שמחה פירושה חרות.

עצב פירושו כלא.

כאשר אנו שמחים אנו משוחררים, נושמים אויר, פורצים החוצה אל העולם. לכן אנחנו יצירתיים יותר, מקבלים כוח, השראה וחיות כשאנו שמחים, ונפתחים לכיוונים חדשים.

וכשאנו עצובים אנו כלואים, מסתגרים וחסרי נשימה. אנחנו נוטים לדרוך במקום, משותקים וחסרי יכולת תזוזה.

ובמילותיו החכמות של רבי נחמן מברסלב, פטרונם של כל העצובים, המדוכאים והמשונים :

"דע שעל ידי מרה שחורה (עצבות, דיכאון) אי אפשר להנהיג את המוח כרצונו, ועל כן קשה לו ליישב דעתו. רק על ידי השמחה יוכל להנהיג את המוח כרצונו ויוכל ליישב דעתו, כי שמחה היא עולם החירות, שעל ידי שמחה נעשים בן חורין ויוצאים מן הגלות" (ליקוטי מוהר"ן).

שמחה אמתית היא מצב פנימי. היא לא מגיעה מדברים חיצוניים: מסיבה, הופעה או ציון טוב במבחן.  שמחה שבאה לרוב מגירוי חיצוני  מטלטלת ומערערת אותנו. משום שמה שעורר אותה מסתיים לבסוף.

השמחה האמתית מגיעה מתוך בחירה  ואפשר לעורר אותה בכוח המחשבה וההתבוננות על כל הטוב שכבר קיים בחיינו.

יש אנשים שיש להם הכול והם עדיין אומללים, וישנם כאלה שחיים באושר ובשמחה גם כשהם לכאורה חסרי כל.

מפתח השפע נמצא אצלינו.

אז איך מתחילים לחיות בשמחה?

1. מתחילים באמירת תודה על כל מה שיש. זו ראיה חיובית והיא משפיעה על כל ההוויה שלנו. לכן אנו פותחים כל בוקר בתפילת "מודה אני".

2. טוב להרגיל את עצמינו לומר בכל יום תודה על שלושה דברים לפי בחירתנו.

3. הרמב"ם אומר שצריך להתעמל ותנועת הגוף מביאה לשמחת הנפש:

"לעולם יקפיד אדם על התעמלות כל אבריו. המשובח שבמיני ההתעמלות הוא שיתעמל עד שיגיעת הגוף תעורר גם את הנפש. כי שמחת הנפש והתעוררותה תבריא הגוף ורבים סרו מחלותיהם בסיבת שמחת הנפש לבדה".

4. ויש לו עוד רעיון:

הקשיבו למוסיקה וצאו לטייל!

"וכן מי שהתעורר עליו מרה שחורה, יסירה בשמיעת הניגונים, ובמיני זמר, ובטיול הגינות, ובבניינים הנאים, וחברת הצורות היפות, וכיוצא בהם ממה שירחיב הנפש, ויסיר חולי המרה השחורה ממנו'' .

ניל דונאלד וולש כותב בספרו: שיחות עם א-לוהים:

"המחשבה הנעלה ביותר היא תמיד המחשבה המכילה שמחה.

המילים הבהירות ביותר הן תמיד המילים המכילות אמת.

הרגש הנאצל ביותר הוא תמיד הרגש המכונה בפיך אהבה"

היו שמחים!