יום ראשון
ילד קטן צובע ציור.
הגננת מזהירה לא לצאת מהקו,
אבל הקווים דקים כל-כך.
הוא מנסה ולא מצליח.
מזיז ידו בעדינות עם הצבע,
אבל הצבע חורג מהפס ומכתים את המשטח החיצוני,
המשטח האסור,
שהיה אמור להישאר ריק.

יום שני
ילד קטן צובע ציור.
הגננת מזהירה לא לצאת מהקו,
והפעם הוא לא יצא,
כי הקווים הפעם עבים.
הם עבים - אז גם אם הוא חורג,
הוא עדיין בתוך הקו.
גם אם יצא מן הציור,
הוא לא יצא החוצה.
והמשטח הלבן מסביב יישאר ריק.

מסקנה:
כשהגבולות דקים,
לא פלא שילד יוצא מ"הקו".