הרבה דברים יש בעולם שבכוחם לגרום לייאוש לכרסם בלב. בין הבולטים שבהם – הכותרות של העיתונות היומית. לצערנו, רואים אנו שם כמעט מדי יום הודעות על צרות צרורות. חלקן גדולות יותר וחלקן אולי פחות, אך צד שווה יש לכולן - שאין בהם מאומה כדי להרנין את הלב, אין אפילו במה להיאחז כדי להתנחם.

תוהים אנו אפוא, מה יהיה? מה טומן העתיד בחובו?

אפשר לשמוע על שחיתויות בממשל, על התחמשות מתגברת והולכת של אויבי ישראל הסובבים אותנו מכל עבר. על וועידות ופגישות מדיניות שההיסטוריה לימדה אותנו כי אין בהם שום תועלת, ורק נזק נגרם על ידן שוב ושוב.

אז באמת, מה יהיה?

בהדלקת נרות החנוכה יש תשובה לכל השאלות הרות-הגורל הללו.

הכיצד?

כבר היו תקופות גרועות מאלה שבהן אנו חיים כהיום. כבר היו זמנים שלא רק התחזיות היו שחורות משחור, אלא גם החיים עצמם בפועל שיקפו את המצבים האמורים.

ו...?

ויצאו מזה.

יצאו מן הצרות, נלחמו ונצחו. פרקו את עול האויבים מעל צווארם, סילקו את השעבוד מחייהם. הצליחו הצלחה כזו שהיא מעל ומעבר לכל הציפיות, ממש "נס".

כיצד זה נעשה?

הניצחון קרה משום שהיה דבר מעל לדרך הטבע.

אפשר היה להציע הסברים על המהלכים המוצלחים בהם נקטו גיבורי אותו הזמן. רצון חזק, טקטיקה משובחת, אולי קצת מזל. כל מיני הסברים שהמוח מוצא להסביר מציאות שאינה ברורה לו. אך אל נא ננסה להסביר את הדברים ב'הגיון קר'. כי בכך נחטא לאמת ונפסיד את העידוד הנפלא שיש בימים אלו.

הניצחון קרה משום שהיה דבר מעל לדרך הטבע.

היה נס. וזה הלקח העולה מימי החנוכה.

חוגגים אנו ניסים, לא רק כדי להיזכר במה שהיה פעם לפני הרבה שנים. אלא, הנס מלמד אותנו גם על תקופתנו, על המהלכים האמיתיים המנהלים את העולם מתחת לפני השטח בכל דור ודור.

הנס מכריז ואומר שהקדוש-ברוך-הוא מנהל את העולם! ואם כן, הכל יכול להתהפך ממדאיג למעודד ואפילו מרע לטוב, לפי הרצון שלו. וזהו הכוח האמיתי של כל מה שקורה ויקרה.

לבו של כל אדם צמא וכמה להתחבר לעידוד הזה, לדעת שהשם מנהל את עולמו, לדעת שבעצם הכל מתנהל תמיד בדרך של "נס" (בין כשרואים את זה בפועל, ובין כשלא זוכים). מה העצה ללב כזה שלא התחבר לעניין? איך מסלקים את הדאגה מן הלב?

יש מעשה קטן שבו טמון הפוטנציאל להחדיר פנימה את כל האמור, מעשה של חיבור הלב ללקח העמוק שזה עתה ליבננו.

הדלקת נר חנוכה.

אין צריך אלא להדליק את הנר, להתבונן באור שהוא מפיץ, ולתת לו להאיר את נשמתנו פנימה.

וכמובן, לחשוב על המשמעות של הנר הזה, הדולק כבר אלפי שנה בכל מקום בו יש יהודים, ולהקיש את לקחיו גם לתקופה שלנו. הנר הזה מטיף את לקחו, מכריז בקולי קולות באוזני כל מי שמטה את אזנו לשמוע הכרזה זו. הקדוש-ברוך-הוא מנהל את העולם! הכל בידו, הכל בהתאם לרצונו. אכן, סיבה מספקת לחגוג שמונה ימים של "שיר ורננים"!