילו כל הצמחייה קפואה או מתה, השרף מתחיל לזרום מתחת לקליפת העץ. הוא עולה אט-אט מתוך השורשים הטמונים באדמה הקשה, עושה את דרכו מעלה, ונופח חיים חדשים בענפים הפרושים כלפי מעלה.

המחזוריות היא חלק מהטבע האנושי ואסור לאדם להתייאש בזמנים בהם נראה כאילו צמיחתו הרוחנית נעצרת

גם אנו עוברים בחיינו מחזורים של צמיחה. תקופות של התחדשות וצמיחה יכולות להתחלף בתקופות של קפיאה על השמרים או של שנת-חורף. הרב שלמה וולבה אומר שהמחזוריות הזאת היא חלק מהטבע האנושי, ומציין שאסור לאדם להתייאש בזמנים בהם נראה כאילו צמיחתו הרוחנית נעצרת - לרוב, אחרי תקופת ה"שפל" תגיע תקופת התעלות שתישא בחובה הזדמנויות חדשות לצמיחה.

זה המסר של ט"ו בשבט: אפילו כשאנחנו מרגישים רדומים, שקועים בשגרה, ושכאילו איבדנו את הרצון להתקדם - אסור לנו להתייאש. בדיוק כפי שהחורף מהווה הפסקה שנתית במחזור החיים של העץ, כך תקופות של תרדמת וחוסר פעילות, הם שלבים חיוניים במעגל החיים האנושי. בדיוק כפי שעם בואו של האביב, השרף נושא החיים מטפס בהיחבא בתוך האילנות אל הענפים הפונים לשמים, כך גם בנו יתחדשו כוחות רעננים, עמוק מתוך המאגרים הרוחניים שלנו, כל עוד נכוון את מטרותינו כלפי שמים.

דרוש טיפול וטיפוח

ראש השנה לאילנות נושא מסר נוסף. הרב גדליה שור מתייחס להבדל בין עצים לצמחים חד-שנתיים. למרות שהעצים דורשים טיפול קבוע, הם מניבים בכל שנה פירות בלי צורך בנטיעה מחדש. לעומתם, הירקות והצמחים החד שנתיים חייבים להיזרע בכל שנה מחדש, כדי שיוכלו לצמוח.

עם זאת, עץ שאינו זוכה לטיפול נכון ימות. האדם, דומה לעץ. אנחנו לא צריכים להתחיל בכל פעם מההתחלה, במטרות שאנו מציבים לעצמנו. אנחנו יכולים להמשיך ולבנות על בסיס הישגי העבר, כדי להתקדם הלאה. אבל כמו העץ, גם אנחנו זקוקים לטיפול נכון כדי למנוע נזק רוחני ולצמוח מחדש.

ט"ו בשבט מעורר אותנו לזכור את קווי הדמיון בין האדם לעץ. אנחנו צריכים לשמור על עצמנו בזהירות, כדי שנוכל לשאוף להישגים נעלים יותר, בלי צורך להתחיל בכל פעם מההתחלה.

*מתוך Power Lines – תובנות ומחשבות על החגים היהודיים (הוצאת תרגום).