המצב הקשה שעובר עם ישראל נותן לנו הזדמנות. אם לא נעבור את המצב הזה מתוך תובנות, מתוך התחדשות, אז נפסיד בכך את המומנטום. כשאתה מתייחס להתרחשויות כאל רצף מקרים שאינם קשורים זה לזה, בלי מהלך מכוון ובלי תכלית, אז באמת אין נקודת משען, אין למה לייחס את עצמך ואת מה שקורה לך, ואתה נסחף על ידי ההתרחשויות כמו מטוטלת ברוח.

אבל מי שזכה ומודע לתחושת הקשר עם הקב"ה - לא רק כידיעה שכלית אלא בהפנמה עמוקה שהכל משמים ושהכל לטובה - יכול להתחבר לעוצמות שבתקופה המאתגרת הזאת. אפשר לתעל את כל הרגשות, כל התחושות, כל הפחדים וכל מה שקורה – אליו. אלה ימים קשים, אבל דווקא בהם התלות שלנו בקב"ה יותר ניכרת. המתח והחרדה מצליחים לפתוח את הלב, לשים אותו במצב מוכנות לבכי ולתפילה מכל הלב, ולא צריך הרבה כדי להרגיש איך הנפש שלנו היא כמו פלסטלינה. זה הזמן לבחור בטוב, להחליט לעבד את הפלסטלינה, אל הטוב. לא להיכנע לשקר, לרוע ולאיוולת. מאד מפתה לשקוע בפחדים ובלחץ, אבל זה לא יביא אותנו לשום מקום, שכן פחד אינו מנווט ואינו נלחם באויב. להיפך, הוא ממסמס את כוחות הנפש החזקים שלנו.

אבל אפשר גם לבחור בטוב. זה בתחום הבחירה שלנו, לקחת את כל האירועים האינטנסיביים האלה ולמנף אותם, לבחור להתעצם בזכותם. להשתמש בהם ככוח אדיר לתפילה בכוונה. אנחנו כל כך זקוקים לישועות, שלא ניפגע, לבקש רחמים, להודות בתוך הקושי.

לא בחרנו להביא על עצמנו את המצב הזה, אבל כיון שזו המציאות, צריך לדעת שאם נעבור את התקופה הזאת באותו מצב רוחני כמו שנכנסו אליה, סימן שהפסדנו את ההזדמנות האדירה שניתנה לנו לשינוי, לשיפור, להתקדמות הנפש שלנו לחוסנה האמיתי. להעמקה בנשמתנו. להרגשת אחדותנו - אנחנו עם ישראל.

ואם נזכור דווקא בזמן האזעקות להרבות בתפילות ובהודיה לבורא, אז נצא בסופו של תהליך מחוזקים יותר, טובים יותר.

כל אחד ואחת יכולים לשאול את עצמם באמת, למה הם נלחמים בנו? מה הם רוצים? הרי יצאנו מעזה, מה לנו ולהם, מה הם כל כך חדורים ברצון עז להרוג אותנו? אם נתבונן בזה נראה בחוש שהכל פה חלק מתוכנית על שמימית, הערבים האלה הם רק שליחים של הקב"ה לעורר אותנו. במדרש כתוב שלכך נקרא שמו "ישמעאל", לא רק כי ה' שומע אותם, אלא כי בזכות הצרות הקשות שהם עושים לנו, עם ישראל יתעורר ויזעק והקב"ה ישמע אותנו – בזכותם. הנה זה קורה, זאת ההזדמנות שלנו, דוקא בימים אלה, ימי החורבן על בית מקדשנו, ימי התקוה לחדש ימינו כקדם.

אנחנו בארץ הקודש. אנחנו יהודים. ואנחנו צריכים להתנהג בהתאם.

עם אחד, עם גורל משותף

האויב לא מבחין בינינו. האויב רוצה להרוג אותנו בלי שום קשר להשתייכות החברתית שלנו, בלי קשר לעדה, בלי קשר לשמירת המצוות. עבורם אנחנו עם אחד. ובזה הם באמת צודקים. על זה נאמר בתהילים קי"ט: "מאויבי תחכמני". אנחנו באמת עם אחד עם גורל משותף, וצריך להתאחד באמת. וצריך להתפלל על זה, ולהתפלל שנצליח להתאחד כך גם בלי אויב רשע אלא מתוך רצון חופשי של אהבה אחד לזולתו.

טבע האדם שנוח "להתרגל" לכל מצב. אנחנו נמצאים במצב של ניסים תמידיים. קצת התבוננות יכולה לעורר אותנו. הביטו וראו: כמה שטחים פתוחים יש באזור המרכז? האם צריך פה מתמטיקאי שיחשב לנו את ההסתברות כדי שנעצור ונכיר בגודל הנס? איך זה שכל כך הרבה טילים מיורטים או נופלים בשטחים פתוחים? איך אפשר שלא לראות את גודל הניסים?

צאו לרחובות (לא בזמן האזעקות...), שימחו, הללו ושבחו את הקב"ה, הודו לו.

תודה רבה על כל הניסים והנפלאות,
תודה רבה שאתה מרחם מחבק ועוטף אותנו,
יראה כל העולם ויתעורר.
תודה רבה השם שהערת אותנו רגע לפני,
תודה רבה שאתה עוזר לנו עכשיו בהתמודדות,
תודה רבה השם שאתה מקרב אותנו אל תכלית העולם ברחמים.