לעיתים נדמה, שהחיים מלאים בעיות בעיות בעיות. ועוד בעיות.

וכך טיבם של בני אדם, שבעקבות כן מאבדים את הסבלנות, מתרגזים, נעצבים. באנו להציע בזה דבר קטן, שבכחו לפעול שינוי גדול. כי "קטן" הוא בכמות, אבל "גדול" הוא בהשפעתו ובחשיבותו. מדובר על זוית ראיה אחרת, היכולה להביא להקלה, להחזיר את השמחה להושיבה על כנה, ולעודד סבלנות ורגיעה במקום עצב ודאגה.

כל זה - בשינוי מילה אחת. במחיקת המילה "בעיות", והחלפתה במילה "אתגרים".

אלו שתי הגדרות שונות, המתאימות אמנם לאותו מצב, אבל שונות הן מאד זו מזו!

ה"בעיה" מורה על השלילה, על דבר שעדיף היה אם לא היה נוצר מעודו, על דבר שחבל שבא לעולם.

ואילו ה"אתגר" הוא חיובי, הוא נועד לבחון את יכלתו של האדם להתגבר על קשיים. על ידו יכול אדם להתעלות, הוא מחייב לשפר את כח ההתמודדות ואת היצירתיות. אתגרים נצרכים, הם מחוייבי המציאות, בלעדיהם אנו עלולים... להתנוון!

המילה "בעיה" מביאה סבר פנים חמור. לעומתה המילה "אתגר" מכריחה חיוך על השפתיים! היא מדרבנת לאזור כגיבור חלציו, "להפשיל את שרווליו" ולצאת במלחמת תנופה כדי להפיל את המכשולות ולהעפיל מעליהן. היא מעוררת את כוחות האדם, לעומת ה"בעיה" המדכאת אותן.

נמחיש בדוגמא קטנה. אם יבואו למישהו ויתחילו לנדנד לו, הרי בתוך זמן קצר הוא יבא לידי כעס - לא כן? אבל אם הודיעוהו מתחילה שהוא נמצא בבחינה ובנסיון לראות כמה כח הסבל שלו וכמה הוא יוכל לסבול נדנוד ובכל אופן להתאפק מלכעוס... הרי שכוחו של אותו אדם להשתלט על כעסו גדל על ידי זה בכמה מונים!

אכן ברוב בעיות החיים טמון אתגר, שהרי אפשר לגדול מההתמודדות עם הקשיים שהן מציבות. ואילו רגש הכעס ממילא לא יתרום מאומה לפתרונן.

הבה נלמד לתת את היחס הנכון לקשיי החיים.

לא בעיות, אלא אתגרים.

סבלנות חביבי!