הבחירות בפתח. אנו עומדים או-טו-טו לבחור את הממשלה ואת חברי הכנסת שינהיגו אותנו במשך ארבע שנים הבאות. הבחירות הן, אפוא, גורליות מאד. כל העתיד של המדינה תלוי בהן, האם יהיה כך או אחרת – טוב או רע – הכל נקבע ביום אחד חשוב מאין כמוהו.

ולא רק זה, אלא שהקול שלי יכול להיות חשוב, אפילו גורלי! יתכן, לפחות תיאורטית, שמפלגה אחת תקבל מנדט שלם נוסף בגלל יתרון קול אחד, והקול הזה יכול להיות הקול שלי. איזו אחריות! איזו הזדמנות!

אבל האמת היא... שאני לא כל-כך מזדהה עם מה שכתבתי למעלה. את האמת... זה בכלל לא מדבר אלי!

כי, בינינו, מה הסיכויים שלקול האחד שלי תהיה השפעה? איזה סיכוי בכלל קיים שהקול הבודד והמסכן שלי, שנחשב רק לאחד מתוך אלפים רבים יזיז משהו, שדווקא הקול שלי יקבע? אמנם, האפשרות קיימת בתיאוריה. אבל אם כבר, גם יכול להיות בתיאוריה שאני אזכה במפעל הפיס (משום מה, עצם המחשבה הזו דווקא מלהיבה אותי הרבה יותר מאשר שהקול שלי יוסיף עוד מנדט לאיזו מפלגה). סוף סוף, בעיני זה לא נראה מציאותי.

ראינו מקרים לא מעטים שבחרו בממשלה ובנציגים מסוימים מתוך הנחה שהם ינהגו בדרך מסוימת, ובמציאות הכל יצא הפוך.

ומעבר לכך, יש לי אי אלו הרהורי דברים, שאולי הבחירות אפילו לא משנות כלום. כלל יש בידינו, "לב מלכים ושרים ביד ה' ". מי שבאמת מנהיג את העולם, הוא רק ה' לבדו. רבות הן המחשבות בלב איש, אבל רק עצת ה' היא תקום. וכבר ראינו מקרים לא מעטים שבחרו בממשלה ובנציגים מסוימים מתוך הנחה שהם ינהגו בדרך מסוימת, ובמציאות הכל יצא הפוך. אז אני אפילו לא בטוח איזה אחוז השפעה יש לכל הסיפור הגדול הזה.

שמא תאמרו, אם כן, שאני ממליץ לא להצביע? או שאינני מצביע בעצמי?

חלילה!!!

כי תפקיד גדול יש להצבעה. היא אכן הזדמנות מיוחדת שנקלעה בידינו. ראשית, הרי יתכן שזה כן משפיע, ואין אנו יודעים באלו כלים מחליט ה' להנהיג את עולמו . ואיך שלא יהיה - השתדלות בודאי חייבים אנחנו לעשות, כמו שצריך להשקיע השתדלות עבור כל דבר טוב שרוצים להשיג בחיים.

שנית, ההזדמנות היא, לראות מה אתה באמת. ההצבעה מתבצעת מאחורי וילון, ואין שם אף אחד יחד עמך כאשר אתה שם את הפתק במעטפה. לבד לבד לבד. מאחורי הפרגוד בלי אף אחד נוסף.

זו מין התבודדות כזו, שאין לעוד בריה בכלל חלק בה, רק אתה לבדך. אתה - וה'. ושם אתה מחליט איזה פתק לשים. זו בעצם החלטה מי אתה. מה הערכים שלך. מהו הקריטריון החשוב לך ביותר.

מצחיק אם כך לומר, אבל זה באמת נכון: מה שהקול שלך קובע איננו פחות בערכו מכל מה שהוצג בתחילת המאמר הנוכחי הזה, אלא הרבה יותר.

כל מיני שיקולים מתנקזים למעשה ה'קטן' של בחירת הפתק שתשים בקלפי. מהם הערכים שלך בחיים? מה קובע את ההחלטות שלך? מה מנחה אותך כשאתה 'לבד'? האם אתה מחליט בעצמך, או נותן את קולך על פי דעת הציבור שאומר לך להצביע כך וכך? האם ...

לא פשוטים הם כל השיקולים. ובשורה התחתונה אתה הבוחר, ואתה מחליט מה יהיו העקרונות והסיבות המנחים בצורה סופית. ובכך אתה זוכה להכיר ולהגדיר את עצמך בצורה הברורה ביותר.

וזהו שכתבנו בכותרת: בחירות – מסע פנימי בחיפוש עצמי.

נכון שחשוב לבחור?