יש בלבי קנאה מוסתרת לאנשים כאלה שמקימים מפעלים. ואין כוונתי ברגע זה למפעלים חובקי עולם שיש בהם אלפי עובדים ומייצרים מוצרים שימושיים, שהופכים את הבעלים למיליונרים. כוונתי, למפעלים כאלה שכל כולם חסד ונתינה. כאלה שמקבלים תרומות ומחלקים אותם לעניים בסתר, או שנותנים ייעוץ ותמיכה חינם לזקוקים לרפואה שלימה. וכל כיוצא בזה.

לאנשים אלה – מגיעה להם הערכה מיוחדת על מסירותם לחסד, על תרומתם לעם, על כך שהם משאירים את רישומם בעולם ופועלים להשיג שינוי לטובה.

ולעומתם אני, אנכי הקטן, הצעיר והדל באלפי ישראל. לא הקמתי מפעל כזה, אין לי את הכישורים ולא את המסירות, כנראה אני נידון להיות אדם רגיל מן השורה, אפרורי קמעא. החותם הגדול על העולם יהיה דווקא על ידי אנשים שאינם מהסוג שלי.

למרות זאת, אני רוצה לתרום מחשבה מרעננת כלשהי:

הכל תלוי בכוונה. ואסביר זאת.

נתאר אדם שמחליט להקדיש זמן לנצרכים, הוא יסייע במכוניתו וייתן הסעות חינם לטובת ארגון חסד. פשששש, כל הכבוד. משהו משהו! כולנו נהיה מלאי הערכה לאדם מיוחד זה, ולפעולותיו יוצאות הדופן.

ועכשיו נציג לעומתו נהג מונית… אותה פעולה, הסעות, אבל תגובתנו לגמרי שונה. הוא עושה זאת לפרנסתו, ואין שום סיבה שיקבל בשל זאת הערכה מיוחדת.

ועכשיו, נוכל לגשת לרעיון הנידון.

נגיד שנהג המונית עושה את עבודתו כי באמת הוא רוצה לעזור לאנשים. שאיפתו היא להיטיב לאנשים בכך שהם יגיעו תמיד למחוז חפצם, יש לו גם רכב וגם רשיון נהיגה וגם זמן פנוי, והוא יכול להגשים את שאיפתו הטהורה והנעלית בכך שהוא יסיע אנשים. אלא שבנוסף הוא מודע לכך שהוא לא יוכל לתרום את עזרתו בחינם, כי משפחתו זקוקה לאוכל וביגוד, ולא שייך להתמיד בנתינת חסד חינם ללא גבול. אז לצורך העניין, הוא יפעיל את המונה. ועם כל זה, וכאן משפט המפתח, עיקר כוונתו נשארה לעזור לאנשים, למרות שהוא מתפרנס מכך.

כל היום הוא עוסק בחסד! הרי שינוי מבט אדיר, על אותה פעולה ממש. ואין לך דבר משמח יותר מלעסוק בחסד כל היום!

כל מי שמתפרנס, מקבל את כספו תמורת עזרה לאנשים. כך אצל מורה, נהג, רופא, כל מקצוע.

כמה נפלאה היא גישה זו למי שמאמץ אותה ללבו! במקום לחשוב כל היום על רווח כספי, חושב הוא על חסד וסיוע, אצילות והתנדבות! וזאת, על אף ולמרות שבסוף הוא יקבל גם את שכרו גם כן.

המלצה: אמץ לעצמך נקודת מבט זו. כל מה שאתה עושה, גם כשזו עבודתך הקבועה, יהיה מתוך מגמה ברורה לעזור לאנשים.

נכון שהרעיון הקטן הזה הוא בעצם בכלל לא קטן?