"מה, שמרת את הכסף בבית? הרי אתה ממש רוצח!"

משפט זה נאמר על ידי יהודי אחד, לא כהאשמה כלפי חברו, אלא כביקורת בונה. השקפת עולם שלמה כלולה בביקורת הזו, והיא מייצגת גישה מעשית לחיים. ברשותכם, אסביר יותר.

מדובר ביהודי אחד שמכר את הדירה שלו, וקיבל תמורתה סכום גדול במזומן. מה עושים עם הכסף? – ובכן, זו השאלה הגדולה.

להשקיע, זו תמיד אופציה. אלא ששוק ההשקעות העולמי הוא בעל תנודות כה גדולות, שלא תמיד יודע בעל הכסף היכן וכיצד לעשות השקעה זו.

אפשרות נוספת היא – הפקדה בבנק. אבל הריבית הניתנת בימים אלו היא כה נמוכה, שלא ממש שווה לעשות את זה. אז מה כן עושים, בכל אופן, הרי מדובר בסכום לא מבוטל? – נותר 'שב ואל תעשה', מוכר הדירה לא עשה מאומה. הכסף נשאר שמור במגירה סודית בביתו.

על כך הגיב חברו, כששמע על העניין, במשפט שבפתח מאמר זה. רוצח! למה אתה שומר כסף במגירה?

רק רגע. למה זו רציחה? האם הוא עשה עוול למישהו? הרי הוא לא הזיק אפילו לציפורן הקטנה של מישהו אחר, ועוד מטיחים בו שהוא רוצח?

אך כאן היופי שבדבר...

יש מוסד בעם ישראל הקרוי "גמ"ח" – ראשי תיבות של המילים: "גמילות חסדים".

גמילות חסדים היא כאשר עושים טובות למישהו אחר, ללא ציפייה לקבלת תמורה כלשהי. נתינת עזרה לשם נתינת עזרה. מדוע? מפני שאני יכול לסייע, ויש כאן מישהו שהסיוע הזה יכול להיטיב עמו. זה כל הסיפור.

צריכים הלוואה?

דוגמא בולטת לכך היא הלוואת כספים. כאשר ראובן (שם בדוי) נצרך לכסף, כי הוצאה כספית גדולה התגלגלה לפתחו, בא חברו שמעון, ומלוה לו את הכסף. בלי ריבית, בלי אינספור אותיות קטנות כפי שמציבים הבנקים בדרכם של מקבלי ההלוואות – רק כדי לעזור לראובן, שלא יתמוטט בשעתו הכלכלית הקשה.

שמעון בא רק כדי לעזור לראובן, שלא יתמוטט בשעתו הכלכלית הקשה

שמעון לא תמיד ירצה לעשות זאת בצורה ישירה, כי הוא לא תמיד יודע שראובן צריך כסף, וגם כי בכל אופן יש כאן סיכון כלשהו, וגם כי הוא לא רוצה להתעסק בנושא בעצמו.

לכך קם מוסד ששמו 'גמ''ח', המכריז ואומר לשמעון ולכל חבריו: אנחנו נעשה את הכל. הפקד נא את כספך (הזמין לכך) אצלנו, אנחנו נלווה אותו ל'ראובן', נטפל בכל התהליך מתחילה ועד סוף. כספך מופקד אצלנו באופן בטוח, תקבל אותו בחזרה מתי שתרצה, ובינתיים אתה זוכה במצוות רבות, כי הכסף זוכה להציל ולחיות את נפשם של כל הנצרכים המשתמשים בו!

הנה, זו היתה כוונת הביקורת שנכתבה בתחילת המאמר.

רוצח! הכסף שלך יכול לסייע לאנשים הנמצאים במצוקה, הנאנקים תחת עול החובות. הכסף שלך, כשתיתן אותו לגמ"ח, יהיה בטוח לגמרי, ויציל אנשים מעגמת הנפש המרובה של שקיעה בעול החובות. ואתה משאיר כסף כזה במגירה בבית?

סוגים שונים של גמ"חים

אני גאה שיש לנו בארץ אנשים שגישה זו היא כה בסיסית אצלם, שיודעים אוטומטית, שחובה עליהם לעזור לזולת בכל דרך אפשרית. אני גאה גם לגור בשכונה, שהמדריך השכונתי כולל לא רק טלפונים אלא גם פרסומים רבים של גמ''חים שונים.

עזרה יכולה להינתן באופנים רבים. מי בכסף (כמו שתיארנו) ומי בהשאלת כלי עבודה, לשכן שבדיוק צריך איזה מסור מיוחד או כלי לפתיחת סתימה, או גמ''ח עריסות לאלה שקשה עליהם רכישה זו, או גמ''ח תינוקות (לא, הם לא מלווים תינוקות אלא באים לעזרת מי שבאמצע הלילה מגלה שחסר לו מוצץ עבור התינוק, או שמא נגמרה הפורמולה, והתינוק הרעב אינו מוכן לחכות עד שהחנות תיפתח בבוקר), או גמ"ח שולחנות וכסאות למי שהשמחה שרויה במעונו. ועוד ועוד...

נגע ללבי גמ"ח מיוחד, עליו אספר בקצרה. מורה באחד מבתי הספר מצא תלמיד הכותב באמצע השיעור. כשהוא התקרב אל הילד לראות מה הוא עושה, הוא ראה שעל הדף כתוב פעמים רבות: "אני לא אדבר בשעת השיעור". מה זה? קיבלת עונש? שאל המורה – לא, ענה התלמיד. מה שהתברר בסופו של דבר הוא, שיש מורה באותו בית ספר הנוהג לדרוש מתלמידים פטפטנים לכתוב 300 פעם, "אני לא אדבר בשעת השיעור". החליט אחד התלמידים לעשות גמ"ח, ולתת דפים כתובים מראש למי שהוטל עליו עונש זה, והתלמיד ש'נתפס', היה פשוט עסוק בהכנת התרומה שלו לגמ"ח... (נ.ב. הגמ''ח הזה לא מופיע במדריך הטלפונים של השכונה...).

העמוד השלישי

המשנה בפרקי אבות מלמדת, שעל שלושה דברים העולם עומד: על התורה, על העבודה, ועל גמילות חסדים. אלה הם 'עמודי עולם', עליהם ובזכותם הכל קיים.

אומרים בשם רבי מאיר שמחה מדווינסק (חכם נודע מלפני כתשעים שנה): ה"תורה" שלנו אכן חשובה, אבל אין להשוות אותה לאיכות של ה"תורה" שהיתה בעם ישראל בזמן בית המקדש. ה"עבודה" שלנו גם היא כה חשובה, אבל גם אותה אין להשוות, וכנ''ל.

אבל העמוד השלישי, "גמילות חסדים"... לא השתנה אף פעם! ממש כמו בזמן שבית המקדש היה קיים גם כיום יש לאנשים צרכים, ואני יכול לעזור להם למלא צרכים אלה, ולכך אני מוכן להקדיש את זמני וכספי, את רצוני ואת כוחי ומרצי. העמוד השלישי ממשיך ללא שינוי!

ועל כך, על גישה זו, אני מלא הערכה לציבור הרחב שלוקח חלק במפעלים אלה. לציבור הזה, שכה פשוט בעולם הערכים שלו שאסור להשאיר כסף במגירה. אי אפשר לישון בשלוות נפש, כאשר יש לי משהו שיכול לעזור לאדם אחר הנצרך לו.

אשריכם ישראל!