עשרות מיילים נחתו השבוע בתיבת הדואר שלי ובהם תגובות לטור שעסק בשיר הגאוני והמדאיג של שולי רנד, 'צדיק'. ואלו לא היו סתם תגובות בסגנון "אהבתי" או "לא אהבתי", "עלית על הנקודה" או "פספסת את הנקודה". כל אחד כתב מאות מילים מנהמת ליבו ומניסיון חייו, ומדרך חינוכו, ומחינוכו מחדש.

נראה לי שאפשר לפרסם חוברת שלמה של תגובות ל'פולמוס הצדיק'. אבל עד שהיא תצא, הנה תגובתו אחת של קורא אחד: "ידידיה היקר, קראתי את המאמר שכתבת לגבי השיר 'צדיק'. בדרך כלל אני לא נוטה לפרש שירים ולהתווכח על משמעותם. כל שיר נתון לפרשנות אישית במידה כזאת או אחרת, ובדרך כלל הפרשנות נגזרת מהמצב האישי שבו האדם נמצא בזמן שהוא נתקל בשיר, כך שאני לא הולך להתווכח עם החוויה האישית שלך. אבל מכיוון שעלתה בטור גם נימת דאגה לדור בכלל, ולציבור בעלי התשובה המקורבים לרבי נחמן מברסלב בפרט, חשוב לי להבהיר כמה נקודות.

א. השיר לא נכתב על אדם ספציפי חס ושלום, לא על רב או אומן או שדרן רדיו. אם חשוב לך לדעת מי עמד מול עיניי כשכתבתי, עיין נא בחלק שבו אני עובר לגוף ראשון, ודו"ק.

ב. לעניות דעתי, גם הפרק בליקוטי מוהר"ן ("אזמרה"), שמלמדת לחפש את הנקודות הטובות שבכל אדם ובעצמך בפרט, לא אומרת שמצווה עלינו להכחיש את החלקים הפחות טובים שבתוכנו. הרי הם מציאות אצל כל אדם במידה כזאת או אחרת. מה כן? היא מצווה עלינו לברור ולשמוח במעט הטוב שיש בנו, ולראות גם במעט טוב חסד גדול מאת השם יתברך. אבל כשאדם מכחיש את הרע כביכול, איך ישמח במעט הטוב שיש בו? רבי נחמן ציווה על שעה ביום שבה אדם יתייחד עם ריבונו של עולם ויבכה ויתאונן על ריחוקו מהקדושה והאמת, ובשאר היום יהיה בשמחה. ובשל מה ריחוקו מהקדושה? בגלל המשכנתא? בגלל צרות כאלה או אחרות? גם. אבל בעיקר בשל המידות הלא מתוקנות שלו, ובעיקר בשל חוסר יכולתו לקבל את החלקים הבעייתיים שלו ולהודות באמת. ואם יעשה את זה, אז יכול בשאר היום להיות בשמחה.

ג. מניסיוני קשה מאוד לקיים את תורת "אזמרה". שאלתי את עצמי למה. הרי היא לכאורה פשוטה ומתגמלת מאוד בהרגשה, שלא לדבר על העובדה שרבי נתן הפליג מאוד בחשיבות של ללכת ולחיות את התורה הזאת. התשובה שנתתי לעצמי, ...היא שלפעמים מורידים מהמשוואה את הגורם החשוב ביותר שלה: הקדוש ברוך הוא. אני טוב, ופעולותיי טובות בחסד השם יתברך, ויש בי פחות טוב ופעולותיי פחות טובות, וגם זה בחסד השם יתברך. לגלות מי אתה - זה כואב. להודות בכך - זה כואב. לגלות את המרחק שלך מהאמת - זה כואב מאוד. וצריך לעשות פעולה פשוטה של הודאה והכרה כדי לעבור דרך הכאב הזה ולצאת לשמחה גדולה. לדעתי, השיר מציע נחמה. הוא לא מבקש ממך להתייאש מהיותך גם בעל פגמים, אלא רק להודות בזה כלפי עצמך, ומתוך כך לבוא להכרה עד כמה עצומים רחמיו של הקדוש ברוך הוא, שלמרות הכול, מחיה את האדם ואוהב אותו ללא קץ וגבול.

ד. מסופר על חסיד שבא לפני רבנו הקדוש והתחיל למנות את חסרונותיו ופגמיו, עד כמה הוא רחוק מהשם ובעל מידות רעות, שקרן ועצל. רבנו הקדוש הסכים איתו בכל מילה. הוסיף אותו אדם לחפש בעצמו חסרונות ורבנו אמר לו שהוא צודק, שהוא גרוע שבגרועים. עד שלבסוף נזדעק אותו חסיד והתחיל לטעון: "הרי לא יכול להיות שאני כל כך גרוע!" והתחיל למנות מעט דברים טובים שיש בו. וזאת הייתה תכלית כוונתו של רבנו. שאותו חסיד יתעורר לגלות בעצמו את הנקודות הטובות.

זאת לא הייתה כוונתי, אבל אם זכיתי שאתה, ידידיה, נזעקת מהשיר שלי ישר אל דרך חיפוש הנקודה הטובה של רבנו – אז אשריי וטוב לי.

שולי.

עוד בנושא אמנות

מתוך הטור השבועי ב"בשבע".